Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/307

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
259
1381—1390. Begivenheder paa Orknøerne og Hjaltland.

det Sted paa Vejen mellem Scalloway og det nærliggende Thingvold, og en der opreiſt høj Steen være et Mindesmerke om Tildragelſen[1]. Dette er i ſig ſelv nok ſaa ſandſynligt, da Thingvold og dets Havn Scalloway i den Tid var de vigtigſte Punkter paa Øen, og Maliſe Sperra rimeligviis endog havde ſit Tilhold i Scalloway, ligeſom flere af de ſenere Jarler. Tiden, da Drabet ſkete, angives forſkjelligt, til 1388, til 1389 og til 1391. Det førſte Aarstal er naturligviis urigtigt, da Maliſe, ſom vi have ſeet, levede endnu i 1389; men derimod er det meget ſandſynligt, at Overfaldet har fundet Sted om Høſten 1389, maaſkee netop ſom Maliſe og Jarlen vare komne tilbage fra Mødet. Saa ſildigt ſom i 1391 kan det neppe have været, thi allerede den 23de April 1391 overdrog Jarlen ſin Broder David ſine Godſer Newburgh og Auchdale i Skotland for hans tro Tjeneſter og ſom Erſtatning for den mødrene Arv, der maatte tilkomme ham i Øerne[2]; og denne Overdragelſe viſer, at Jarlen nu anſaa ſig at være i ſikker Beſiddelſe af ſit Arvegods i Øerne, ligeſom ogſaa de Tjeneſter, Broderen kan have viſt ham, neppe have beſtaaet i andet, end at han har hjulpet ham med at overvinde Maliſe Sperra. Siden den Tid ſynes Jarlen at have herſket i Fred og Ro. Erngiſl Sunesſøn førte vel endnu ſtundom Jarletitlen, men ſynes forlengſt at have opgivet alle Fordringer paa Øerne eller nogenſomhelſt Deel deraf. Som Biſkop efter Villjam nævnes en vis Henrik[3], om hvem intet forreſten vides. Han forekommer allerførſt i et Brev af 1394, udſtedt paa et Møde i Helſingborg, hvor flere norſke, ſvenſke og danſke Biſkoper vare forſamlede; men han var død inden Sommeren 1397, thi da var hans Eftermand Jon allerede i Beſiddelſe af Biſkopsſtolen.

20. Kong Olaf opnaar Myndigheds-Alderen, men afgaar ej lenge derefter uformodentligt ved Døden. Ugrundede Beſkyldninger, ſenere fremſatte mod Dronningen i den Anledning.


Imidlertid havde Kong Olaf mod Udgangen af 1385 fyldt ſit femtende Aar. Tiden var ſaaledes kommen, da han kunde erklæres

    have fundet Sted om Høſten 1389, ligger altſaa Jarlens Fangenſkab forud for Beſøget i Norge 1389, hvilket og i ſig ſelv er det rimeligſte.

  1. See herom Hibbert, descr. of Shetland S. 268 og 458, ſaavelſom N. Samll. VI. 491, hvor ogſaa de forvirrede Sagn ere anførte, ſom Hibbert ved ſit førſte Beſøg paa Stedet hørte angive om Aarſagen til hiint Steen-Mindesmerkes Oprettelſe.
  2. Dipl. N. II. 525.
  3. Pontoppidan ann. ecc. II. 243. Suhm, XIV. S. 332.