Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/220

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
172
Olaf Haakonsſøn.

Nikolasſøn beſeglede Teſtamenter[1]. Naar Huſtru Aaſa kunde bortgive ſaa meget til helligt Brug, maa de Ejendomme, ſom hun og hendes Arvinger beholdt tilbage, have været overordentligt ſtore, og Peter Nikolasſøn maa ſaaledes i Elin Ranedatter have faaet en ſaare riig Huſtru. Han ſynes endnu at have været i Embedet paa Tunsbergshuus i 1367[2]; men i 1369 var han efterfulgt af Ludvig eller Lodin Eivindsſøn[3], maaſkee en Broder af hans Svigerfader, og ban ſelv derimod forflyttedes til Haalogaland, ſom Sysſelmand i Alaſtarhaugs Sysſel, hvilket Embede han indehavde i 1382, hvad enten det nu var under Otte Rømer, eller at denne Sysſel ej var indbegreben under Otte Romers Hirdſtjorn[4]. Imidlertid ſynes han ofte, eller lange Stunder, at have opholdt ſig i Bergen, hvor han og deeltog i et Raadsmøde 1382[5]. Endelig ſee vi ham fra 1390 ſom Sysſelmand i Ryfylke, i hvilken Egenſkab han ogſaa døde, formodentlig i 1405 eller 1406[6]. Imidlertid opholdt han ſig dog ogſaa fremdeles hyppigt i Bergen, ligeſom han af og til ſynes at have ſeet til ſine Ejendomme paa Øſtlandet og deeltog i Raadsmøder[7]. Under et Ophold i Bergen ſkjenkede han den 25de September 1391 til Chorsbrødrenes Commune i Nidaroos alt hvad han ejede i Krokſtad i Huſeby Sogn i (Byrgſe-) Skaun, Orkdølafylke, ſig og ſin Huſtru Elin til beſtandigt Bønnehold og Skraaſetning. Denne Gaard havde han faaet i Gjeld af en Haakon i Herøerne, altſaa i hans egen Sysſel i Nordland, og det er ſaaledes al Sandſynlighed for, at denne Gjeld var Sag-

  1. Dipl. N. IV. 660, jvfr. Eyſteins Reg. fol. 56, 58, 59, 81, 125.
  2. Han var den 13de Febr. 1367 tilligemed Biſkop Hallvard og Aſlak Steinarsſøn tilſtede paa Brenne i Rørdal for at bare Vidnesbyrd om et Møllebrug; det maa have været i Egenſkab af Sysſelmand (Dipl. N. V. 257).
  3. See foregaaende Bind, S. 750.
  4. Norges gl. L. III. S. 215. At hans Sysſel var Alaſtarhaugs Sysſel i Herø Halvfylke, altſaa omtrent det nuværende ſøndre Helgeland, ſees deraf, at de Gaarde, han ſkjenkede til Erkeſtolen og Communen i Nidaroos, netop laa der.
  5. I Bergen var han ved Raadsmødet f October 1382 (N. gl. L. l. c.), ligeſaa den 3die Octbr. 1388 (Dipl. N. III. 481); 1ſte Febr. 1388 deeltog han i Raadsmødet i Oslo, hvor Margrete valgtes til Regentinde. (ſſteds III. 477).
  6. Allerførſt forekommer han ſom Sysſelmand i Ryfylke den 18de Octbr. 1390 (Dipl. N. I. 527), ſiden oftere, ſee Dipl. N. IV. 594, 609, 616, 624, 753.
  7. Om han allerede var Sysſelmand i Stavanger, da han f 1388 baade var i Oslo og f Bergen, er uviſt, ſkjønt det er ſandſynligt; i 1396 var han paa Selvik, da Svigermoderen gjorde ſit Teſtament. I 1385 kjøbte han Gods paa Eker, men hvor han da opholdt ſig, angives ej; det kan dog gjerne have været i Bergen, da det ligeledes var her, at han i October 1388 kjøbte Gods paa Eker af Huſtru Brynhild Joſephsdatter (Dipl. N. III. 481).