Indeks:Det norske Folks Historie 2-2.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Folks Historie 2-2.djvu
Tittel Det norske Folks Historie
Bind II-2
Forfatter P. A. Munch
Forlag Chr. Tønsbergs Forlag
Sted Christiania
År 1863
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst
Bindfortegnelse I-1-1 I-1-2 I-2 I-3 I-4-1 I-4-2 II-1 II-2


Sider

omslag blank blank blank blank blank tittel blank  i  ii  iii  iv  v  vi  vii  viii  ix  x  xi  xii  xiii  xiv  xv  xvi  xvii  xviii  xix  xx  xxi  xxii  xxiii  xxiv  xxv  xxvi  xxvii  xxviii  xxix  xxx  xxxi  xxxii  xxxiii  xxxiv  xxxv  xxxvi  xxxvii  xxxviii innhold blank 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 tavle tavle tavle tavle tavle tavle tavle tavle tavle tavle 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 blank blank rettelser blank blank blank blank blank blank blank blank omslag

Innhold
Andet Afſnit. Norge efter Adſkillelſen fra Sverige 1371 og under Perſonal-Unionen med Danmark efter 1380 indtil Unionen mellem alle tre Riget 1397.
1. Norges Tilſtand ved Adſkillelſen og dets Stilling ligeoverfor Nabomagterne. Geiſtlige og verdslige Høvdinger. 2. Spendt Forhold med Sverige. Underhandlinger og Stilſtand med Hanſeſtæderne. 3. Kongernes Reiſer i Landet og Lovgivnings-Virkſomhed. Kong Magnus’s Død. 4. Kirkelige Tildragelſer. Ny Pavetiende paabudt. 5. Kong Haakon indſetter Alexander de le Ard til Høvedsmand paa Orknø og lader Islendingerne ſverge ſig Troſkabseed. Dronning Margretes Morgengave. [ 5. Danſke og ſvenſke Tilſtande. Kong Valdemar Chriſtophersſøns Død. Junker Olaf, Kong Haakons Søn, velges til Danmarks Konge.[1] ] 6. Det nye Unionsforhold til Danmark. Fred med Hanſeſtæderne. 7. Krigen med Mecklenburgerne i Danmark og Sverige. 8. Kong Haakons Beſtræbelſer for at indſkrænke Hanſeaterne og ordne Handelsforholdene paa den for Underſaatterne fordeelagtigſte Maade. Møntforhold. 9. Henrik af St. Clair bliver Jarl paa Orknø. Begivenheder paa Island og Grønland. 10. Andre Tildragelſer under Kong Haakons Eneregiment. 11. Kong Haakons Død og Eftermæle. 12. Kong Olaf hyldes ſom Konge. Union med Danmark. 13. Anſeede Mend. Biſkoper og andre Geiſtlige. 14. Fremragende Perſonligheder. Verdslige Embedsmend. 15. Lagmend, Sysſelmend og haandgangne Mend. 16. Forhandlinger med Hanſeſtæderne. Bekræftelſe af deres Privilegier i Norge udſettes. Dronningen faar de ſkaanſke Slotte tilbage og forlige ſig med Greverne af Holſten. 17. Kong Albrecht i Sverige paa en ſpendt Fod med de ſvenſke Herrer. Dr. Margrete ſøger at vinde dem. Albrechts Krigstog til Søndrehalland. 18. Indenlandſke Forhandlinger og Raadsmøder. Forordninger om Islandsfarernes Afgifter m. m. Rusſerne herje i Nordland og Finmarken. 19. Begivenheder paa Island, Grønland og i de øvrige Skatlande. 20. Kong Olaf opnaar Myndigheds-Alderen, men afgaar ej lenge derefter uformodentligt ved Døden. Ugrundede Beſkyldninger, ſenere fremſatte mod Dronningen i den Anledning. 21. Dronning Margrete holdes ſom Rigsſtyrerinde, førſt i Danmark, ſiden i Norge. 22. Tildragelſer i Sverige. De ſvenſke Stormend i aabenbar Feide med Kong Albrecht, henvende ſig til Margrete og overdrage hende Styrelſen. Kong Albrecht ſlagen og fangen ved Falkøping. 23. Erik af Pomern tages til Konge i Norge. 24. Margrete overtager Regjeringen i Sverige. Krig med Mecklenburgerne og Vitaliebrødrene. Bergen herjet af disſe. Fredsſlutning ved Lindholm. Kong Albrecht kommer paa fri Fod. 25. Forholdene i Norge. Biſkoperne Jakob og Eyſtein. Dronningen og Raadet udſteder Retterbod. Begivenheder paa Island og Uroligheder paa Færøerne. 26. Erik af Pomern tages til Konge i Danmark og Sverige og krones i Kalmar under eet for alle tre Riger. De trende Rigers Forening. Side 1—386
  1. Wikikildens note: Dette avsnittet mangler i innholdsfortegnelsen.