Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/190

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
142
Olaf Haakonsſøn.

hans Efterladenſkaber, med Undtagelſe af hvad han medbragte til Kloſtret, ſynes at have gaaet til Brødrene, af hvilke navnlig Aslak fik Fors paa Raumarike. Arnulf blev allerede ſtrax efter Abbed i Kloſtret, i hvilken Egenſkab vi finde ham allerede i 135l. Han beſkikkedes i dette Aar, ſom vi have ſeet, til Overcollector af den pavelige Fireaarstiende[1]. Der var endnu to andre Brødre, Helge og Thord, ligeledes bemidlede; Helge ejede Gaarden Digreſkytningen i Oslo, og Aas i Ramnes paa Veſtfold, ſaavelſom Ræling paa Raumarike. Thord ejede Gaarden Skogen i Oslo, ſom hans Sønner Narve og Sigurd ſiden arvede efter ham[2]. Aslak ſynes at have overhoved og for en Deel arvet ſine Brødre, idetmindſte er det viſt, at han efter Arnulf fik endeel Jordegods, hvoraf hiint Fors paa Raumarike, ſom Arnulf havde faaet efter Sigurd Nibb. Aslak havde foruden Sønnen Eyſtein ogſaa en Datter, ved Navn Asgerd, ſiden bekjendt under Navnet Huſtru Asgerd paa Berg; hun var førſt i ſin tidligſte Ungdom gift med Rolf Saulesſøn paa Berg eller Kirkeberg paa Eker, og ſiden med Hirdmanden Guthorm Rolfsſøn, der ogſaa enten hørte hjemme paa Eker, eller i alle Fald ved Giftermaalet med hende nedſatte lig der, og deels allerede beſad, deels ogſaa erhvervede, en Mængde Jordegods fornemmelig paa Eker, men ogſaa i Nabo-Herederne Lidet, Sandsverv, Nordal (Hofs Sogn), Ramnes, o. fl.[3]. Hvad Tid Eyſtein Aslaksſøn traadte ind i den geiſtlige Stand, vides ikke. Den førſte Gang, man hører fra ham, er i 1367, da han alle-rede var Chorsbroder og Indehaver af den ſaakaldte Rodeims Præbende[4]. Hans Fader Aslak forærede ham i 1371 alt det Jordegods, ſom han ſelv havde faaet efter Broderen Sira Arnulf, og ſom denne igjen havde arvet efter Sigurd Nibb[5]; de omtalte Gaarde i Oslo, der havde til-

    Kirken. Til Executorer indſatte han Erkepreſt Hallvard Bjarnesſøn, (der ſiden blev Biſkop), Gyrd, (der ligeledes blev Biſkop), og ſine Brødre Helge og Aſlak. Thord var formodentlig tidligere død.

  1. Dipl. N. IV. 354. Jvfr. ovenf. foreg B. S. 536.
  2. Dipl, N. IV. 355. 387. Der forekommer ſenere en Chorsbroder i Oslo Steinar Thordsſøn, der efter Navnet al dømme ogſaa ſkulde ſynes at have været en Søn af Thord Steinarsſøn.
  3. Herom mere nedenfor; at Asgerd var Eyſteins Syſter, ſiges udtrykkeligt i Huſtru Aaſa Salmundsdatters Teſtament af 13de Marts 1396, Dipl. N. IV. 660.
  4. Dipl. N. VI. 463, 464, jevnfør Eyſteins Reg. fol. 128 b. Denne Præbende havde ſit Navn efter den fornemſte dertil henhørende Gaard, Rodeim i Kraakſtad Sogn, men deraf havde Eyſtein ſelv givet halvfemtende Øres Bool; 4 Ørers Bool havde tilhørt Agmund Bolt, ſaaat det ſkulde ſynes, ſom om Eyſtein ſelv havde ſkiftet Præbenden. Eyſteins Regiſtr. fol. 128. a.
  5. Dipl. N. II. 421. Dette Brev er dateret paa Jadar, Ramnes, den 25de November 1371.