Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/221

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
173
1381 fgg. Anſeede Mend og Ætter.

øre[1]. Selv ſkjenkede han til Erkeſtolen en Deel af Gaarden Syfting i Vefſen, der ogſaa uden al Tvivl var tilfalden ham paa ſamme Viis, og til Oslo Biſkopsſtol gav han 1 Mk. Bool i Eik paa Aker[2]. Endelig gav han, formodentlig paa ſine ſidſte Dage, 1405, Chorsbrødrenes Commune i Stavanger en Deel af Ydſthuus paa ſøndre Karmt[3], om hvilket ogſaa den Formodning opſtaar, at den var erhvervet ſom Liqvidation for Bøder. Siden hører man ej mere til ham, og ſaaledes maa han vel ved den Tid være død.

Til ſamme Klasſe ſom de nysnævnte Mend, om han end neppe blev Sysſelmand, hørte den ovenfor omtalte Guthorm Rolfsſøn paa Kirkeberg i Eker, Sira (ſiden Biſkop) Eyſtein Aslaksſøns Svoger. Oprindeligt ſynes han at have hørt hjemme i Ranrike, hvor han havde ikke ubetydeligt Gods i Svarteborgs Sogn, der maa have været hans fedrene Odel[4], men ved ſit Giftermaal med Asgerd Aſlaksdatter, Biſkop Eyſteins Syſter, blev han en af de ſtørſte Godsbeſiddere paa Eker og i de tilſtødende Egne. Asgerd havde da været to Gange gift, førſt med Rolf Saulesſøn paa Berg eller Kirkeberg, der allerede var død før 1371[5], ſiden med en Thorbjørn[6], om hvem intet nærmere vides. Hendes Giftermaal med Guthorm Rolfsſøn fandt ſandſynligviis Sted omkring 1385, thi i Begyndelſen af 1387 forekommer han ſom boſat paa Eker, og ſaavidt man kan ſee, i Egenſkab af Sysſelmands-Ombudsmand[7]. Asgerds førſte Mand, Rolf paa Berg, ejede foruden denne Gaard, der efter Kirken, ſom ſtod der, kaldtes Kirkeberg, ogſaa meget andet Gods, navnlig Hobolſtad paa Eker, af hvilket han ſiden gav fem Øres Bool, tilligemed ligeſaa meget

  1. Dipl. N. II. 527.
  2. Erkebiſkop Aſlak Bolts Jordebog S. 88. Eyſteins Reg. fol. 1146.
  3. Dipl. N. IV. 753.
  4. Dette ſees af Dipl. N. III. 631, ligeſaa deraf, at Sønnen Rolf Guthormsſøn optreder ſom Godsejer i Svarteborgs Sogn, ſee nedenfor.
  5. See Dipl. N. V. 266; her omtales Rolf den 1ſte Juli 1381 ſom ved, og Asgerd optreder paa egen Haand, ſelvſtændigt, ligeſaa i 1372 (ſammeſteds No. 271), altſaa var hun da Enke og endnu ej gift igjen.
  6. Dette maa ſluttes heraf, at Asgerd havde en Datter ved Navn Ingerid, der allerede var gift for Guthorms Død c. 1415 (hun kaldes nemlig „Fru Ingerid“, Dipl. N. III. 631), og ſom ſenere optreder under Navnet Fru Ingerid Thorbjørnsdatter (ſee nedenfor), ſaa at hun altſaa hverken var Datter af Rolf eller af Guthorm.
  7. Guthorm nævnes i Brev af 19de Marts 1387, udſtedt paa Speiren, Eker, førſt blandt tre Mend, der bevidne et Jordekjøb; dette betegner ham idetmindſte ſom en meget anſeet Mand. (Dipl. N. V. 336).