Hopp til innhold

Wikikilden:Generelle forbehold

Fra Wikikilden
Generelle forbehold

Se også Generelle forbehold på det flerspråklige Wikisource.

WIKIKILDEN GIR INGEN GARANTI FOR PÅLITELIGHETEN AV INNHOLDET

Wikikilden er en bibliotek som ligger tilgjengelig på internett. Innholdet er åpent, dvs. at det settes sammen av en frivillig sammenslutning av enkeltpersoner og grupper, som utvikler en felles ressurs av åpne kildetekster. Strukturen tillater enhver med internettforbindelse og en nettleser å endre på det innholdet som finnes her. Derfor er det som finnes nødvendigvis ikke gjennomgått av profesjonelle med spesialkunnskap innenfor de ulike områder som er nødvendige for å sikre tekstenes pålitelighet.

Ingen av forfatterne, bidragsyterne, sponsorene, administratorene, systemoperatørene eller noen andre med tilknytning til Wikikilden kan gjøres ansvarlig for at det finnes unøyaktig eller skjødesløs informasjon, eller for andres bruk av de opplysninger som ligger på disse nettsidene eller som nås via lenker derfra.
Den som har behov for presis rådgivning – f.eks. medisinsk, juridisk eller økonomisk – bes oppsøke en kyndig som har rett til å drive en virksomhet eller som har spesialkunnskap på det området.
Wikikilden blir ikke systematisk vurdert av utdannede på de ulike områder. Wikikilden er en samling dokumenter som er offentlig eiendom, noe som i de fleste tilfeller innebærer at dokumentets forfatter har vært død i minst 70 år. Dokumentene som er tilgjengelige på Wikikilden kan derfor inneholde synspunkter, som både ideologisk og vitenskapelig ikke anerkjennes av noen av dagens autoriteter på området, fordi senere forskning har vist at de ikke stemmer. Derfor er det ikke noen form for innebygget garanti for egnethet til bestemte formål eller anvendelser av noen som helst art av materialet som er tilgjengelig her.

Dette betyr ikke at man ikke kan finne mye verdifull og nøyaktig informasjon på Wikikilden, men Wikikilden kan IKKE på noen som helst måte garantere for holdbarheten av dokumentene som finnes her. Tekstene kan være forandret eller vandalisert ganske nylig.

Informasjonen på Wikikilden stilles gratis og frivillig til rådighet, og det etableres ingen form for avtale eller kontrakt som kan begrunne rettskrav fra brukerne av informasjonen direkte mot eierne av dette nettstedet, eierne av tjenerne det ligger på, de enkelte bidragsytere til Wikikilden, prosjektets administratorer, systemoperatører eller noen andre som på en eller annen måte er forbundet med dette prosjektet eller dets søsterprosjekter.

Du har en begrenset rett til å kopiere informasjon fra Wikikilden. Dette skaper ikke og det omfatter ikke noen kontraktslige eller utenomkontraktslige forpliktelser for Wikikilden, eller for noen av dets representanter, medlemmer, organisatorer eller andre brukere.

Opplysninger som finnes på Wikikilden kan stride mot lovene i det landet eller rettsområdet hvor man ser disse opplysninger fra. Wikikilden oppfordrer ikke til lovovertredelse, men da informasjonen er lagret i delstaten Florida i USA, vedlikeholdes de med henvisning til den beskyttelse som sikres av USAs grunnlovs første tillegg og av FNs Universelle erklæring om menneskerettigheter.

Det kan ikke reises rettskrav for avledete konsekvenser mot Wikikilden, siden den er en frivillig sammenslutning av enkeltpersoner som fritt har utviklet den for å skape forskjellige åpne ressurser av utdannelsesmessig, kulturell og informativ art på internettet. Disse opplysningene gis gratis og det finnes ingen avtale eller forståelse mellom brukerne og Wikikilden angående bruk eller endring av opplysningene ut over GNU fri dokumentasjonslisens. Likeledes er ingen bidragsytere eller andre tilknyttet Wikikilden ansvarlig hvis noen skulle endre, redigere, modifisere eller fjerne noen av de opplysninger enkeltpersoner måtte legge inn på Wikikilden eller noen av dens tilknyttede prosjekter.

Takk for at du har brukt tid på å lese denne siden.