Indeks:Det norske Folks Historie 1-3.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Tittel Det norske Folks Historie
Bind I-3
Forfatter P. A. Munch
Forlag Chr. Tønsbergs Forlag
Sted Christiania
År 1857
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst
Bindfortegnelse I-1-1 I-1-2 I-2 I-3 I-4-1 I-4-2 II-1 II-2


Sider

blank blank blank blank blank blank tittel blank i ii iii iv v blank innhold innhold innhold blank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 stamtavler stamtavler stamtavler stamtavler stamtavler stamtavler stamtavler stamtavler stamtavler stamtavler stamtavler stamtavler rettelser rettelser blank blank blank blank blank blank

Sjette Afsnit. Borgerkrigene. Kongemagtens Sejr over Aristokratiet.

1. Partiernes Stilling og Aristokratiets Hovedmænd. 2. Danekongen Valdemars første Forsøg paa at erhverve Norge eller en Deel deraf. 3. Hettesveinernes Opstand og Krigen med Danmark. 4. Underhandlinger og Fredsslutning med Danmark. Erling bliver Kong Valdemars Jarl i Viken. 5. Erlings Haardhed mod Harald Gilles Æt. Hans og Kong Magnus’s Væsen og Udseende. 6. Erkebiskop Eysteins Virksomhed. Oprettelse af nye Klostre. Begivenheder paa Orknøerne. 7. Kronprætendenten Eystein Meyla og Birkebeinernes Flok. 8. Sverre Sigurdsøns Fødsel, Opdragelse og første Fremtræden. 9. Sverres Raadslagninger og Rejse i Norge. 10. Sverres Omflakken i Norge, Gautland og Vermeland. 11. Sverre antager Høvdingdømmet over Birkebeinerne og faar Kongenavn. 12. Sverres møisommelige Tog gjennem Sverige til Throndhjem. 13. Sverre overvinder Høvdingerne i Nidaros og hyldes som Konge paa Ørething. 14. Sverres Sejre paa Oplandene. 15. Sverres og Birkebeinernes møjsommelige og farefulde Tog til Vors, og tilbage igjen. 16. Sverres Tilhold paa Oplandene, og Tog til Vermeland. 17. Sverres Strejftog til Viken og andet møisommelige Tog gjennem Sverige til det nordenfjeldske. 18. Birkebeinernes uheldige Forsøg paa at indtage Nidaros. Slag ved Hattehamren. 19. Sverres Tog over Oplandene til Viken. Slag ved Hirtebro. 20. Sverres Sammenstød med Kong Magnus og Erling Jarl i Throndhjem. Slag paa Kalvskindet. Erling Jarls Fald. 21. Sysselmænd indsættes i Thrøndelagen. Kong Magnus drager til Viken. 22. Fortsat Feide mellem Magnus og Sverre. Magnus’s Nederlag paa Ilevollene. 23. Sverres første Ophold i Bergen. Jon Kutizas Overfald. Sverres Frænder samle sig om ham. 24. Sverre drager til Viken, og undløbet Magnus ved Saltø-Sund. Slag ved Nordnes. 25. Magnus’s andet og heldigere Forsøg paa at sætte sig fast i Bergen. Sverre begiver sig tilbage til Throndhjem. 26. Erik (Kongssøn) kommer til Sverre og godtgjør ved Jærnbyrd at han er Kong Sigurd Munds Søn. 27. Magnus besøger Throndhjem. Forgjeves Underhandlinger mellem ham og Sverre. 28. Sverre drager til Oslo. Magnus’s første heldige Overfald paa Nidaros. 29. Magnus overfalder Nidaros anden Gang, men viger for Sverre, der kommer Staden til Hjelp. 30. Magnus’s sidste Tog mod Nidaros, og hans uheldige Forsøg paa at blokere Byen. 3l. Sverres mislykkede Forsøg paa at overrumple Bergen. Vidkunn Erlingssøns Drab. 32. Sverre overrumpler Magnus i Bergen, og fordriver ham fra Landet. 33. Sverre i Nidaros. Mariesuden og flere store Skibe bygges. 