Indeks:Det norske Folks Historie 2-1.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Folks Historie 2-1.djvu
Tittel Det norske Folks Historie
Bind II-1
Forfatter P. A. Munch
Forlag Chr. Tønsbergs Forlag
Sted Christiania
År 1862
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst
Bindfortegnelse I-1-1 I-1-2 I-2 I-3 I-4-1 I-4-2 II-1 II-2


Sider

omslag blank blank blank blank blank tittel blank
009 010 011 012 013 014 015 016 innhold innhold
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964

1. Norges Stilling ved Haakon 5tes Død. Formynder-Regjeringen. 2. Forhandlinger med Sverige. Møde i Oslo. Foreningsact. 3. Magnus Eriksſøn højtideligt hyldet ſom Konge baade i Sverige og Norge. 4. Begivenheder i Danmark. Kong Eriks Død. Chriſtopher 2den bliver Konge. Kongeſønnen Magnus Byrgesſøns Henrettelſe. Kong Byrges Død. 5. Biſkop Audfinns Tviſtigheder med Apoſtelkirkens Klerker. Forbudet mod Valfarter til den foregivne Margrete Eriksdatters Begravelſesſted paa Nordnes. 6. Forhandlinger om Islendingernes Hyldings- og Troſkabs-Eed. Biſkops- og Høvdinge-Møde i Bergen. 7. Hertuginde Ingeborgs Anmasſelſer og Forbindelſer med Knut Porſe; Misfornøjelſe herover. 8. Forbund mellem de forenede Riger og Henrik af Mecklenburg. Kongens Syſter Euphemia bortfeſtet til Henriks Søn Albrecht. Hertugindens og Knut Porſes Machinationer mod den danſke Konge for at vinde Skaane m. m. 9. Hertugindens Indflydelſe ſvekkes i Sverige ved Raadsherrernes Forening i Skara. Knut Porſes uheldige Krig mod Danmark. 10. Norges Høvdinger følge de Svenſkes Exempel og fratage Hertuginden hendes ſelvtagne Myndighed paa Rigsmødet i Oslo. Erling Vidkunnsſøn bliver Rigsforſtander. 11. Erling Vidkunnsſøn Rigsforſtander og Drottſete. Forandringer i Embedsperſonalet. Biſkopsſkifter. 12. Hertuginden og hendes Tilhængeres Skjebne i Sverige, og hendes langvarige Ophold i Norge. 13. Ufred med Rusland, Grændſeſtridigheder og Fredsſlutning i Novgorod. 14. Kirkelige Anliggender. Pavelige Sendebud ſkikkes til Norge. Halvdelen af Sexaarstienden tilſtaaes Kongen til Krigshjelp. 15. Knut Porſes og de øvrige danſke Stormænds Opſtand mod Kong Chriſtopher og dennes Afſettelſe. Valdemar af Jylland Konge i Danmark. Feide i Norge mellem Drottſetens Parti og de Misfornøjede. Forlig i Oslo. Knut Porſe, Hertug af Halland, egter Hertuginde Ingeborg. Geiſtlighedens Oppoſition mod Drottſeten. Paal Baardsſøn Cantſler. 16. De pavelige Nunciers Virkſomhed i Norden. 17. Heftig Tviſt mellem Hoffet og Geiſtligheden, iſær Biſkop Audfinn. 18. Uroligheder i Danmark. Chriſtopher kommer tilbage og faar atter Kongedømmet. Knut Porſes Død. 19. Formynderregjeringens Ophør. Kong Magnus tiltræder ſelv Regjeringen over begge Riger ſom fuldmyndig. 20. Kong Magnus’s Stilling ſom Unionskonge og de dermed forbundne Vanſkeligheder. Han erhverver Skaane. 21. Erkebiſkop Eilivs Død. Paal Baardsſøn Erkebiſkop. Erling Vidkunnsſøns og Hafthorsſønnernes Opſtand. 22. Den pavelige Nuncius Petrus Gervaſii i Norden. 23. Erkebiſkop Paals Tilbagekomſt. Provincialconcilium i Nidaroos. Regnſkabet for Sexaarstienden afſluttet. 24. Kong Magnus’s Charakter. Hans Giftermaal med Blanche af Namur. 