Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/219

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
171
1381 fgg. Anſeede Mend og Ætter.

andre Mend, at optage Inventarium over Dronning Blanches efterladte Løsøre. Han var ogſaa gift med en Datter af Rane, og det er derfor meget muligt, at det var denne, der ved ſin Indflydelſe hos Kongen udvirkede, at han blev hans Efterfølger. Rane hører man ikke mere til efter 1362, og ſaaledes er han vel død i dette eller i det følgende Aar, og Peter har umiddelbart derefter tiltraadt Embedet. Hvo veed endog, om han ej kan have haft Fehirdſlen af Dronning Blanche og Magnus ſom Pantelehn? Rane var nemlig en meget riig Mand, og det fornemmelig, ſom det ſynes, ved ſit Giftermaal med Huſtru Aaſa Salmundsdatter paa Selvik (i Sanden Sogn), Enke efter en formodentlig i Peſten afdød Ormſtein Thorkelsſøn, med hvis Arvinger Rane havde nogen Striid om Efterladenſkabet, indtil den i 135l bilagdes ved mindeligt Forliig, ſaaledes at Jon Hallvardsſøn, der ſynes at have været Hovedarvingen, overlod Rane 5 Mk. Bool i Knive og Mk. Bool i Soleim, begge i Skoge Sogn, i Godtgjørelſe for 119 forngilde Mark, ſom Aaſa ſkulde have i Benkegave og Feſtegave[1]. Rane og Aaſa havde to Børn, Elin, der blev gift med Peter Nikolasſøn, og Eivind, der formodentlig var et Barn ved Faderens Død. Aaſa, ſedvanligviis kaldet„Huſtru Aaſa paa Selvik“, overlevede ſin Mand i mange Aar, thi hun gjorde førſt ſit Teſtament 1396 og var da endnu,“ ſom det heed heri, „friſk paa Legeme“. I dette Teſtament, der er udſtedt paa Selvik den 13de Marts, valgte hun ſit Gravſted i Graabrødre- (Minoriter-) Kloſtret i Tunsberg ved Siden af ſin Mands, og ſkjenkede derfor 30 Mk. Peninger. Til Domkirken i Oslo og Hovedø Kloſter gav hun den føromtalte Gaard Knive, halvt til hver, imod at hendes egen og hendes to Mends Aartid ſkulde holdes paa een Dag med Voxlys, Ringen og Almisſer til Fattige. Frauner og Sanden Kirker fik hver 10 Ør. Bool i Øyulfſtad i Lider; Skoge Kirke de ovennævnte Mk. Bool i Soleim, imod at holde aarlige Sjælemesſer for hende, hendes førſte Mand Ormſtein og dennes Foreldre, ſamt flere andre, blandt hvilke ogſaa Ulfhild paa Throndſtad, hvilket ſaaledes antyder et Frændſkab mellem dem, der nu ej kan efterviſes. Til Hofs Kirke i Rørdal gav hun 7 Øres Bool, ſig ſelv og Eivind Ranesſøn til Aartidehold; Strømmens Kirke fik til Vedligeholdelſe 6 Øres Bool i Myre; Thrygſtads Kirke i Borgeſysſel 10 Øres Bool i Ormſtad, hende ſelv og hendes Fader til Aartidehold, og Laurentii Kirke i Tunsberg en Sølvſkaal, Vadſtena Kloſter et Par Mesſeklæder med Tilbehør, Biſkop Eyſtein to Sølvboller, hans Syſler Huſtru Asgerd paa Berg et Spende, hans Moderen Guldring; til Executorer indſatte hun Biſkopen, der tilligemed Svigerſønnen Peter

  1. Dipl. N. IV. 351.