34. Sverres Tog til Sogn. Sokndølingerne afstraffes. 35. Kong Magnus vender tilbage og opsøger Kong Sverre. Slag i Norefjorden. Magnus’s Fald. 36. Sverre i Bergen. Kong Magnus’s Begravelse. 37. Sverre Eneherre i Landet. Forandring i de statsretlige Forhold. Lagmands-Embeder oprettes. 38. Kuvlungernes Oprørsflok fremstaar. 39. Uordener i Bergen. Kuvlungernes gjentagne Tog til Nidaros. 40. Erkebiskop Eysteins sidste Aar og Død. Erik af Stavanger vælges til hans Efterfølger. Ravneberg-Høsten. 41. Kuvlungernes Undergang. 42. Erik Kongssøn udnævnes til Jarl og forlenes Med Viken, efter at have gjort et Tog til Estland. Sigurd Brenders, Vaarbelgernes og Thorleif Breidskeggs Oprørsflokke tilintetgjøres. Erik Jarls Død. 43. Korstog af danske Høvdinger i Forening med Ulf og Lauvnes. 44. Biskop Valdemar af Slesvig begiver sig til Norge og
understøttes derfra mod Kong Knut i Danmark. 45. Øyeskeggernes Oprørsflok fremstaar. 46. Øyeskeggerne i Bergen. Sverre overvinder dem i Florevaag og tilintetgjør deres Flok. 47. Udsigt over de kirkelige Forhold i Sverres første Regjerings-Aar. 48. Sverres Strid med Erkebiskop Erik og dennes Flugt. Nikolas Arnessøn bliver Biskop i Oslo. 49. Fortsatte Stridigheder mellem Kongen og Erkebiskoppen. Sverres Bansættelse og Kroning. 50. Biskopperne exkommuniceres. Gesandtskab til Paven. 51. Biskop Nikolas’s Frafald. Gesandternes pludselige Død. Bansættelsen ophævet ved en (falsk) Pavebulle. 52. Harald Jarl paa Orknøerne underkaster sig, og afstaar Hjaltland. 53. Baglernes Oprørsflok stiftes. 54. Fegtning ved Saltøsund. Baglerne underkaste sig Viken og Oplandene. 55. Baglernes Nederlag i Oslo. 56. Baglerne i Nidaros. Sverres Borg og Flaade ødelægges. 57. Sverre i Ranafylke. Hides Drab. Slag ved Thorsberg. 58. Sigurd Jarlssøn belejrer Sverresborg, men fordrives ved List. 59. Bergens-Sommeren. Fegtninger mellem Birkebeiner og Bagler. Byen opbrændes af Baglerne. 60. Sverre i Throndhjem. Baglerne besætte de nordvestlige Kyst-Egne. 61. Sverres mislige Stilling. Han bansættes af Innocentius d. 3dje, og de ham troe Dele af Riget belægges med Interdikt. Hans Stridsskrift mod Gejstligheden. 62. Sverre skaffer sig en ny Flaade. Baglernes uheldige Angreb paa Nidaros. 63. Slaget paa Strindsø. Baglerne lide Nederlag. 64. Philip Jarls Drab ved Oslo. Baglerne atter i Nidaros. 65. Stor Bondeopstand i Viken. Sverre overvinder Bønderne i og ved Oslo. 66. Sverre slaar Baglerne ved Bergen, men søger forgjeves at drive dem fra Viken. 67. Sverre belejrer Baglerne paa Slotsbjerget ved Tunsberg. 68. Baglerne paa Slotsbjerget overgive sig. 69. Kong Sverres sidste Sygdom og Død. 70. Skikke og Sæder paa Sverres Tid og ved hans Hof. Kongespejlet. 71. Haakon Sverressøn bliver Konge og forliger sig med Geistligheden. Baglerkongen Inge dræbes, Partiet opløses. 72. Kong Haakons Personlighed og nærmeste Omgivelser. 73. Begivenheder i Skatlandene. 74. Kong Haakons pludselige Død. 75. Guthorm Sigurdssøn bliver Konge. Baglerpartiet reiser sig igjen under Erling Steinvegg. 76. Kong Guthorms Død. Inge Baardssøn vælges til Konge af Birkebeinerne. Smaafeider mellem Bagler og Birkebeiner. 