Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/56

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
8
Haakon Magnusſøn og Magnus Eriksſøn.

at Kongerne, efterat have tilbragt Julen i Oslo[1], tidligt om Vaaren det følgende Aar (1372) reiſte førſt til Throndhjem, hvor der holdtes et Raadsmøde, ſiden langs Kyſten til Bergen, hvor idetmindſte Kong Haakon og ſandſynligviis ogſaa hans Fader Magnus endnu befandt ſig i Begyndelſen af Auguſt. Magnus havde Aaret forud henvendt en Anmodning til Bønderne i flere Hereder om at unde ham en Hjelp til Løsningen[2]. De ifølge denne Anmodning indkomne Penge — thi noget maa dog vel være kommet ind — har Kongerne formodentlig paa denne Reiſe modtaget. Paa denne Reiſe var ogſaa Dronning Margrete med, og Tydſkerne i Bergen ſkulle have grebet ſig meget an og gjort ſtore Udgifter ved at opvarte Kongerne og hende[3]. Magnus ſkyldte ogſaa, ſom det allerede tidligere er viiſt, endnu fremdeles mange Penge paa det ſtore Laan af 1371, der vel ikke længer ſynes at have været krævet tilbagebetalt med ſaadan Strenghed, ſom før, men hvorom dog Fordringen fra Tid til anden blev fremſat, ſidſte Gang endog, ſom vi ville ſee, efter Magnus’s Død, og hvoraf idetmindſte Cautioniſterne engang imellem maatte udrede Afdrag[4]. Fuldſtændigt betalt blev Gjelden ikke.

I det ſamme Aar, hvori Freden gjenoprettedes med Sverige, og Kong Magnus igjen erholdt ſin Frihed, fik Norges Kirke ogſaa et nyt Overhoved. Erkebiſkop Olaf var, ſom det tidligere er nævnt, død i Oslo den 14de Auguſt, den ſelvſamme Dag Freden blev ſluttet. Umiddelbart derefter maa der være gaaet Bud til den pavelige Curie om hans Død, thi Pave Gregorius, ſom ſtrax ved denne Efterretning forbeholdt ſig den ledige Erkeſtols Beſættelſe, udnævnte dertil allerede den 22de October, ikke ſtort over ſex Uger efterat Budſkabet kan have naaet ham, den throndhjemſke Chorsbroder Thrond Gardarsſøn, der havde preſtlig Vielſe[5]. Det er ikke uſandſynligt, at Thrond ſelv var den, der bragte Budſkabet, da det ellers ikke er let at forſtaa, hvad han juſt paa denne Tid havde at gjøre ved Curien, hvor han ganſke viſt maa have været,

  1. See nysanførte Landsviſtbrev ſamt K. Haakons Gavebrev af 27de Febr. 1372, Dipl. N. I. 418.
  2. Den 16de April vare begge Konger i Nidaroos (Dipl. N. II. 421); den 3die Mai var Kong Haakon paa Nordmøre, ſandſynligviis paa Vejen til Bergen (N. gl. Love III. 190) og Kong Magnus muligviis i Følge med ham, thi de islandſke Annaler (Udg. S. 322) melde udtrykkeligt, at Kong Magnus ſtrax efter ſin Befrielſe reiſte lige til Bergen, og den 8de Auguſt finde vi K. Haakon der (Norges gl. L. III. S. 191).
  3. See nedenfor, hvor der handles om Stædernes Underhandlinger 1372.
  4. I 1375, efter Kong Magnus’s Død, betalte Biſkop Nicolas af Skara et lidet Afdrag paa Magnus’s Gjeld, ſom han dog ſiden fordrede tilbage, da det var betalt til en uberettiget Perſon.
  5. Regest. Gregor. XI. cod. chart. T. I. fol. 180.