25. Kongens Syſter Euphemia gift med Albrecht af Mecklenburg. Kongens Kroning i Sverige. Provincialconcilium i Tunsberg. 26. Høvdingemøde i Norge om Sommeren 1337. Foreløbig Overeenskomſt mellem Kongen og Erkebiſkopen. Ulf Saxesſøn tagen til Naade. Kongen kronet i Oslo? 27. Kongens Ophold i Norge 1337—1338. Gjæringen tiltager blandt Stormændene. 28. Et Parti af Stormændene reiſer ſig atter mod Kongen. Dagthingning i Skara. Kongeſønnen Erik født. 29. Høvdingernes Raadſlagninger i Tunsberg. Kongen overdrager Erkebiſkopen og Raadet at ordne flere Regjerings-Anliggender. Veſt-Reſidenſen flyttet til Vardberg. 30. Forhandlinger angaaende Mynten og andre Anliggender. Fred med Rusland. Haalogaland, Finmarken og Skatlandene legges til Kongens Fadebuur. 31. Kongeſønnen Haakons Fødſel. Der arbeides paa at ſkille Rigerne fra hinanden igjen og give dem hver ſin af Kongens Sønner til Konge. 32. Forholdet til de tydſke Stæder og deres Kjøbmænd, iſær i Bergen. Voldſomheder i denne By. 33 Uroligheder og Feider over hele Norden efter Kong Valdemars Tiltrædelſe til Kongedømmet i Danmark. Valdemar og de tydſke Stæder ſkille ſig fjendtligt lige overfor Kong Magnus. Hertuginde Ingeborg og de holſtenſke Grever. 34. Høvdingemøde i Vardberg. Kongeſønnen Haakon udnævnes til Norges fremtidige Konge, og hans eldre Broder Erik udſees til Konge i Sverige. 35. Begivenheder paa Island og i de øvrige Bilande eller Skatlande. 36. Tildragelſer, vedkommende den norſke Kirke. 36. b. Folkets Vilkaar, Næringsveje, Levemaade,Seder. 37. Menigmands Kaar, Sysſelmændenes Styrelſe og Embedsmændenes Forhold. Exempler hentede fra originale Brevſkaber. 38. Anſeede Mend og Ætter. 39. Kongens Indtægter og deres Forringelſe. Hans Beſtræbelſer for at raade Bod herpaa i begge Riger. Misfornøjelſe derover. 40. Kongen bekjendtgjør at ville drage til Norge for at ordne Et og Andet og indſetter en Regjering under ſin Fravarælſe fra Sverige, uden at der dog for det førſte bliver noget af Reiſen. 41. Kongens nye Løfter til den ſvenſke Almue. Hans Beſøg i Norge 1346. 42. Erkebiſkop Paals Død. Arne Einarsſøn ſextende Erkebiſkop. Pave Clemens’s fortſatte Reſervationer af geiſtlige Embeders Indtægter. 43. Kongens Beſtræbelſer for at ſkaſſe Sverige en Felleslov. Regjeringsanliggenderne i Norge beſørgede ved Cantſleren o. fl. Kongen forbereder et Krigstog til Rusland. Han beſøger Norge om Sommeren 1347, har en Sammenkomſt med de norſke Høvdinger i Ljodhuus, gjør ſit Teſtament. 44. Kongen opholder ſig nogen Tid i Norge. Høvdingemøde i Oslo. Førſte Krigstog til Rusland. 45. Kong Magnus’s Beſøg i Norge 1349. Hans Forhandlinger med Danekongen og dennes ſaavelſom Hertugs Albrechts falſke Spil mod ham. 46. Kongens Tilbagekomſt til Sverige. Den ſtore Mande-Død. 47. Kongens Ophold i Bergen. Kongeſønnen Haakon faar ſin egen Hird. Hr. Orm Eyſteinsſøn udnævnes til Drottſete og Rigsforſtander. 48. Kong Magnus’s andet uheldige Tog til Rusland. 49. Pavetienden m. m. indkræves i Norge og Sverige, og en ny Fireaarstiende paalægges. Johannes Guilaberti, pavelig Nuncius, bevilger Kongen et ſtort Laan, og Paven tilſtaar ham Halvdelen af den nye Tiende. 