Det norske Folks Historie/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
P. A. Munch

Det norſke Folks Hiſtorie

fremſtillet

af

P. A. Munch.

„Ich werde ſuchen die Kritik der Geſchichte nicht nach dunkeln Gefühlen, ſondern forſchend, auszuführen, nicht ihre Reſultate, welche nur blinde Meinungen ſtiften, ſondern die Unterſuchungen ſelbſt in ihrem ganzen Umfange vortragen“ – Niebuhr.

Fjerde Deel.

Førſte Bind.

Chriſtiania.

Chr. Tønsbergs Forlag.

Trykt af H. J. Sørum.

1858.Syvende Afſnit. Det ſejrende Kongedømme i jevnt tiltagende Vælde indtil Kongeættens Uddøen paa Sverdſiden og Foreningen med Sverige.

1. Kongens Stilling og Omgivelſer. Landets fornemſte Høvdinger. 2. Forhandlinger om Kongens Kroning. Pave Innocentius den 4des Forekommenhed mod Kongen. 3. Cardinal Villjams Ankomſt til Norge. Kongens Kroning. 4. Cardinal-Legatens Beſtemmelſer paa Rigsmødet i Bergen og øvrige Virkſomhed i Norge. 5. Forhandlinger i Anledning af Kongens Korstogs-Løfter. Beſtræbelſer for Chriſtendommens Udbredelſe i Finmarken. 6. Spendt Forhold mellem Kong Haakon og den ſkotſke Kong Alexander den 2den. Begivenheder i Syderøerne. Kong Alexanders Død. 7. Danſke og lübeckſke Kaperier. Førſte Handelsforlig med Lübeck. Spendt Forhold med Danmark. 8. Svenſke Begivenheder. Byrge Jarl. Kong Haakons Forlig og nærmere Forbindelſer med denne. 9. Fortſatte Underhandlinger med Danmark under ſvenſk Megling. 10. Stridigheder med Rusland om Grændſerne ved Finmarken, og Underhandlinger derom med Novgorod. 11. Begivenheder i Landet ſelv. Kong Haakons Virkſomhed til Lovgivningens Forbedring og Rigets Opkomſt: hans videre Forhandlinger med Paven angaaende Korstogs-Løftet, m. m. 12. Erkebiſkop Sigurds Virkſomhed. Forſkjellige Biſkopsſkifter. 13. Erkebiſkop Einars mislykkede Forſøg paa at faa Tronfølgen og Magtens Deling ordnet til Haakon den unges Fordeel. Haakon den unges Geſandtſkab til Spanien. Geſandtſkab og Giftermaalsforſlag fra Kongen af Caſtilien. 14. Fiendtligheder med Danmark Nordre-Halland herjet. Kong Haakon den unges Død. 15. Stort Tog til Danmark. Kongedatteren Chriſtina ſendes til Spanien. Junker Magnus faar Kongenavn. Fredsſlutning med Danmark. 16. Uroligheder i Danmark. Kong Chriſtophers Død. Kong Haakon kommer Enkedronningen til Hjelp. 18. Kongedatteren Chriſtinas Rejſe til Spanien og hendes Giftermaal med Infanten Don Philip. 19. En ny Tronfølgelov og andre vigtige Lovforbedringer vedtagne paa Rigsmøde i Throndhjem. Uenighed mellem Kongen og Erkebiſkoppen om Beſættelſen af Hamars Biſkopsſtol. 20. Junker Sverres Død. Kong Magnus’s Giftermaal og Kroning. 21. Byrge Jarls og Kong Valdemars Giftermaal. Underhandlinger om Udleverelſen af Dronning Ingeborgs Beſiddelſer. Kong Magnus’s Søn Olaf fødes til Verden. 22. Begivenheder paa Island. Partiernes Stilling. Anſeede Mænd. 23. Thord Kakale vender tilbage til Island og fremſtaar ſom de faldne Sturlungers Hevner. Hans Omrejſe i Veſtfjordene, Tog til Sønderlandet og Stilſtand med Bønderne der. 24. Thord Kakale dømmes fredløs. Fejde paa Veſterlandet. 25. Thord gjør flere forgjeves Forſøg paa at angribe Kolbein i hans Hjem. Mislykkede Underhandlingen Kolbeins Uordholdenhed. 26. Kolbein gjør et nyt Tog til Veſtfjordene. Tume Sighvatsſøns Drab. Thords mislige Stilling. 27. Thords og Kolbeins Søtog mod hinanden. Søſlaget paa Floen. 28. Gisſur Thorvaldsſøns Tilbagekomſt. Kolbeins Forlig med Thord og Død. Thord bliver Herre i Eyjafjorden. 29. Thord Kakales Herſkeſyge og Strid med Brand Kolbeinsſøn om Herredømmet paa Nordlandet. Haugsnes-Slaget. Thord og Gisſur underkaſte ſig Kongens Dom og drage til Norge. 30. Thord Kakale og Gisſur i Norge. Thord ſendes efter Cardinal Villjams Raad til Island ſom kongelig Agent. 31. Thord Kakales Herredømme paa Island og Tilbagekaldelſe til Norge. 32. Kong Haakon ſender Gisſur Thorvaldsſøn, Thorgils Skarde og Finnbjørn Helgesſøn til Island ſom Befalingsmænd. Thord Kakale holdes tilbage i Norge. Uroligheder paa Island. Ormsſønnernes Drab. 33. Biſkop Henriks, Gisſur Thorvaldsſøns, Thorgils Skardes og Finnbjørn Helgesſøns Tilbagekomſt til Island. Thorgils’s Forſøg paa at underlægge ſig Borgarfjorden. Gisſur anerkjendt af Skagfjordingerne. 34. Thorgils Skardes forgjeves Beſtræbelſer for at beholde Herredømmet i Borgarfjorden. Han overfaldes og fanges paa Stavaholt, indgaar nødtvunget Forlig, men bryder det. 35. Partierne forandre Stilling. Gisſur forligt med Ravn og Sturla.

