Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/194

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
146
Olaf Haakonsſøn.

tillod det. Derfor gav han Gud og St. Olaf fem Pund Sterling i Nobler, til Kirkens Vedligeholdelſe, hvorimod han betingede ſig ved ſin Liigferd fem Pund Voxlys og pasſeligt Offer. Erkebiſkop Thrond fik 7 Mkr. brendt og en Bolle, Capitlet i Nidaroos fik under eet, imod at holde tre Sjælemesſer aarligt for ham, alle hans ſmaa og ſtore theologiſke Bøger, hvortil han føjede en Bibel, et Compendium om Theologien, og nogle Retsformularbøger. Iligemaade fik Capitlet „en Pot, ſom tager ſyv Kander“. Hver Kirke i Byen fik to Stykker Vareklæde, ligeſaa Predikebrødrene, Auguſtinere, Hoſpitalet, Holms, Bakke, Reins og Tuterøs Kloſter. Chorsbrødrenes Commune fik til ſit Bord en Sølvſkaal med Jomfru Marias og St. Olafs Billede i Bunden, og en Sølvſkee. Biſkop Oddgeir i Skaalholt fik en Guldfingerring, ſom Agmund før havde faaet af Biſkopen i Bergen, ſamt et forgyldt Kruus med Laag. Hans Colleger Gunnar, Haakon og Jon fik, den førſte en Sølvbolle, den anden et Sølvbeger med Afbildning af St. Margretes Legende i Bunden, den ſidſte et Sølvbeger. Andreas, udvalgt Biſkop til Færø, og formodentlig ogſaa Chorsbroder, fik det Sølvbeger tilbage, ſom han havde foræret Agmund i Oslo. En fjerde eller femte Chorsbroder, Thorgeir, fik den bedſte „ “Robe“, ſom han ejede, af bruunt Klæde med „Kotardi“[1], fodret med „Bukram“, og en Kaabe fodret med blaat, ſamt en Hette. Helga Paalsdatter (maaſkee hans „Følgekone“) fik en halv Leſt Skrud, en opredt Seng, et Hyende, et Aaklæde og en Kiſte ſamt et Skriin. Den ſamme Helge og hans øvrige Folk fik til Koſt 3 Pund Meel og 2 Pund Malt, Smør, Kjød og andet dertil hørende. Agmund Einarsſøn paa Berg fik den Baad igjen, ſom han ſelv havde givet ham, med Raa og Redſkab, to Ankertoug, Skippund Uld, eet Skippund Jærn, og 18 Skippund Byg. Agmund Klementsſøn fik et Pandſer, Sverd, Jærnhatt og Staalhandſke, Ivar Jonsſøn det ſtørſte Sverd, han ejede, Staalhandſker, Pandſer, en Staalbue, og Beenvaaben. Hans Frænde Olaf Ivarsſøn fik tre Pund Sterling, Sira Thorgils, Vicarien eller Lejepreſten der nordpaa fik et Par „Vaabenklæde“ af godt engelſk Klæde. Hovdeſegls Kirke fik til beſtandig Afmindelſe et Breviar i to Bind, ſom han havde faaet af Biſkop Oddgeir, en Pſalter, og det ſtørſte Skib, han ejede, med Ror og Redſkab og alt dertil hørende, ſom og, til Vedligeholdelſe, 40 Stykker Vareklæde; ligeſaameget Klæde gav han Sortlands Kirke, endeel til Yxnes Kirke, ſamt derhos til forſkjellige enkelte

    for har allerede Schøning antaget det, i ſin Beſkrivelſe af Chriſtkirken), findes endnu, ſkjønt rigtignok Capellet nu er i en daarlig Forfatning.

  1. Herved forſtaas etſlags Livkjortel, paa franſk cotte hardie. — „Bukram“, ſom ſtrax efter forekommer, kaldes endnu paa Engelſk, hvad man hertillands ſedvanligviis kalder „Rullebuk“.