Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/473

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
159
1266. Fredstractat i Perth.


i Chirograf-Form indrettede Document, der ſkal forblive hos bemeldte Herre, Norges berømmelige Konge, vedføjet bemeldte Herres, Kongen af Skotlands, Segl, tilligemed de ærværdige Fædres, Gamelyns og Johns af Guds Naade Biſkopper af St. Andrews og Glasgows, ſamt de højbyrdige Mænd Alexander Comyns af Buchan, Patriks af Dunbar, Villjams af Mar, Adams af Carrick, Jarlers, og Robert Meygners, Barons, Segl. Og til den anden Part af nærværende, i Chirograf-Form indrettede Document, der forbliver hos bemeldte Herre, Kongen af Skotland, vedføjes den udmerkede Herres, Kongen af Norges, Segl, tilligemed de værdige Fædre Peters og Thorgils’s, af Guds Naade Biſkopper af Bergen og Stavanger, ſamt de højbyrdige Mænd Gauts paa Mel, Brynjulf Jonsſøns, Finn Gautsſøns, Andres Nikolasſøns og Aſkatins, bemeldte Herres, Norges Konges, Kanſlers, Segl“[1].

  1. Dette Document ſees, ſom dets egne Ord udtrykkeligt lyde, at have været udſtedt i Chirograf-Form, det vil ſige in duplo, paa et eneſte ſtort Stykke Pergament, ſaaledes at begge Afſkrifter begyndte midt paa Pergamentet, paa hver ſin Side af et med ſtore Bogſtaver ſkrevet Ord CHIROGRAPHVS, der ſiden efter Længden overklippedes i Sikſak, hvorved følgelig begge Gjenparter ſkiltes fra hinanden, og hver af dem i ſin øvre udtungede Kant beholdt Stykker tilbage af hine ſtore Bogſtaver. Dette kaldtes ogſaa Indentura, og ſkede til Forebyggelſe af Forfalſkning, da man nemlig kunde prøve den ene Gjenparts Egthed ved at lægge den ſammen med den anden og ſee, om den pasſede. Men da det udtrykkeligt ſiges, at den ene Gjenpart var forſynet med den norſke Konges og andre norſke Magnaters Segl, maa altſaa disſe enten have været paatrykte førend Geſandterne forlod Norge, og Documentet ſelv ſaaledes allerede have været fuldt forfattet i Norge før Geſandternes Afrejſe, kun med aabne Rum for Datum o. ſ. v., eller ogſaa, hvad der heller ikke er ſaa uſandſynligt, er der fulgt ſkotſke Befuldmægtigede til Norge med det tilbagerejſende Geſandter, for at faa den Gjenpart, der ſkulde ligge i de ſkotſke Archiv, med ſig i fuldt forſeglet Stand. Ingen af Originalgjenparterne er nu til, men af dem begge findes Vidisſer. Den, der var beſeglet af den norſke Konge, og ſaaledes opbevaredes i det ſkotſke Archiv, blev allerede i Aaret 1312 optagen i et Document, der da udfærdigedes i Inverneſs paa et Mode mellem tvende norſke Geſandter og den ſkotſke Kong Robert ſamt hans Magnater (hvorom ſenere); derfra blev det indført i en gammel ſkotſk Copibog, ſædvanligviis kaldet the black buik, der nu opbevares i Regiſterhouſe i Edinburgh, og begynder med 1385. Fra denne hidrøre alle i Skotland og England foranſtaltede Aftryk af Tractaten, hvoraf det bedſte findes i Acts of Parliaments of Scotland Vol. I. S. 78 og 101. I denne Afſkrift ere et Par af Navnene forvanſkede, rimeligviis af den, der ſette Documentet ind i „the black buik“; i Stedet for Bryniolfi ellre Bryniulvi filii Johannis (Brynjulf Jonsſøn), ſtaar det „Kynsiti filii Johannis“; og i Stedet for Gauti de Mel ſamt Finni fil. Gauti ſtaar der paa begge Steder Gunter d. M. og F.. f. Gunter; ligeſaa, i Slutningen, Aukyni i Stedet for Askatini (dette er dog rettet i Aftrykket S. 101). Af den i Norge opbevarede Gjenpart blev der i 1426 i Bergen taget flere Vidisſer, der endnu