Indeks:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittel Det norske Folks Historie
Bind I-4-1
Forfatter P. A. Munch
Forlag Chr. Tønsbergs Forlag
Sted Christiania
År 1858
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst
Bindfortegnelse I-1-1 I-1-2 I-2 I-3 I-4-1 I-4-2 II-1 II-2


Sider

blank blank blank blank blank blank blank portrett tittel blank fortale fortale innhold innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 rettelser blank blank blank blank blank blank
Innhold

Syvende Afsnit. Det sejrende Kongedømme i jevnt tiltagende Vælde indtil Kongeættens Uddøen paa Sverdsiden og Foreningen med Sverige.

1. Kongens Stilling og Omgivelser. Landets fornemste Høvdinger. 2. Forhandlinger om Kongens Kroning. Pave Innocentius den 4des Forekommenhed mod Kongen. 3. Cardinal Villjams Ankomst til Norge. Kongens Kroning. 4. Cardinal-Legatens Bestemmelser paa Rigsmødet i Bergen og øvrige Virksomhed i Norge. 5. Forhandlinger i Anledning af Kongens Korstogs-Løfter. Bestræbelser for Christendommens Udbredelse i Finmarken. 6. Spendt Forhold mellem Kong Haakon og den skotske Kong Alexander den 2den. Begivenheder i Syderøerne. Kong Alexanders Død. 7. Danske og lübeckske Kaperier. Første Handelsforlig med Lübeck. Spendt Forhold med Danmark. 8. Svenske Begivenheder. Byrge Jarl. Kong Haakons Forlig og nærmere Forbindelser med denne. 9. Fortsatte Underhandlinger med Danmark under svensk Megling. 10. Stridigheder med Rusland om Grændserne ved Finmarken, og Underhandlinger derom med Novgorod. 11. Begivenheder i Landet selv. Kong Haakons Virksomhed til Lovgivningens Forbedring og Rigets Opkomst: hans videre Forhandlinger med Paven angaaende Korstogs-Løftet, m. m. 12. Erkebiskop Sigurds Virksomhed. Forskjellige Biskopsskifter. 13. Erkebiskop Einars mislykkede Forsøg paa at faa Tronfølgen og Magtens Deling ordnet til Haakon den unges Fordeel. Haakon den unges Gesandtskab til Spanien. Gesandtskab og Giftermaalsforslag fra Kongen af Castilien. 14. Fiendtligheder med Danmark Nordre-Halland herjet. Kong Haakon den unges Død. 15. Stort Tog til Danmark. Kongedatteren Christina sendes til Spanien. Junker Magnus faar Kongenavn. Fredsslutning med Danmark. 16. Uroligheder i Danmark. Kong Christophers Død. Kong Haakon kommer Enkedronningen til Hjelp. 18. Kongedatteren Christinas Rejse til Spanien og hendes Giftermaal med Infanten Don Philip. 19. En ny Tronfølgelov og andre vigtige Lovforbedringer vedtagne paa Rigsmøde i Throndhjem. Uenighed mellem Kongen og Erkebiskoppen om Besættelsen af Hamars Biskopsstol. 20. Junker Sverres Død. Kong Magnus’s Giftermaal og Kroning. 21. Byrge Jarls og Kong Valdemars Giftermaal. Underhandlinger om Udleverelsen af Dronning Ingeborgs Besiddelser. Kong Magnus’s Søn Olaf fødes til Verden. 22. Begivenheder paa Island. Partiernes Stilling. Anseede Mænd. 23. Thord Kakale vender tilbage til Island og fremstaar som de faldne Sturlungers Hevner. Hans Omrejse i Vestfjordene, Tog til Sønderlandet og Stilstand med Bønderne der. 24. Thord Kakale dømmes fredløs. Fejde paa Vesterlandet. 25. Thord gjør flere forgjeves Forsøg paa at angribe Kolbein i hans Hjem. Mislykkede Underhandlingen Kolbeins Uordholdenhed. 26. Kolbein gjør et nyt Tog til Vestfjordene. Tume Sighvatssøns Drab. Thords mislige Stilling. 27. Thords og Kolbeins Søtog mod hinanden. Søslaget paa Floen. 28. Gissur Thorvaldssøns Tilbagekomst. Kolbeins Forlig med Thord og Død. Thord bliver Herre i Eyjafjorden. 29. Thord Kakales Herskesyge og Strid med Brand Kolbeinssøn om Herredømmet paa Nordlandet. Haugsnes-Slaget. Thord og Gissur underkaste sig Kongens Dom og drage til Norge. 30. Thord Kakale og Gissur i Norge. Thord sendes efter Cardinal Villjams Raad til Island som kongelig Agent. 31. Thord Kakales Herredømme paa Island og Tilbagekaldelse til Norge. 32. Kong Haakon sender Gissur Thorvaldssøn, Thorgils Skarde og Finnbjørn Helgessøn til Island som Befalingsmænd. Thord Kakale holdes tilbage i Norge. Uroligheder paa Island. Ormssønnernes Drab. 33. Biskop Henriks, Gissur Thorvaldssøns, Thorgils Skardes og Finnbjørn Helgessøns Tilbagekomst til Island. Thorgils’s Forsøg paa at underlægge sig Borgarfjorden. Gissur anerkjendt af Skagfjordingerne. 34. Thorgils Skardes forgjeves Bestræbelser for at beholde Herredømmet i Borgarfjorden. Han overfaldes og fanges paa Stavaholt, indgaar nødtvunget Forlig, men bryder det. 35. Partierne forandre Stilling. Gissur forligt med Ravn og Sturla.