77. Einar Kongsmaags Drab. Inges og Haakons Tog til Viken. Baglerne flygte til Danmark, men komme tilbage om Høsten. 78. Kongesønnen Haakon Haakonsøns Fødsel og farefulde Rejse til Throndhjem. 79. Baglernes Tog til det Nordenfjeldske og Overfald paa Kong Inge og Birkebeinerne i Nidaros. 80. Baglernes Tilbagetog fra Nidaros og Nederlag i Bergen. 81. Erling Steinveggs Død. Philip Simonssøn bliver Baglernes Konge. 82. Birkebeiner og Bagler gjøre forskjellige Strejftog langs Kysterne mellem Bergen og Oslo. Borgen i Bergen belejres og indtages af Baglerne. 83. Selø-Høsten. Det sidste Sammenstød mellem Birkebeiner og Bagler. 84. Fredsunderhandlinger. Forlig ved Hvitingsø. Inge Overkonge i Norge. 85. Krigstog til Syderøerne, hvis Konger, saavel som Orknø-Jarlerne, underkaste sig. Peter Steyper og Reidar Sendemands Korstog. 86. Haakon Jarl søger at faa Kongenavn. Arveforlig i Nidaros. 87. Nyt Forligsmøde berammet, men ikke afholdt. Philip Simonssøns fredelige Regjering. 88. Spændt Forhold mellem Kongen og Jarlen. Uroligheder i det Throndhjemske. 89. Haakon Jarls Død. Forliget til Vaagsbru mellem Kongen og Indthrønderne. 90. Nyt almindeligt Korstog prædiket over hele den katholske Christenhed. Kong Inge tager Korset. Skule Baardssøn bliver Jarl. Kong Inges Død. 91. Forhandlinger om Tronfølgen. Skule Jarls Intriguer. Haakon Haakonssøn vælges til Konge af de gamle Birkebeiner og faar Kongenavn paa Ørething. 92. Kong Haakon hyldet i Bergen, efter nye Ubehageligheder med Jarlen og hans Tilhængere. 93. Kong Philips Død. Foreløbigt Forlig med Baglerne. Kong Haakon hyldet i Viken. 94. Fru Christina egter Æskil Lagmand. Svenske Forhold. 95. Roar Kongsfrændes, Erlend Thorbergssøns og Agmund af Spaanheims Korstog. 96. Baglerne paa egen Haand i Viken. Slittungernes Oprørs-Flok stiftes. Slag ved Gunnarsbø; Birkebeiner og Bagler forenede. 97. Nye Intriguer af Jarlen mod Kongen. Rigsmøde i Bergen. Inga Kongsmoder underkaster sig Jærnbyrd for at bevise Sønnens Herkomst. 98. Slittungerne i Oslo. Baglernes Høvdinger gaa Kongen til Haande og aflægge deres Partinavn. 99. Optøjer i Oslo mellem Kongens og Jarlens Mænd. 100. Ny Besættelse af Syslerne. Kongen og Jarlen tilbringe Vintren i Tunsberg. 101. Kong Haakon troloves med Skule Jarls Datter Margrete. 102. Ribbungernes Flok stiftes. 103. Uafgjørende Fegtninger ved Jalund og Oslo. 104. Vegard Veradal dræbes ved Andres Skjaldarbands
Foranstaltning. 105. Kongen og Jarlen drage atter til Viken, hvor den sidste tilbringer Vintren, og kæmper heldigt mod Ribbungerne. 106. Kong Haakons Forlig med Erkebiskoppen, der faar Mynt-Rettighed. 107. Skule Jarls Fejder med Ribbungerne. Sigurd Ribbung overgiver sig og slutter Fred. 108. Spendt Forhold mellem Kongen og Jarlen. Dennes forgjeves Rejse til Danmark. Rigsmøde berammet i Bergen. 109. Rigsmødet i Bergen. Kong Haakon erklæres for ene berettiget til Tronen. Skule Jarl forlenes med det nordlige Norge. 110. Riget deelt mellem Kongen og Jarlen. Kongen overvintrer i Viken. Erkebiskop Guthorms Død. 111. Svenske Forhold. Kong Haakon bringer Vermelændingerne til at indgaa Forlig. 112. Skule Jarl i Haalogaland. Sigurd Ribbung flygter til Vermeland. 113. Sigurd Ribbung reiser Flokken paany. Olaf Mooks Drab. Kongen drager til Viken. 