50. Andre Tildragelſer i den norſke Kirke. 51. Indviklede Forhandlinger, maaſkee om Skaane, med Kong Valdemar. Spendt Forhold og idelige Stilſtande med de tydſke Stæder. Overeenskomſt mellem Kongen og de holſtenſke Grever. 52. Kongens fortſatte Beſtræbelſer for at ordne Kronindtægterne. Dronningens Morgengave omreguleres. Fortſatte Forhandlinger med Danekongen. 53. Kongens Yndling Benedict Algotsſøn og dennes Fjende Erngiſl Jarl paa Orknø. Forbindelſer mellem norſke og ſvenſke Slegter. 54. Nye Opkrævninger af Pavetiende m. m. i Norden ved Johan Guilaberti. Kong Magnus kommer i Forlegenheder formedelſt det af ham optagne Laan. 55. Haakon, Kong Magnus’s Søn, tiltræder Regjeringen og hyldes ſom Konge. Magnus beholder Tunsbergs Fehirdſle m. m. ſamt Island. 56. Begivenheder paa Island og i Skatlandene. 57. Kong Magnus’s Strid med ſin Søn Erik. Uroligheder i Sverige. Kong Haakon trolovet med Kong Valdemars Datter Margrete. 58. Kong Haakons førſte Regjerings-Virkſomhed i Norge. Hr. Orm Eyſteinsſøns Fald. Haakon overtager midlertidigt Beſtyrelſen af Kong Magnus’s Beſiddelſer. 59. Johannes Guilaberti tredie Gang ſom pavelig Nuncius og Collector i Norden. Kong Magnus kræves for de laante Penge, ſettes i Bann, men faar Excommunicationen udſat. 60. Kong Valdemar erobrer Skaane, ſom Kong Magnus maa lade ham beholde. Forbittrelſe herover i Sverige. 61. Kong Valdemar herjer Øland og Gotland og brandſkatter Visby. Kongerne Magnus og Haakon forbinde ſig med Hanſeſtæderne imod ham. De ſvenſke Raadsherrer bringe en Trolovelſe til Veje mellem Haakon og Grev Henriks Syſter. Stædernes uheldige Tog til Helſingborg. Kulde mellem Kongerne og Hanſeſtæderne. 62. Tilnermelſe mellem Kongerne Magnus og Haakon ſamt Danekongen. De forbinde ſig med ham, og Haakon egter hans Datter Margrete. 63. Forbittrelſe over Haakons Giftermaal. Et mægtigt Parti i Sverige overdrager Kongeverdigheden til Albrecht Albrechtsſøn af Mecklenburg. 64. Krig om Sveriges Krone mellem Kongerne og Mecklenburgerne. Slag ved Gaata. Kong Magnus tages til Fange. 65. Kong Haakon fortſætter Krigen. Kong Valdemar tager Parti med ham. Meckenburgerne bringes i Knibe. Svigagtigt Fredsfordrag til Aalholm. 66. Hanſeſtædernes fjendtlige Stemning med Norge og Danmark. Stor Coalition mellem dem, de jydſke Herremænd, de holſtenſke Grever og Mecklenburgerne imod begge Riger. 67. Hanſeſtædernes Krig med Danmark og Norge. Ufordeelagtige Fredsſlutninger. 68. Fortſat Krig med Sverige. Fredsſlutning ved Stockholm. Kong Magnus frigiven. Foreningen mellem Rigerne definitivt opløſt. 69. Fortſatte Indkrævninger for det pavelige Kammer. Guido de Cruce Nuncius i Norden. Det ſtore Laan for en ſtor Deel tilbagebetalt. 70. Tildragelſer inden den norſke Kirke under Krigsaarene. 71. Kongernes Reiſer og forſkjellige Opholdsſteder. Deres Familieforhold. Dronningerne Blanche og Margrete. Anſeede Embedsmænd. 72. Kong Haakons Regjeringsvirkſomhed. 73. Folkets Kaar. Tildragelſer i enkelte Dele af Landet. Stæderne. 74. Anſeede Ætter og deres Medlemmer. 75. Begivenheder paa Orknøerne, Hjaltland og Island. 76. Videnſkaber, Literatur og Kunſt.…Side 1—934.