Hemmeligt Forlig mellem Sturla og Thorgils. 36. Eyjulfs hemmelige Planer mod Gissur. Ravns Troløshed. Brylluppet og Branden paa Flugumyre. 37. Gissur søger at hevne sig, sættes i Bann, og drager til Norge. 38. Voldsomme Uroligheder paa Island. Odd Thorarinssøn tager Biskop Henrik til Fange, men maa selv bukke under for sine Fiender. 39. Thorvard og Thorgils hevne Odds Drab. Slag paa Tveraa-Øre; Eyjulfs Fald. Kongens Herredømme erkjendt paa Nordlandet.[1] 40. Thord Kakales Død og Thorgils Skardes Drab. 41. Gissur Thorvaldssøn udnævnes til Jarl paa Island. Hans tvetydige Holdning. Hallvard Guldsko sendes to Gange over til Island, og bringer de enkelte Fjerdinger til at underkaste sig Norges Konge. 42. Begivenheder paa Grønland. Indbyggerne underkaste sig Kong Haakon og tilsværge ham Skat og Thegngilde. 43. Kong Haakons sidste Forhandlinger med Pavestolen. Nye Korstogs-Opraab. Norges Vælde til Søs. 44. Alexander III. Konge i Skotland, lægger Planer til Syderøernes Erobring. Underhandlinger i den Anledning. Skoterne angribe Syderøerne. Kong Haakon beslutter et Krigstog til Skotland. 45. Kong Haakons Flaade og dens Bemanding. Frygten i England for hans forestaaende Komme. 46. Kong Haakons Afrejse fra Norge, Ankomst til Skotland, Krigsbedrifter ved Cantire og Bute. 47. Fiendtlighederne begynde paany. Egnene om Clydefjorden herjes. En heftig Storm forvolder Haakons Flaade betydelig Skade. Trefning ved Largs. Kong Haakons Tilbagetog til Orknøerne. 48. Kong Haakons sidste Sygdom og Død. Hans Personlighed, Charakteer, Fortjenester af Landet. 49. Folkets Tilstand og Vilkaar, Skikke og Sæder under Kong Haakons Regjeringstid. 50. Kong Magnus Haakonssøns Tronbestigelse og fredelige Sindelag. Krigen med Skotland endes med Freden til Perth. Man og Syderøerne afstaaes imod en aarlig Penge-Udredelse. 51. Erkebiskop Einars Død. Abbed Byrge valgt til hans Eftermand, men Valget casseret. Haakon, og efter ham Jon Raude, Erkebiskoppen. 52. Dronning Margrete gaar i Reins Kloster. Giske-Ættens mandlige Linje uddør. Andre anseede Mænd og Ætter. 53. Kong Magnus’s Lovreform og hans Forhandlinger desangaaende med Erkebiskop Jon. 54. Fortsættelse. Rigsmødet i Bergen 1273 og Kongens første Overeenskomst med Erkebiskoppen. 55. Fortsættelse. Conciliet i Lyon. Overeenskomsten i Bergen hævet. Landsloven vedtagen, og Byloven forbedret. 56. Fortsættelse. Møde i Tunsberg. Ny Overeenskomst mellem Kongen og Erkebiskoppen. 57. De haandgangne Mænds Friheder. Hirdloven. 58. Forholdene paa Island. Biskop Arnes Virksomhed. Bestræbelser for at indføre norsk Lovgivning paa Øen. Stridigheder om Patronats-Retten. 59. Sagen om Patronats-Retten paa Island afgjort ved Erkebiskoppens Dom. Biskop Arnes store Magt og Stridigheder med de verdslige Høvdinger. 60. Kong Magnus’s Forhold til det svenske Hof. Forhandlinger om Rigsgrændsen. Magnus optræder som Fredsmegler mellem Kong Valdemar og hans Broder. 61. Kong Magnus’s Uvenskab med Danmark og Forhold til de vendiske Stæder. 62. Kong Magnus’s Forhold til andre Magter. Uroligheder paa den russiske Grændse. 63. Merkelige Begivenheder indenlands. 64. Kong Magnus’s sidste Aar, Sygdom og Død. Side 1–690
  1. Wikikildens note: Avsnittet finnes ikke i teksten.