Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/430

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
382
Erik af Pomern og Dronning Margrete.

maal om, hvo der var nærmeſt til at forrette den, Lands eller Nidaroos’s Erkebiſkop, og at Vinalde heller valgte at blive borte med ſine Lydbiſkoper, end at indlade ſig i nogen ubehagelig Rangſtrid[1]. Derimod vare alle de ſvenſke Biſkoper tilſtede, undtagen maaſkee Biſkopen af Aabo, og alle de danſke, undtagen Biſkopen af Slesvig. Kroningen ſkete med ſtor Højtidelighed Trefoldighedsſøndag, den 17de Juni. Skade, at der ingen nærmere Beſkrivelſe er os levnet om Maaden, hvorpaa den fandt Sted, thi der kan ej være nogen Tvivl om, at nye og ſæregne Former have været anvendte for at betegne, at Kroningen gjaldt alle tre Riger; det er endog højſt ſandſynligt, at en egen ny Krone har været forferdiget, der betegnede Tredobbeltheden af Kongedømmet, ligeſom vi ſee, at nye Storſegl indrettedes for hvert af Rigerne, der ved Siden af vedkommende Riges egentlige Vaabenmerke ogſaa indeholder de to andre Rigers[2]. Alt, hvad vi faa at vide om Højtideligheden, er alene dette, at Kroningen udførtes af begge Erkebiſkoper, Jakob af Lund og Henrik af Uppſala, og at Kongen dubbede 133 Mend fra alle tre Riger, hvoriblandt alle de nys opregnede norſke verdslige Herrer[3], og formodentlig ogſaa endeel andre tilſtedeværende Nordmend, thi der havde

  1. Om Erkebiſkopen af Uppſala kunde der ej opſtaa nogen Tvivl, da han altid anſaaes ſom noget ringere end Erkebiſkopen af Lund, „Sveriges Prinds“.
  2. Under Kong Eriks Bekræftelſe af Hanſeſtædernes Privilegier i Norge af 1398, der findes i Lübecks Archiv, hænger endnu hans norſke Rigsſegl, og en Afbildning deraf, ſaavelſom af det danſke, er meddeelt i „Illuſtreret Nyhedsblad“ for 1859, No. 17. Det norſke Rigsſegl fremſtiller Kongen ſiddende paa ſin Trone i Kroningsſkrud, med et Hjerteſkjold paa Bryſtet, hvori formodentlig de tre Kroner, og to Skjolde paa hver Side, øverſt til højre Norges Leve, nederſt ſammeſteds formodentlig Gøtaløven (Aftryktet er utydeligt); øverſt til Venſtre maaſkee Danmarks eller i alle Fald Jyllands Vaaben, tre eller to Leoparder (ogſaa dette er utydeligt), nederſt til Venſtre den pomerſke Grif. Overſkriften er: S. Erici dei gracia Norvegie Dacie Svecie Gotorum Slauorumque regis et ducis Pomern. Det danſke Rigsſegl af ſamme Aar er noget ſtørre, fremſtiller et af en Engel holdt, ved et Kors firdeelt Vaabenſkjold, med et Hjerteſkjold i Midten, hvori Norges Leve; det øverſte Feldt til Hoſte er Danmarks Vaaben, de tre Leoparder med mellemſtrøede Hjerter og et Korsbaner, det nederſte Feldt til Højre er Gøtaløven, det øverſte til venſtre har de tre Kroner, og det nederſte til venſtre den pomerſke Grif. Overſkriften er: S. Erici dei Gratia regnorum Dacie, Svecie, Norvegie, Sclauorum Gothorumque regis ac ducis Pomerarie. Eriks ſvenſke Rigsſegl have vi ej haft Lejlighed til at ſee; men af Analogien fra de to andre at ſlutte ſkulde man næſten antage, at det ſom Hjerteſkjold har indeholdt det danſke Vaaben, øverſt til højre de tre Kroner, nederſt Gøtaløven, øverſt til Venſtre Norges Løve og nederſt Griffen.
  3. Dette ſees deraf, at de i Kroningsacten af 13de Juli alle optrede ſom Riddere, medens tidligere ingen af dem havde denne Verdighed.