Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
XXXI

melſe er den Udruſtning, hvormed Profesſor Munch var gaaet til dette Arbeide, ſom han da og, midt under mangehaande andre literære Sysler, fuldendte i et Tidsrum, ſom for andre neppe vilde forſlaaet til en enkelt Afdelings nogenlunde forſvarlige Behandling“. (Chr. Lange i Norſk Tidsſkrift for 1849). I dette Skrift viſte ſig Vigtigheden af de af Forfatteren udgivne geiſtlige Jordebøger, da disſe have afgivet et væſentligt Materiale, navnlig med Henſyn til Inddelingen.

Endog en ſtørre Beſkrivelſe over Fædrelandet, i Udførlighed nærmeſt ſvarende til Kraft’s ſtore Arbeide, men udført efter en forandret, mere overſkuelig Plan, hørte i Munchs ſidſte Aar med til hans fremtidige Forfatter-Forſætter; ialfald talte han endnu kort før ſin Død om Trangen til et ſaadant Arbeide og om ſin ſtore Lyſt til med Tiden at forſøge derpaa. Hvem vil og kan optage Planen og give os et Værk, der ikke blot for vor Tid vorder hvad J. Kraft’s var for ſin, men ſom ved Stoffets henſigtsmæsſigere Ordning og ved fornødne artiſtiſke Bilag (Karter og Afbildninger) kunde blive for Norge, hvad J. P. Trap’s „ſtatiſtiſk-topographiſke“ Beſkrivelſe nu er for Danmark? — En kortfattet Skildring af Norge i dets phyſiſke, ſociale og politiſke Forhold leverede han i den nævnte Artikel i „Die Gegenwart“ (B. 11), hvilket Hefteſkrift Brockhaus i Leipzig udgav ſom et Supplement til de ældre Oplag af hans Konverſations-Lexicon og Forarbeider for en ny Udgave.

Foruden et Par Skolekarter over Fædrelandet ſamt Keilhaus „erſter Verſuch einer geognoſtiſchen Karte von Norwegen“ (i „Gæa Norvegica“,) leverede Munch et fuldſtændigt Generalkart over Norge beſtaaende af 4 Plader, nemlig 2 for den ſydlige og 2 for den nordlige Deel. I Anledning af Kartet over „det ſydlige Norge“, der udkom 1845 og førſt i 1857 blev efterfulgt af den nordlige Deel, erklærede en kyndig Anmelder (nuværende Statsraad Wergeland), at dets Konſtruktion var udført med „en til det Yderſte gaaende Detail ikke alene i den Deel af Landet, hvorover nøiagtige Detailkarter haves, men ogſaa i den mindre bekjendte Deel af Landet“. Af Kartets ſydlige Deel, der ſaavel hvad Fuldſtændighed ſom Nøiagtighed angaar er anerkjendt for det bedſte Norges-Kart der haves, vil udkomme en ny, forbedret og ved en ſparſommere Beſkrivning tydeliggjort Udgave, hvormed Munch ſtrax før ſin ſidſte Afreiſe til Rom var bleven færdig[1]. Ifølge Storthingets Beſlutning i 1860 overdroges det ogſaa Munch, med en

  1. Det ſtore Norges-Kart af Munch, hvorpaa Kapitain Prahl i Bergen for mange Aar ſiden indbød til Subſkription, var ſaavidt vides ikke fuldfærdigt fra Forfatterens Haand og vil da formodentlig heller ikke udkomme.