Hemmeligt Forlig mellem Sturla og Thorgils. 36. Eyjulfs hemmelige Planer mod Gisſur. Ravns Troløshed. Brylluppet og Branden paa Flugumyre. 37. Gisſur ſøger at hevne ſig, ſættes i Bann, og drager til Norge. 38. Voldſomme Uroligheder paa Island. Odd Thorarinsſøn tager Biſkop Henrik til Fange, men maa ſelv bukke under for ſine Fiender. 39. Thorvard og Thorgils hevne Odds Drab. Slag paa Tveraa-Øre; Eyjulfs Fald. Kongens Herredømme erkjendt paa Nordlandet.[1] 40. Thord Kakales Død og Thorgils Skardes Drab. 41. Gisſur Thorvaldsſøn udnævnes til Jarl paa Island. Hans tvetydige Holdning. Hallvard Guldſko ſendes to Gange over til Island, og bringer de enkelte Fjerdinger til at underkaſte ſig Norges Konge. 42. Begivenheder paa Grønland. Indbyggerne underkaſte ſig Kong Haakon og tilſværge ham Skat og Thegngilde. 43. Kong Haakons ſidſte Forhandlinger med Paveſtolen. Nye Korstogs-Opraab. Norges Vælde til Søs. 44. Alexander III. Konge i Skotland, lægger Planer til Syderøernes Erobring. Underhandlinger i den Anledning. Skoterne angribe Syderøerne. Kong Haakon beſlutter et Krigstog til Skotland. 45. Kong Haakons Flaade og dens Bemanding. Frygten i England for hans foreſtaaende Komme. 46. Kong Haakons Afrejſe fra Norge, Ankomſt til Skotland, Krigsbedrifter ved Cantire og Bute. 47. Fiendtlighederne begynde paany. Egnene om Clydefjorden herjes. En heftig Storm forvolder Haakons Flaade betydelig Skade. Trefning ved Largs. Kong Haakons Tilbagetog til Orknøerne. 48. Kong Haakons ſidſte Sygdom og Død. Hans Perſonlighed, Charakteer, Fortjeneſter af Landet. 49. Folkets Tilſtand og Vilkaar, Skikke og Sæder under Kong Haakons Regjeringstid. 50. Kong Magnus Haakonsſøns Tronbeſtigelſe og fredelige Sindelag. Krigen med Skotland endes med Freden til Perth. Man og Syderøerne afſtaaes imod en aarlig Penge-Udredelſe. 51. Erkebiſkop Einars Død. Abbed Byrge valgt til hans Eftermand, men Valget casſeret. Haakon, og efter ham Jon Raude, Erkebiſkoppen. 52. Dronning Margrete gaar i Reins Kloſter. Giſke-Ættens mandlige Linje uddør. Andre anſeede Mænd og Ætter. 53. Kong Magnus’s Lovreform og hans Forhandlinger desangaaende med Erkebiſkop Jon. 54. Fortſættelſe. Rigsmødet i Bergen 1273 og Kongens førſte Overeenskomſt med Erkebiſkoppen. 55. Fortſættelſe. Conciliet i Lyon. Overeenskomſten i Bergen hævet. Landsloven vedtagen, og Byloven forbedret. 56. Fortſættelſe. Møde i Tunsberg. Ny Overeenskomſt mellem Kongen og Erkebiſkoppen. 57. De haandgangne Mænds Friheder. Hirdloven. 58. Forholdene paa Island. Biſkop Arnes Virkſomhed. Beſtræbelſer for at indføre norſk Lovgivning paa Øen. Stridigheder om Patronats-Retten. 59. Sagen om Patronats-Retten paa Island afgjort ved Erkebiſkoppens Dom. Biſkop Arnes ſtore Magt og Stridigheder med de verdslige Høvdinger. 60. Kong Magnus’s Forhold til det ſvenſke Hof. Forhandlinger om Rigsgrændſen. Magnus optræder ſom Fredsmegler mellem Kong Valdemar og hans Broder. 61. Kong Magnus’s Uvenſkab med Danmark og Forhold til de vendiſke Stæder. 62. Kong Magnus’s Forhold til andre Magter. Uroligheder paa den rusſiſke Grændſe. 63. Merkelige Begivenheder indenlands. 64. Kong Magnus’s ſidſte Aar, Sygdom og Død. Side 1—690

  1. Wikikildens note: Avsnittet finnes ikke i teksten.


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.