Det norske Folks Historie/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Folks Historie

fremstillet

af

P. A. Munch.

Anden Hovedafdeling. Unionsperioden.

Deyr fé
deyja frændr,
deyr sjálfr it sama;
ek veit einn
at aldri deyr:
dómr um dauðan hvern.

Hávamál.

Anden Deel.

Christiania.

Chr. Tønsbergs Forlag.

H. Tønsbergs Bogtrykkeri.

1863.Andet Afsnit. Norge efter Adskillelsen fra Sverige 1371 og under Personal-Unionen med Danmark efter 1380 indtil Unionen mellem alle tre Riget 1397.
1. Norges Tilstand ved Adskillelsen og dets Stilling ligeoverfor Nabomagterne. Geistlige og verdslige Høvdinger. 2. Spendt Forhold med Sverige. Underhandlinger og Stilstand med Hansestæderne. 3. Kongernes Reiser i Landet og Lovgivnings-Virksomhed. Kong Magnus’s Død. 4. Kirkelige Tildragelser. Ny Pavetiende paabudt. 5. Kong Haakon indsetter Alexander de le Ard til Høvedsmand paa Orknø og lader Islendingerne sverge sig Troskabseed. Dronning Margretes Morgengave. [ 5. Danske og svenske Tilstande. Kong Valdemar Christopherssøns Død. Junker Olaf, Kong Haakons Søn, velges til Danmarks Konge.[1] ] 6. Det nye Unionsforhold til Danmark. Fred med Hansestæderne. 7. Krigen med Mecklenburgerne i Danmark og Sverige. 8. Kong Haakons Bestræbelser for at indskrænke Hanseaterne og ordne Handelsforholdene paa den for Undersaatterne fordeelagtigste Maade. Møntforhold. 9. Henrik af St. Clair bliver Jarl paa Orknø. Begivenheder paa Island og Grønland. 10. Andre Tildragelser under Kong Haakons Eneregiment. 11. Kong Haakons Død og Eftermæle. 12. Kong Olaf hyldes som Konge. Union med Danmark. 13. Anseede Mend. Biskoper og andre Geistlige. 14. Fremragende Personligheder. Verdslige Embedsmend. 15. Lagmend, Sysselmend og haandgangne Mend. 16. Forhandlinger med Hansestæderne. Bekræftelse af deres Privilegier i Norge udsettes. Dronningen faar de skaanske Slotte tilbage og forlige sig med Greverne af Holsten. 17. Kong Albrecht i Sverige paa en spendt Fod med de svenske Herrer. Dr. Margrete søger at vinde dem. Albrechts Krigstog til Søndrehalland. 18. Indenlandske Forhandlinger og Raadsmøder. Forordninger om Islandsfarernes Afgifter m. m. Russerne herje i Nordland og Finmarken. 19. Begivenheder paa Island, Grønland og i de øvrige Skatlande. 20. Kong Olaf opnaar Myndigheds-Alderen, men afgaar ej lenge derefter uformodentligt ved Døden. Ugrundede Beskyldninger, senere fremsatte mod Dronningen i den Anledning. 21. Dronning Margrete holdes som Rigsstyrerinde, først i Danmark, siden i Norge. 22. Tildragelser i Sverige. De svenske Stormend i aabenbar Feide med Kong Albrecht, henvende sig til Margrete og overdrage hende Styrelsen. Kong Albrecht slagen og fangen ved Falkøping. 23. Erik af Pomern tages til Konge i Norge. 24. Margrete overtager Regjeringen i Sverige. Krig med Mecklenburgerne og Vitaliebrødrene. Bergen herjet af disse. Fredsslutning ved Lindholm. Kong Albrecht kommer paa fri Fod. 25. Forholdene i Norge. Biskoperne Jakob og Eystein. Dronningen og Raadet udsteder Retterbod. Begivenheder paa Island og Uroligheder paa Færøerne. 26. Erik af Pomern tages til Konge i Danmark og Sverige og krones i Kalmar under eet for alle tre Riger. De trende Rigers Forening. Side 1–386

  1. Wikikildens note: Dette avsnittet mangler i innholdsfortegnelsen.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.