114. Kong Haakon tilskriver forgjeves den svenske Regjering og foretager et Tog ind i Vermeland. 115. Ribbungerne omgaa Kongen, trænge frem til Vestfold og angribe Tunsberg. 116. Kong Haakon og Ribbungerne paa Hadeland. Ribbungerne sætte sig fast paa Hedemarken. 117. Kongen holder Bryllup med Margrete Skulesdatter. 118. Fortsatte Fejder med Ribbungerne paa Oplandene. Erkebiskop Peter kommer til Landet. 119. Biskop Nikolas Arnesøns Død. 120 Kongens anden Sammenkomst med Æskil Lagmand og farefulde Vinterfart til Bergen. 121. Ribbungerne sætte sig paany fast i Viken. Erkebiskop Peters Troløshed. 122. Sigurd Ribbungs Død. Junker Knut i Spidsen for Ribbungernes Flok. 123. Skule Jarls Machinationer, Venskab med Erkebiskoppen, Sygdom, Løfte om Korstog, saavel som om Oprettelse af Reins Kloster. 124. Kong Haakon i Oslo. Ribbungerne bekæmpes med Kraft. 125. Slutningskamp med Ribbungerne. Junker Knut underkaster sig og Flokken opløses. 126. Kong Haakons første Skridt til at blive kronet. Skule Jarls Stemplinger mod ham, og Forbindelse med Danekongen. Haakons Stilling med Hensyn til det europæiske Statssystem. 127. Kongen og Jarlens samtidige Ophold i Bergen. Uroligheder mellem deres Mænd. Jarlen besøger Kong Valdemar og forlenes med Halland. 128. Erkebiskop Thore den thrøndskes kortvarige Virksomhed. Erkebiskop Eystein opføres blandt Helgenernes Tal. 129. Begivenhederne i Skatlandene. 130. Begivenheder paa Island. De første Forsøg paa at bringe Øen under norskt Herredømme. 131. Ny Uenighed og nyt Forlig mellem Kong Haakon og Skule Jarl. 132. Skule Jarls fortsatte Stemplinger. Kongens Tvist med Biskop Paal af Hamar. 133. Uroligheder paa Island under Sturla Sighvatssøns Fraværelse. 134. Sturla Sighvatssøns Forbund med Kong Haakon, Hjemkomst og voldsomme Fremferd. 135. Rivninger mellem Kongens og Hertugens Sysselmænd. Snorre Sturlassøn i Norge. 136. Forholdet mellem Kongen og Hertugen bliver spændt. 137. Hertug Skule gjør Oprør og lader sig give Kongenavn paa Ørething. 138. Vaarbelgernes Herjetog til Haalogaland og Oplandene. 139. Kongen faar Underretning om Oprøret. Vaarbelgernes mislykkede Tog for at overfalde ham. 140. Kong Haakons Udrustninger. Herr Knut bliver Jarl. 141. Hertugens Brevskrivninger til fremmede Fyrster. Kongens Tog til Throndhjem. 142. Hertug Skule i Oplandene og i Viken. Knut Jarls Nederlag paa Laaka. Arnbjørn Jonssøns Død. 143. Kong Haakon lader sin Søn Haakon den unge, hylde, og rejser iilsomt til Viken. 144. Kong Haakons heldige Kamp med Vaarbelgerne i Oslo. 145. Hertug Skules Flugt gjennem Oplandene til Throndhjem. 146. Hertug Skules Fald. 147. Kongens Mildhed efter Oprørets Tilintetgjørelse. 148. Sturla Sighvatssøns Overmod og Fald. 149. Snorre Sturlassøns Tilbagekomst til Island. 150. Fortsatte Bestræbelser fra norsk Side for at bringe Island under Norge. Biskopperne udnævnte af Erkebiskoppen. Snorre Sturlassøns Drab. 151. Urøkja søger at hevne Snorre. Kløing Bjørnssøns Drab. 152. Tronkrigenes fuldstændige Ophør. Kongens venskabelige Forhold til Kirken. 153. Kirkelige Forhold. 154. Dannelse. Literære Forhold. 155. Folkets Vilkaar.[1] S. 1–1160.
  1. Dette avsnittet mangler i den trykte innholdsfortegnelsen.