Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/72

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
24
Haakon Magnusſøn og Magnus Eriksſøn.

holdtes i Stralſund[1]. Sagen ſynes i de nysnævnte to Aar at have hvilet, indtil Kong Haakon efter Faderens Død var bleven Landets Eneherre og derfor i flere Henſeender kunde træde op med ſtørre Eftertryk end forhen. Men imidlertid vedblev de tydſke Kjøbmend i Bergen at føre ſig op med deres ſedvanlige Overmod og Voldſomhed.

3. Kongernes Reiſer i Landet og Lovgivnings-Virkſomhed. Kong Magnus’s Død.


Det er forøvrigt meget lidet, ſom vi vide om Kongernes Gjøren og Laden efter Magnus’s Befrielſe af Fangenſkabet indtil hans Død. Der er ingen Spor af, at de i denne Tid forlod Landet, med Undtagelſe af, at Kong Haakon maaſkee om Høſten 1374 var paa et kort Beſøg nede i Danmark, ſom det nedenfor ſkal omtales; det lader til, at de fra Sommeren 1373 af og hele det følgende Aar havde ſit ſtadige Tilhold i Bergen eller paa Veſtlandet, og tidligere ſynes Oslo og Tunsberg at have været deres ſedvanlige Tilholdsſted; den 18de Februar 1373 finde vi Kong Haakon paa Frauner i Lider, viſtnok under en Reiſe mellem de tvende ſidſtnævnte Byer[2]. Det er tydeligt nok, at Baagahuus og overhoved Egnene ved Elven nu ikke længer dannede Midtpunktet i Kongernes Beſiddelſer, heller ikke længer ſaa hyppigt og langvarigt afgave Reſidensſeder for Kongerne. At Hovedhenſigten med de hyppige Reiſer ellers var at ſkaffe Penge til Magnus’s Løſeſum, kan neppe betvivles. I dette Øjemed var det vel og, at Kongerne ved Underhandlinger med Hanſeaterne i Tunsberg androg om at faa laant 8000 Mk. brendt mod Pant i Baagahuus. Hvorvidt det lykkedes dem at faa Laanet, kan af de forhaandenværende Kilder ikke ſees, men merkeligt nok er det, at Baagahuus fra denne Tid af i nogle Aar ſlet ikke nævnes i et eneſte af de os endnu levnede Brevſkaber fra hine Dage, ikke engang

  1. Sammeſteds, S. 727—729.
  2. Vi hidſette fremdeles her for Overſigtens Skyld de Steder i chronologiſk Orden, hvor man af de os levnede paalidelige Data med Vished erfarer, at Kongerne opholdt ſig fra Fredsſlutningen i Stockholm indtil Kong Magnus’s Død: den 27de Septbr. 1371, begge Konger i Ljodhuus; den 21de Novbr 1371, Kong Magnus i Gimsø; d. 25de Febr. 1372, Kong Magnus i Oslo; den 27de, Kong Haakon ſammeſteds. Den 16de April 1372, begge Konger i Nidaroos; den 3die Mai, Kong Haakon paa Folſkn, Nordmøre. Den 8de Aug. 1372, Kong Haakon i Bergen. Den 8de-30te Septbr. 1372, begge Kongerne i Tunsberg. Den 18de Marts 1373, Kong Haakon paa Frauner i Lider. Den 28de Mai 1373, begge Konger i Tunsberg. Den 26—28de Juli, Kong Magnus i Bergen. Den 15de Septbr. 1373, Kong Haakon i Bergen. Den 10de Marts 1374, begge Kongerne i Bergen. Den 20de Juli 1374, Kong Haakon i Karmtſund.