Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/314

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
266
Olaf Haakonsſøn.

med fuldkommen Vished kan vide, om han fulgte umiddelbart efter ham, eller om der var nogen imellem.

Aaret før Nikolas Ruſer, eller 1385, var ogſaa Biſkop Jon af Oslo afgaaet ved Døden. Det er allerede ovenfor nævnt[1], at han tidligere havde været Preſt til Gerpen og ſandſynligviis ogſaa hørte hjemme paa den Kant, ſiden han i ſit Teſtamente fortrinsviis ſynes at have betænkt Gerpens Kirke, ſaavelſom det nærliggende Gimsø Kloſter og det ſaakaldte Michels-Berg, en Hule i Klippeſiden paa den øſtlige Bred af Nornſjø (nu Norſjø), der betragtedes ſom et helligt Sted og havde et Alter, hvorpaa der af og til holdtes Mesſe, og hvor der offredes Gaver[2]. Til Gerpen ſkjenkede Jon alle Kvernerne ved nedre Forsheim hvor det nuværende Fosſeims Jernverk er beliggende, og hvilke ſaaledes maae have været hans Ejendom. Det er ligeledes omtalt, at Jon maaſkee ganſke kort Tid før ſin Død, da han allerede maa have følt ſig meget ſvag, overdrog Biſkopsforretningerne til en Coadjutor og Official, der ikke nævnes ved Navn, men ſom dog umuligt kan have været nogen anden end hans Eftermand Eyſtein Aslaksſøn[3]. Denne Coadjutor og Official har ſaaledes udſtedt Breve baade af 23de Auguſt og 19de September 1385. Men ved den ſidſtnævnte Tid maa dog vel Jon være død, thi af hans Liigſteen, der for ikke lang Tid ſiden endnu var nogenledes i Behold, ſees det, at han døde eller blev begraven i September 1385[4]. Forholder det ſig ſaaledes — hvad man neppe kan betvivle — at Eyſtein var hiin Coadjutor, da maa man ogſaa antage, at han af Capitlet er formeligt bleven valgt til Jons Efterfølger, ja man kunde af Titlen Coadjutor endog friſtes til at antage, at Jon før ſin Død havde ladet ham meddele biſkopelig Indvielſe. Men under alle Omſtændigheder maa han efter den paa de Tider herſkende Misbrug, der nu var bleven en næſten ufravigelig Regel, have været nede ved Curien og der ſnarere faaet ſin Udnevnelſe ved Proviſion, end Bekræftelſe paa ſit Valg. Som Biſkop har han hidtil ikke været fundet nævnt førend i et af ham ſelv i Oslo den 22de September 1386 udſtedt Brev, der vedkom det ſamme Salg af et Herberge i Chorsbrødregaarden, ſom han ſelv i Egenſkab af

  1. S. ovf. S. 10, Not. I.
  2. Om Michelsberget, ſee Langes Meddelelſe i Annaler for Oldkyndighed og Hiſtorie 1850, S. 288. Jvfr. Eyſteins Regiſter, fol. 29. b.
  3. S. ovenf. S. 143.
  4. Stenen, der tidligere maa have ligget i Domkirken, men ſiden er bleven brugt til Trappetrin, og endnu for et Snees Aar ſiden var at ſee udenfor et Huus i Oslo, er afbildet i Sjøborgs Fornlemn. I. Tab. 36., men kun enkelte Stykker af den Deel, der indeholder Aarstal og Maaned, kunne læſes. Dog ſees her tydeligt nok Aarstallet 1385 og Maanedsnavnet September.