Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/222

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
174
Olaf Haakonsſøn.

i Stoppen i Lider til Haugs, og Øres Bool til Bergs Kirke[1], en Deel deraf (den nordre) tilhørte Svein Rolfsſøn, Vicarius til Haug i Aarene 1381—1390[2], og formodentlig en Søn af Rolf i et tidligere Egteſkab, hvilken ligeledes ſkjenkede den til Haugs Kirke[3], den øvrige (den ſøndre Deel) derimod forblev uafhendet og kom med Asgerd i Guthorms Eje, indtil de begge i 1411 mageſkiftede endeel til Huſtru Ulfhild Thorgautsdatter mod andet Gods[4]. Guthorms egentlige Velmagtsdage falde mellem 1387, da han førſt nævnes, og 1414 eller 1415, da han med Huſtru Asgerds Samtykke gav Preſten paa Ramnes 1 Mk. Bool i Nollarteig ſammeſteds[5], efter den Tid er der intet Brev fra hans Haand, og i 1417 var hans Huſtru Enke[6]. At han var haandgangen Mand, ſees af Titlen „hederlig Mand“, der tillegges ham[7], og ſom nu var en temmelig ſedvanlig Titel for Hirdmendene eller de ſaakaldte Væbnere. Hans Ejendomme laa, foruden i Viken, fornemmelig paa Eker og i Sandſverv, dog havde han ogſaa Beſiddelſer andenſteds. Med ſin Huſtru Asgerd, der overlevede ham i mange Aar (hun levede endnu i 1432[8], havde han Sønnen Rolf, der ſynes at have tiltraadt Fedrenegodſet i Viken[9], og en Datter ved Navn Thurid, der endnu før

  1. Eyſteins Regiſter, fol. 53. a. og fol. 55. b. Heraf ſees det ogſaa tydeligt, at „Rolf paa Berg“, ſom han paa ferſke Sted kaldes, og „Rolf Saulesſøn“, ſaa kaldes han paa det andet Sted, er een og ſamme Mand, og at det ei kan have været Guthorms Fader Rolf, der var den oprindelige Ejer af Kirkeberg, hvad Navnet i Haſt kunde friſte til at antage.
  2. Han nævnes allerførſt i denne Stilling 1371 (Dipl. N. V. 266), allerſidſt i 1389 (Dipl N. IV. 566). Da Haugs Sogn paa Eker laa til Erkepreſt-Embedet i Oslo, var Sognepreſten altid her kun er Vicarius.
  3. Eyſteins Regiſter fol. 53 a.
  4. Dipl. N. VI. (Brev af 1411).
  5. Dipl. N. V. 513.
  6. Dipl. N. III. 631. Her giver Huſtru Asgerd, altſaa ſom Enke, Vidnesbyrd om, hvad Gods de begge havde givet deres Datter og Datterbørn. Men formodentlig var Guthorm da ganſke nyligt død.
  7. Dipl. N. III. 638. Som Hirdmand overvar han ogſaa et Jordeſkiſte ſammen med Gaute Eriksſøn og Eiliv Thorgautsſøn i Tunsberg den 21de Juni 1400, Dipl. N. V. 399. I et Brev af 21de Auguſt 1401 kalder Svogeren Biſkop Eyſtein ham „ſin Ven“, og han indſegler foran en Chorsbroder og Sognepreſter. (Dipl. N. I. 595).
  8. Hun kjøbte den 30te Novbr. 1432 1 Mk. Bool i Vidanes i Syltebygden paa Eker af en Hallvard Thorgeirsſøn. Hendes Svigerſøn Thoralde Kane var med at bevidne Kjøbet. Dipl. N. II. 713.
  9. Rolf Guthormsſøn gav ifølge Eyſteins Reg. fol. 168. b nordre Stakkekjerr med Kvernefosſen og Fiſket under Sandebakte, ſamt Halvdelen af Bergsrud, alt i Svarteborgs Sogn, til Svarteborgs Kirke, ſin Faders Sjæl til Aartidehold. Dette er indtegnet omkring 1430.