Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/235

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
221
1262. Junker Olaf fødes.

meget af Nødvendighed, ſom fordi han gjerne vilde bringe det dertil, at Kong Haakon optraadte ſom den eneſte tilſyneladende virkſomme i denne Sag; derved vilde baade Umagen dermed, og, for ſaa vidt man i Danmark fandt dette Skridt nærgaaende, Uviljen derfor falde paa de norſke Konger. Disſe fulgte dog Jarlens i ſig ſelv fornuftige Raad, og affærdigede til Danmark et Geſandtſkab, beſtaaende af Paal Gaas, Andres Plytt og Thorlaug Boſe, for at anſtille de fornødne Underſøgelſer om Størrelſen og Beliggenheden af Dronning Ingeborgs Ejendomme, ſamt om muligt, faa et Skifte tilvejebragt. Kong Haakon drog derpaa ind til Oslo, og Magnus over til Sarpsborg, for at tilſee de Len, ſom hans Fader ved Brylluppet havde givet Fru Ingeborg. Paa denne Rejſe anſtrengede Magnus ſig ſaaledes ved heftig Ridning, at han blev ſyg, og maatte vende om, for at begive ſig til Oslo; da han nærmede ſig Byen, mødte Biſkop Haakon ham med en Procesſion, og fra det Øjeblik, fortælles der, blev det bedre med ham[1]. Da han havde kommet ſig, vendte han og hans Fader tilbage til Bergen, hvor de indtraf ved Himmelfartsdagstider og tilbragte Sommeren, i hvis Løb han og hans Fader havde den ſtore Glæde, at den unge Dronning Ingeborg fødde en Søn til Verden, ſom i Daaben fik Navnet Olaf, ſikkert efter Kong Olaf den hellige[2]. Omtrent paa ſamme Tid kom Thorlaug Boſe tilbage fra ſin Sendelſe til Danmark, og meldte, at det hidtil ikke var lykkets ham eller hans Colleger at udvirke noget Skifte, men at Paal Gaas og Andres Plytt vare blevne tilbage hos Hertugen, for endnu at forſøge, hvad de kunde udrette. Under dette Ophold i Bergen var det og, at Kongen, ſom det ovenfor er berettet, affærdigede Lodin Lepp og Haakon Eyſil til Sultanen af Tunis med mange Falke og andre i Syden ſjeldne Sager. Om Høſten droge begge Kongerne ſaavel ſom deres Dronninger til Throndhjem, for at tilbringe Vintren der, dog blev den nys fødde Kongeſøn, Olaf, tilbage under Pleje af Nonnerne i Nonneſeter Kloſter, formodentligt fordi hans ſpæde Alder ikke vilde kunne taale en ſaa lang og angribende Rejſe paa den Tid af Aaret. Siden kom endelig ogſaa de øvrige Geſandter tilbage fra Danmark, og Andres Plytt begav ſig ſtrax til Throndhjem, hvor han ankom noget for Juul. Han bragte den Beſked, at Dronningen og Hertugen aldeles ingen Forberedelſer havde gjort til at lade Dronning Ingeborg hendes Ejendomme overdrage, lige ſaa lidet ſom de havde foranſtaltet noget Skifte mellem de fire Syſtre.

  1. Haakon Haakonsſøns Saga Cap 313.
  2. Da Kong Magnus og Dronning Ingeborg holdt Bryllup i førſte Halvdeel af September 1261, kan Olaf i det aller tidligſte ikke være fød førend i Midten af Juni 1262.