Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
23
1373, 1374. Forhandlinger med Hanſeſtæderne.

gens tydſke Kjøbmend, at den Afgift, ſom de med Stædernes Tilladelſe hævede af ſine Landsmend, ſom ſøgte did, endnu maatte vedblive en Stund, indtil de havde betalt deres Creditorer. De fik Tilladelſe til at hæve Afgiften endnu i et Aar, fornemmelig i Betragtning af de Udgifter, de nys havde haft ved at opvarte Kongerne og Dronningen under deres ſidſte Beſøg i Staden, ſaaledes ſom det ovenfor er nevnt. Om de øvrige Sager ſynes ingen Beſlutning at være bleven fattet[1]. Hanſedagen blev holdt, men tidligere end faſtſat, nemlig den 1ſte Mai, og ikke 24de Juni 1373. Paa dette Møde taltes der førſt om Underhandlinger med Kong Haakon, og det beſtemtes, at om han ſendte Bud derned for at handle derom, ſkulde man igjen ſende befuldmegtigede Bud over Havet til ham. Kjøbmendene i Bergen fik endnu i to Aar beholde den omtalte Afgift. Da Nordmendene havde klaget over, at det Klæde, Tydſkerne ſolgte dem, var daarligt og for kort, og det Meel, de bragte, bedærvet, anmodedes hver enkelt Stad om at tilholde ſine Borgere ej at føre andre end gode Varer til Norge. Og da der her ſkete mange.Slagsmaal og Voldsgjerninger (her menes vel deels blandt Tydſkerne ſelv, eller mellem dem og Nordmendene indbyrdes), ſkulde der holdes Ret over enhver Kjøbmand og Søfarende, ſom gjorde ſig ſkyldig i ſaadant, og han bøde derfor efter den Stads Ret, hvor der klagedes over ham.

Herom ſkulde enhver Afſending tale med ſit Raad og have Svar med til næſte Møde[2]. Der blev fra dette Møde ogſaa udferdiget et Brev til Kong Haakon i alle de tilſtedeværende Raadmends Navn angaaende nogle Klager, ſom de tydſke Kjøbmend, der handlede paa Oslo, havde fremført. Kongen beſvarede Brevet i en Skrivelſe til Lübecks Raad, hvilken dette i et ſærdeles forbindtligt, ja endog krybende, Brev til Kongen af 8de September erkjendte at have modtaget og lovede at ſende om til de andre Stæder[3]. Men Indholdet af Klagen og Kongens Svar erfarer man ikke. Lübeckerne ſluttede ſit Brev med at anbefale ſine Landsmend, ſom kom til Norge, paa det Bedſte, og ønſkede alt Godt over Kongen. Det er ſaaledes tydeligt nok, at de intet heller ønſkede end at ſtaa paa en god Fod med ham.

Det næſte Møde holdtes den 21de Mai 1374 i Lübeck[4], men uden at der i Forhandlingerne findes Tegn til, at disſe norſke Anliggender have været paa Bane. Heller ikke er der Spor af, at de kom paa Tale ved det næſte Møde, ſom den 25de Juli og de følgende Dage ſ. A.

  1. Suhm, XIII. S. 705.
  2. Sammeſteds, S. 715, 716.
  3. Dipl. N. II. 503.
  4. Suhm, XIII. 725.