Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/211

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
163
1381 fgg. Anſeede Mend og Ætter.

Vermeland, hvorved han fik Anledning til at optrede ſom ſvenſk Herremand. Sandſynligviis ſtod han ogſaa allerede da i nøje Forbindelſe med Jon Martinsſøn paa Dal, der kort efter blev Hr. Sigurd Hafthorsſøns Svigerſøn, og da Jon deeltog i Toget til Eedsviken, er det at formode, at det iſær er han, der havde overtalt Alf til at følge med. Denne Forbindelſe knyttedes ſiden endnu faſtere, da Alf egtede Katharina, en Datter af Jon Martinsſøn i hans Egteſkab med Agnes Sigurdsdatter, trods den ſtore Aldersforſkjel, der maa have været imellem dem, da nemlig Jon og Alf ſynes at have været jevnaldrende, medens Katharina ikke kan være fød ſtort tidligere end 1382, tretten Aar ſenere end Alfs førſte Optreden ſom Medlem af Raadet[1]. Antages Alf ſaaledes i 1369 mindſt at have være 30 Aar gammel, var han ikke mindre end 44 Aar eldre end ſin Huſtru, og ved Giftermaalet, der neppe kan have fundet Sted, førend hun idetmindſte var 16 Aar gammel, var han ſaaledes henved de 60. Ogſaa med .ſin Huſtru fik han ſtore Ejendomme, ſom vi i det Følgende ville ſee. Det ſkulde ellers ſynes rimeligt, at han ogſaa tidligere havde været gift, men herom mangler imidlertid enhver Oplysning. Forreſten ſees det af hvad vi her have anført, at han ej kan være bleven gift med Katharina Jonsdatter førend henimod Aar 1400, og ſaaledes beſtod der i den Tid, vi nærmeſt have for os, intet Svogerſkab mellem ham og Jon Martinsſøn. En Mand i ſaa anſeelige Forbindelſer, og med ſaa ſtore Beſiddelſer ſom han, maa ſikkert have været Sysſelmand, men der findes ingenſteds angivet, hvor han havde Syſlen[2].

Om Agmund Bergthorsſøn Bolts nærmere Familieforhold er der allerede i det Foregaaende handlet[3]. Som Medlem af Raadet nævnes han allerførſt i 1381, men ſiden hyppigere, og der er overhoved faa Stormend paa hans Tid, hvis Navn ſaa hyppigt forekommer i offentlige Forhandlinger, ſom hans. Hans Embedsſtilling indtil 1388 ſynes at have været Kongens Ombud i Borgeſysſel, eller idetmindſte endeel deraf; der ſtaar nemlig udtrykkeligt i et Kongebrev fra

  1. Det er ſtrax ovenfor viiſt, at Jon Martinsſøns Giftermaal med Jomfru Agnes Sigurdsdatter ikke kan have fundet Sted førend l 138l eller 1382, og man ſkulde helſt antage, at Katharina ej engang var fed i 1383, før at hun ikke ſkal blive altfor gammel ved ſin Død, da hun nemlig endnu var i Live 1480 (ſee Dipl. N. V. 358) og neppe døde førend 1481 (Dipl. N. I. 932).
  2. Før den 11te Marts 1401 maa han have været gift, da han paa denne Dag fik Fuldmagt af Haakon Sigurdsſøn til at ſagſøge Tideke Wüſtenacker og Fru Margrete Eilivsdatter om Arven efter Fru Herdiis og Erling Einarsſøn (Dipl. N. II. 566); dette viſer nemlig, at han da var kommen ind i Giſke-Ætten.
  3. See foregaaende B. S. 906, iſær Noten.