Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
145
1331 fgg. Anſeede Geiſtlige.

Deel af hans Ejendomme, ſom han bortteſtamenterede. Sit Gravſted valgte han i Domkirken ved Siden af ſin Frænde Meſter Agmund Berſerk og gav derfor til den ſaakaldte Bergs Præbende hele 3 Mk. Vool i Mo i Duraalen paa Eidsvold, ſaavelſom den nys omtalte Bolig, han havde kjøbt i Chorsbrødregaarden, til beſtandigt Aartidehold. Til at beſtride Omkoſtningerne med Voxlys og Offer ved hans Begravelſe forordnede han, at en af hans Heſte, der ſtod hos hans Broder Hallvard, ſkulde ſelges. Aas Kirke gav han ſit Breviar med Noder. Fru Cecilia Haakonsdatter (Enken efter Hr. Hallvard Næpa) fik hans „Skindkjortel og Beverſkinds-Feld“, Preſten Sira Thore paa Hovin hans ſtore tvebyrde Kaabe med Hette, ſom han fik af Biſkop Jon, en Ragnhild Thomasdatter hans brune Skindkaabe, Kjortel og Hette, hans Beſlegtede Ragnhild Eyſteinsdatter hans ſtore mørkeblaa Hverdagskjortel med vide Ermer; hans Vicar Sira Eiliv (paa Aas) for Chorhold og Sjælemesſer hans „blaamengede Underſtakk“, og Klokkeren for ſin Møje hans „lysblaa Underſtakk“. Naar ſaadanne Klædningsſtykker bortſkjenkedes til Kvinder, kan det neppe have været i anden Henſigt, end at de ſkulde gjøre ſig ſaa ſtor Fordeel af dem, ſom de kunde, ved Salg, thi bære dem kunde de dog viſtnok ikke. Imidlertid ſeer man heraf, at de Geiſtlige paa denne Tid bar meget forſkjelligt farvede og verdsligt udſeende Klæder, hvilket igjen forudſetter en temmelig verdslig Leveviis. End mere fremlyſer dette af et Teſtamente, ſom den throndhjemſke Chorsbroder Agmund Olafsſøn Kaabein, Preſt til Hovdeſegl (nu Hadſel) i Nordland gjorde den 18de Februar 1381[1], og ſom derfor her fortjener nærmere Omtale, ſaa meget mere ſom det giver en endnu anſkueligere Foreſtilling, end Narve Matthiasſøns, om de Rigdomme, ſaadanne vel aflagte Geiſtlige kunde ſamle ſammen, og tillige viſer, hvad Slags Læsning og Dannelſe disſe fornemme Geiſtlige iſær lagde ſig efter. Sproget er en beſynderlig Blanding af Norſk og Latin, da Brevet begynder i det ſidſte Sprog, og gaar derfra uden videre over i Norſk, ſom udgjør Hovedmasſen, men afbrydes af og til af latinſke Ord og Talemaader, ſaaledes at en Seming, der begynder paa Norſk, kan ſlutte paa Latin, og omvendt. Sit Gravſted valgte han nærmeſt udenfor den nordlige Indgangsdør til Chriſtkirken, dog inde under Portalet, over hvilket St. Michaels-Capellet er[2], hvis Erkebiſkopen og Chorsbrødrene

  1. Dipl. N. II. 468. Det er i dette Teſtament, hvor, ſom ovenfor berørt, baade Erkebiſkop Thrond og Sira Haakon Jonsſøn omtales, og hvoraf man ſaaledes kan erfare, at de paa denne Tid (18de Febr. 1381) endnu levede.
  2. Dette Portal, med St. Michaels Capel ovenover, ſat det har været indviet St. Michael, kan ſees deraf, at denne Erke-Engel er afbildet udentil, og der-