Side:Det norske Folks Historie 1-4-1.djvu/301

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
287
1250—51. Islandſke Begivenheder. Mange isl. Høvdinger ſamtidigt i Norge.

overdrage deres Godord til ham — det var allerede Aftalen hjemmefra og Henſigten med deres Rejſe — men efter at de havde opholdt ſig hos ham paa det andet Aar, gav han dem Tilladelſe til at drage hjem, og tilbagegav dem endog, ſom det heder, deres Herredømme, hvilket dog neppe er anderledes at forſtaa, end at de nu modtoge det ſom Len af ham. Han lovede derhos, ſiges der, at forøge deres Hæder, hvilket vel ſkal betyde, at han vilde give dem ſtørre Forleninger: ogſaa dette viſer, at de have gaaet Kongen til Haande, og fundet ſig i at blive hans Lensmænd. Men den kongelige Naade kunde ingen Forandring gjøre i den Harme, de maatte føle over Thords Ferd imod dem. Gisſur Thorvaldsſøn har vel heller ikke undladt at benytte enhver Lejlighed, der gaves, til at virke i ſine tegne Interesſer og ſværte Thord. Han havde Tid nok dertil, thi vel gjorde han med flere Venner ſtrax efter Thords Afrejſe i 1247 en Pilegrimsrejſe til Rom og Lyon, hvor han fik fuldkommen Abſolution af Pave Innocentius for alle ſine Synder[1], men den øvrige Tid indtil 125ti tilbragte han udelukkende i Norge, og havde da ſom Sysſelmand og Skutilſvein viſtnok hyppig Anledning til at tale med Kongen og dem, der formaaede noget hos ham. Thord fandt ſaaledes ved ſin Ankomſt til Norge Kongen heel forudindtagen imod ſig, og det baadede ikke hans Sag, at Biſkop Sigvard ſamtidigt havde indſkibet ſig paa Sønderlandet og rejſt over, thi ogſaa han maatte regnes blandt hans Modſtanderes Tal.

32. Kong Haakon ſender Gisſur, Thorgils Skarde og Finnbjørn Helgesſøn til Island ſom Befalingsmænd. Thord Kakale holdes tilbage i Norge. Uroligheder paa Island. Ormsſønnernes Drab.


Thord Kakale og Biſkop Sigvard ankom til Norge om Hoften, efterat allerede Kong Haakon havde begivet ſig til Throndhjem for at berede ſig til Vinterophold der, ſaaledes ſom det tidligere er fortalt. De begav ſig ſtrax derhen, og forefandt hos ham en heel Samling af anſeede islandſke Høvdinger, navnlig Biſkop Henrik, Gisſur Thorvaldsſøn, Sæmundsſønnerne, den unge Thorgils Skarde, Jon Sturlasſøn, og Finnbjørn Helgesſøn, en Broder af den ovenfor omtalte Agmund Helgesſøn i Kirkebø[2]. Af disſe var det kun Thorgils Skarde og Jon

  1. Sturlunga Saga, VII. 61. Der ſtaar, at Gisſur „gik ſyd til Rom“ og var hos Paven; da denne paa den Tid boede i Lyon, maa Gisſur have været paa begge Steder, hvilket og i ſig ſelv er heel rimeligt, iſær da han, ſom det i det følgende vil ſees, lader til at have ſkaffet ſig Giftermaals-Tilladelſe. Blandt hans Følge var ogſaa den ved Snorres Drab virkſomme Arne Beiſk.
  2. Haakon Haakonsſøns Saga Cap. 270, jvfr. Sturlunga Saga VII. 61, VIII. S. Naar Jon Sturlasſøn var kommen til Norge, ſiges ej; han omtales i 1247 ſom opholdende ſig paa Island.