Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/212

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
164
Olaf Haakonsſøn.

1387, at Agmund Bolt havde Kongens Aleje-Maal i Syſlen[1]. Strax efter blev han Foged paa Akershuus efter Benedict Nikolasſøn[2] og fik derved ogſaa Oslo-Sysſel under ſin Beſtyrelſe; dog ſeer man, at han fremdeles en Tidlang udøvede Sysſelmandsforretninger i Vime og Rode Skibreder[3], hvoraf man maa ſlutte, at han havde været forlenet med dem paa lengere Tid, tildeels endog ſom Pantelehn, iſær da Sagefaldet virkelig gik i hans egen Kasſe. Formodentlig har da Borgeſysſel været deelt mellem ham og Hr. Jon Hafthorsſøn, ſaa lenge denne levede, og derpaa maaſkee mellem ham og hans Frænde Alf Haraldsſøn, der ogſaa hørte hjemme der, hvis ikke denne ellers har haft Sysſel i Viken. Muligt endog, at de alle tre, og end flere, have haft Syſler i dette velbefolkede Landſkab. Paa den nys omtalte Maade, nemlig ved Sagefald, erhvervede han i 1393 nordre Thumn, ſom den ſidſte Ejers Datter afſtod ham i Liqvidation for Drabsbøder[4], og hvortil Stumperne kort efter fraſagde ſig Odelen (ſee nedenf. S. 168), ſiden fik han af Jon Thorgilsſøn dennes Deel af ſøndre Thumn, hvormed han ogſaa, efter dennes Død, forenede den øvrige Deel, ſom han ſynes at have kjøbt af Alf Haraldsſøn[5], og endelig fik han ſin og Alf Haraldſøns Frænde, Hallvard Alfsføn paa Sundbu i Gudbrandsdalen, Sysſelmand over den nordlige Deel af dette Landſkab, til at afſtaa ham den Odelsret, ogſaa han maatte have til Thumn[6], ſaa at han nu var Ene-Ejer og Odelsmand til det hele Gods. Imidlertid havde han ogſaa med ſin Huſtru Gunhild Bergſveinsdatter arvet meget Gods i Oslo-Sysſel, ſom han ogſaa ideligt forøgede. Den vigtigſte af hans Erhvervelſer paa denne Kant, hvilken han dog maa have faaet ved Kjøb, ikke ved Arv, var Throndſtad i Hudreim, der forhen havde tilhørt hans Formands Huſtru Ulfhild, en Datter af Thorgaut Jonsſøn, hvorom mere nedenfor. Sandſynligviis fik han denne Gaard noget efter 1393[7],

  1. Dipl. N. II. 501.
  2. At han blev Foged paa Akershuus i 1388 maa ſluttes deraf, at Benedict Nikolasſøn i dette Aar fik Eker, Modheim og Tverdalene. Agmund omtales ej udtrykkeligt ſom Indehaver af Embedet førend i 1390. (Dipl. N. I. 524).
  3. I 1393 holdt han en Ombudsmand paa Vime (Dipl. N. IV. 619, jvfr. 640), ligeſom han ogſaa oppebar Sagfald i Rode, ſom det nedenfor vil ſees.
  4. Dipl. N. II, 537, 541.
  5. Dipl. N. III. 550, 563, V. 441; den rette Sammenhæng, iſær med Alf Haraldsſøns Indblanding heri, er ikke ret klar. Viſt er det, at Agmund Bolt herefter var Ene-Ejer af Thronen.
  6. Dipl. N. III. 566.
  7. Det førſte Brev, han udſtedte fra Throndſtad, er af 6te Octbr. 1393 (Dipl. N. V. 359); men da tilhørte Gaarden aabenbart endnu den forrige Ejer, Thorgils Thorgilsſøn, ſee nedenfor S. 170.