Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/286

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
238
Olaf Haakonsſøn.

rige[1]. Altſaa er det aabenbart, at der er forſøgt Megling, men Reſultatet kjendes ikke, uden forſaavidt man maa antage, at en ny Stilſtand eller Forlengelſe af Stilſtand er bragt iſtand, og at Albrecht maaſkee har fraſagt ſig de øſt-ſkaanſke Slotte. Saaledes ſtod Sagerne hen, ſaa lenge Kong Olaf levede, indtil Margrete næſte Gang reiſte ſig mod Kong Albrecht, for i kort Tid at berøve ham baade Frihed og Rige, ſaaledes ſom det i det Følgende vil blive berettet.

18. Indenlandſke Forhandlinger og Raadsmøder. Forordninger om Islandsfarernes Afgifter m. m. Rusſerne herje i Nordland og Finmarken.


Medens Dronningen ſaaledes ved Underhandlinger og Feider ſøgte at ſikkre ſin Søns Riger mod udvortes Fare, og om muligt at vinde Sverige tilbage for Folkunge-Ætten, udviklede Drottſeten og Raadet i Norge en ikke ringe Virkſomhed med Henſyn til Rigets indvortes Anliggender: en Virkſomhed, der i alle Fald vidner om god Vilje, om den end ikke i alle Sæde kan ſiges at have været heldig. Man kan neppe under Kong Magnus’s og Kong Haakons Regjering paaviſe ſaa mange Raadsmøder i et kort Tidsrum, ſom de, der nu holdtes i Olafs Umyndighedsaar mellem 1381 og 1385, og allerede ovenfor tildeels ere berørte. Der holdtes mindſt eet hvert Aar, maaſkee endog flere. Foruden den ſtørre Sammenkomſt, der fandt Sted ved Hyldingen i Nidaroos 1381, holdtes der og, ſom vi have ſeet, en mindre i Oslo ſeenhøſtes ſamme Aar, hvorved der anſtilledes Efterregning med Kronindtægterne. Om Sommeren 1382 var Drottſeten og Cantſleren i Bergen, uden at dog noget ſtørre Møde da ſynes at have været holdt, men i October ſamme Aar ſamledes Drottſeten, de tre fornemſte Fehirder for Nidaroos, Tunsberg og Bergen, Biſkopen ſammeſteds og Provſt Vinalde, Hr. Sigurd Hafthorsſøn, og flere andre Herrer og Embedsmend, i ſidſtnævnte Stad. I Auguſt 1384 holdtes et lignende, men ſtørre Møde i Tunsberg, hvor den nysudnævnte Erkebiſkop Nikolas og de fire øvrige Biſkoper, Hr. Sigurd Hafthorsſøn, de tre ovennævnte Fehirder, Haakon Jonsſøn, Alf Haraldsſøn og flere andre Herrer ſamledes med Drottſeten. Ved Midſommerstider 1384 ſamledes Drottſeten og Cantſleren med Biſkop Jakob, Provſt Vinalde, Haakon Jonsſøn, Erlend Philipsſøn og Alf Haraldsſøn i Bergen, hvor en eller maaſkee flere Forordninger gaves, og hvor ſaavel Drottſeten, ſom de fleſte øvrige af de nævnte Herrer ſynes at være forblevne indtil hen i Auguſt, da de ogſaa i denne Maaned udſtedte en Retterbod fra Ber-

  1. Detmar, S. 386, 387, Recessus Hansæ, Uddrag hos Suhm, XIV. S. 162, 163.