Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/362

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
314
Dronning Margrete.

til Lands og Vands[1], ſom hun lod drage ind i Sverige for at forene ſig med de ſvenſke Herrer og møde. Kong Albrecht. Formodentlig ankom de norſke Udbudstropper, ſom ſedvanligt ved ſlige Lejligheder, til Elven, medens de danſke ſandſynligviis ſamlede ſig ved Vardberg, hvor hun ſelv begav ſig hen for der at afvente Stridens Udfald[2]. Men hvor mange Stridsmend hun fik fra Norge, og hvilke norſke Herrer der anførte dem, derom have vi desverre ingen Underretning. At de fleſte af Sysſelmendene, idetmindſte fra de ſydlige Landſkaber, vare med, torde man maaſke kunne ſlutte deraf, at der netop fra den Tid, da Krigstoget ſtod paa, ikke forefindes et eneſte Brev, udſtedt i Norge af nogen Sysſelmand. De ſvenſke Herrer ſynes i den lengſte Tid at have holdt ſig ſamlede i eller ved Nykøping under Overbefaling af Hr. Erik Ketilsſøn, der nu atter indtraadte i ſit Embede ſom Sveriges Marſk, medens Hr. Steen Benedictsſøn aflagde denne Titel[3]. Her have maaſkee ogſaa allerede enkelte danſke Herrer indfundet ſig enten med Hjelpetropper eller ſom Udſendinger fra Dronningen; thi allerede i October finde vi den megtige og anſeede Jakob Muus, Høvdingen paa Vardberg, tilligemed en anden danſk Herremand, Stiig Pedersſøn, paa det nogle faa Mile ſydveſtligt for Nykøping beliggende Slot Ringſtadholm ved Braaviken, et af dem, ſom Bo Jonsſøn havde haft til Pant[4]. Men imidlertid havde Margrete ladet paabegynde Belejringen af det vigtige Axevalls Slot, der beherſkede Vejen fra Veſtergøtland til øvre Sverige. Da Høvedsmanden og Beſetningen, der maa have været Kong Albrecht ſærdeles troe og derfor ſandſynligviis vare Tydſke, ikke vilde opgive Slottet, og hun vel heller ikke endnu havde ſaa mange Tropper ſamlede, at man kunde ſtorme det, lod hun det blokere for ved Hunger at tvinge det til Overgivelſe. Dette Foretagende betroedes Hr. Nisſe Svarteſkaaning paa Kongsbakke; thi Dronningen lod, ſom der ſiges, bygge en Skandſe foran Axevall, og ſatte Nisſe Svarteſkaaning til Høvedsmand derover. Efter en Tids Forløb blev derfor ogſaa Beſetningen paa Slottet bragt i den yderſte Hungersnød[5].

Da landede Albrecht med ſine tydſke Hjelpetropper i Sverige, for-

  1. Dette ſiges udtrykkeligt i Chron. af 1389, Scr. r. D. VI. 535.
  2. Saaledes Detmar, S. 345.
  3. Vi have ſeet, at de ſvenſke Herrer var i Nykøping, da de ratificerede Overeenskomſten med Margrete, og findes Hr. Erik Ketilsſøn og flere paa det nærliggende Ringſtadholm i October. Dette ſynes at viſe, at de meſtendeels have holdt ſig paa dette Slot, et af dem, der ved Overeenskomſten var forbeholdt Herrerne.
  4. Brev af 12te October, meddeelt i Uddrag af Suhm, XIV. 223.
  5. Detmar ved 1388, S. 354.