Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/213

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
165
1331 fgg. Anſeede Mend og Ætter.

da Benedict Nikolasſøn ſkulde arve den, og Agmund maaſkee bar reiſt Odelsſøgsmaal. Fra den Tid af lader det til, at Throndſtad blev hans Hovedreſidens, ligeſom det og forblev ſom Odelsgods i hans Ætt. Ogſaa i Gudbrandsdalen havde Agmund Ejendomme[1]. Hos Dronningen maa han have ſtaaet ſærdeles vel anſkreven, ſiden hun betroede ham ſaa vigtige og indbringende Poſter. Forleningen i Borgeſysſel var maaſkee endog ſærligt udgaaet fra Dronningen, forſaavidt man kan antage, at Borgeſysſel hørte til hendes ſaakaldte Morgengave.

Om Jon Reidarsſøn Darre er der allerede forhen lejlighedsviis talt. Som Hirdmand og maaſkee Raadsmedlem nævnes han allerførſt i 1373, da han var Meddommer i Sagen mellem Erlend Philipsſøn og Ingemund Uthyrmesſøn. Udtrykkeligt nævnes han ſom Medlem af Raadet i 1381, da han med Drottſeten og de øvrige Medlemmer laa i Hornboreſund og ſandſynligviis nys var kommen tilbage fra Hyldingen iThrondhjem. Hans Embedsſtilling forøvrigt kjendes ikke, førend i 1386, da han afløſte Gaute Eriksſøn ſom Fehirde paa Tunsbergshuus og Sysſelmand paa Veſtfold. Siden kom han i ſamme Stilling til Bergen, hvor vi finde ham 1392 afløſende Haakon Jonsſøn[2]. Det var formodentlig under hans Ophold i Tunsberg, at han blev gift med Ingerid Karlsdatter, en Syſter af Jon Karlsſøn, der fra 1396 til 1422 beklædte Lagmands-Embedet i denne Stad. Han maa have ſtaaet i nøje Forbindelſe med Agmund Bolt, da han baade ſom Sysſelmand i Tunsberg og ſenere havde hans Fuldmagt og udførte Retsſager paa hans Vegne[3]. Jon Darres fleſte Beſiddelſer laa i Viken, hvor han ejede en Masſe Jordegods, iblandt hvilket den bekjendte Herregaard Moland i Ordooſt[4]. I Tunsberg ejede han Gautagaarden, ſaaledes kaldet efter en Gaute (Gaute Aſlaksſøn?) hvis Søn Aasmund ſkjenkede den ſøndre

  1. Han ſkjenkede til Mariekirken i Oslo flere Gaarde i Gudbrandsdalen, navnlig Haug i Ringebo Dipl. N. II, 520, 524.
  2. Dipl. N. V. 352.
  3. Dipl. N. l. V. 524. 352.
  4. Ved Skifte efter ham, der holdtes paa Moland den 7de Juni 1430, fik en af hans Arvinger, Svigerſønnen Guthorm Eivindsſøn, Moland og dertil en heel Mængde Gaarde i Moland, Slangenes, Brageſeter, Bru, Thoresby, Hæreſtad, Skriksvik, Saurbø, Sotenes, Noreim og Ljung, (Dipl. N. II. 702); den anden Svigerſøn maa have faaet ligeſaa meget, og Sønnen Karl Darre faa meget ſom begge tilſammen. Hans Medarvinger efter Faderen ſkyldte Tiende til Svarteborgs Kirke, hans Fader byttede Jordegods med Boknes Kirke, ſelv afhendede han Gods i Tuneims Sogn, og derhos gav en Jon Reidarsſøn Darre, enten han ſelv eller hans Farfader, endeel af Øen Herfyl til Hvaløernes Kirke. Dipl. N. III. 584, Eyſteins Regiſtr. 164. b. 1. b. 203. b.