Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/303

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
255
1383 fgg. Greip Ivarsſøn Sysſelmand paa Færøerne.

dreder Vaadmaal, ſom han var ham ſkyldig i Skibslejer, halft i Pakke-Vadmaal og halft i det ſaakaldte Havnevaad: Varer, der netop udgjorde nogle af de vigtigſte Udførſels-Artikler fra Færøerne og Island[1]. Siden erfare vi af de islandſke Annaler, ſaaledes ſom det ovenfor er berettet, at han i 1387 paa Kronens Vegne lagde Beſlag paa den voldſomme islandſke Magnat Gudmund Ormsſøns Gods, da denne under ſit Ophold paa Øerne var forſvunden paa en myſtiſk Maade. Den Formodning ligger nær, at det var Greip ſelv, ſom hemmeligen havde ladet ham „forſvinde“. Imidlertid var dette kun en Straf, ſom han ved ſine Misgjerninger havde forſkyldt. Siden den Tid høre vi intet om Greip Ivarsſøn, førend i 1399, da han d. 12te Mai 1399 opholdt ſig i Skien og kjøbte af ſin Frænde Gaute Eriksſøn et Skib, hvormed han vilde ſejle til Færøerne, for 200 Mk. og 24 Pakker færøiſkt Vaadmaal, hvilken Sum ſkulde betales i Bergen, ſaaſnart hans Gods kom fra Færøerne, og for hvilken han ſtillede til midlertidig Pant og Sikkerhed Gaardene Hatteberg i Kvinnhered ſaavelſom Hauſaa i Kinnſerviks Sogn i Hardanger; endvidere overlod han ham ſin Ret til Aga og Jaaſtad i Ullensvangs Sogn, alt ſit Gods i Færøerne, og alt hvad han kunde erhverve i Hjaltland, for det Tilfelde at han døde, førend hine Penge vare betalte[2]. Det maa antages, at Betalingen ej har fundet Sted, ſiden Hatteberg, og ſaaledes vel ogſaa de øvrige ovennævnte Gaarde, i 1412 var kommen i Gaute Eriksſøns Eje[3]. Paa den Tid var Greip, ſom imidlertid var bleven Ridder, død, og hans Syſter Huſtru Elin Ivarsdatter ſamtykkede i, at Gaute overdrog Hatteberg til ſin og hendes Frændkone Sigrid Gunnarsdatter Kane, gift med Svaale Jonsſøn Smør. Mere vides ikke paa lang Tid at berette om Færøerne, og man maa haabe, at den blotte Taushed idetmindſte vidner om, at ingen ſærdeles Ulykker have rammet dem, og at Indbyggerne i det Hele taget have været tilfreds, ihvorvel de, ſom Indbyggerne af de øvrige Skatlande, lede under Trykket af det ſtrenge og urimelige Kron-Monopol.

Paa Orknøerne var, ſom vi vide, Henrik St. Clair eller Sinclair i 1379 bleven indſat til Jarl, og Hjaltland var ligeledes lagt under hans Beſtyrelſe, efterat det lige ſiden Forliiget i Bergen 1195 mellem Kong Sverre og Harald Jarl havde været adſkilt fra Orknøerne. Hvorledes han ved ſin Udnævnelſe ſtillede trende Giſler, hvoriblandt ſin Frænde den urolige Maliſe Sperra, til Sikkerhed for Opfyldelſen af de For-

  1. Dipl. N. III. 451.
  2. Dipl. N. II. 559.
  3. Brev af 11te Juni 1412, Dipl. N. VI.