Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/214

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
166
Olaf Haakonsſøn.

Deel deraf til Mariekirken i Tunsberg for ſin Begravelſe, og hvis nordre Deel altſaa Jon enten maa have kjøbt eller faaet med ſin Huſtru. Siden ſolgte han den til Gaute Eriksſøn[1]. Hans Fehirdeſkab i Bergen fik en hurtig og bedrøvelig Ende ved de ſaakaldte Vitalianeres Angreb, ſom det i det følgende ſkal viſes; ſidenefter ferdedes han kun paa Øſtlandet. Fra ham nedſtammede en berømmelig Ætt.

Den med Ætten Bolt paa flere Maader nær forbundne Ætt Stumpe have vi i det foregaaende omtalt[2]; navnlig Haakon Munaansſøn Stumpe, der paa denne Tid var Ættens fornemſte Medlem og gift med Hr. Haakon Eivindsſøns Enke Fru Elin Bergſveinsdatter, en Syſter af Gunhild Bergſveinsdatter, der var gift med Agmund Bolt. Haakon Stumpe var Medlem af Raadet i 1388 og 1389[3], og ſandſynligviis ogſaa tidligere; han døde 1390 eller 1391. Hans fleſte Beſiddelſer laa i Oslohered, paa Raumarike, i Borgeſysſel og i Viken, men endeel heraf havde han vel ogſaa faaet med ſin Huſtru, hvad enten det var hendes Arvegods, eller hendes førſte Mands Efterladenſkab. Saaledes ſeer man, at han ſkjenkede Capitlet i Oslo en Deel af Teſen i Oslohered, ligeledes endeel af Sande i Duraalen i Eidsvold, og for ſin Svoger Guthorm Bergſveinsſøns Sjæl 12 Ørers Bool i Skotlandsegg paa Gjeleid; hans Huſtru Elin gav for hans egen Sjæl 1 Mk. Bool i Leikvalle i Aſker til Aſker Kirke, hele Gaarden Skeide i Rakkeſtad til Rakkeſtads Kirke, og endeel af Hellebek i Steinkirke Sogn i Viken til denne Kirke, ligeſom hun for ſin førſte Mands Sjæl og ſin egen havde ſkjenket Haugs Kirke paa Eker endeel af Gaardene Midaker og Kolbeinsrud[4]. Det er derhos forhen nævnt, at Haakon Munaansſøn, hvis Moder Elin Ragnvaldsdatter var en Syſter af Jon Ragnvaldsſøn (Smør), ogſaa arvede endeel Gods efter denne, altſaa paa Veſtlandet[5], hvilke Huſtru Margrete Viljamsdatter i Skaften, der lenge ſad inde dermed, omſider ved Dom blev tilpligtet at afſtaa. Haa-

  1. Dipl. N. VI.
  2. See foreg. B. S. 905—909.
  3. Dipl. N. III. 477. 478. 460.
  4. Biſkop Eyſteins Regiſter, fol. 122. b. f. 151. b. f. 64 b. f. 53. b. Endvidere ſiges der f. 56 et, at Olaf Haakonsſøn gav for ſine Foreldres Sjæl en Deel af ſøndre Reinſkog i Lider til Frauner Kirke ſammeſteds, ligeſaa f. 61 a, at Haakon og Fru Elin omtrent ved 1395 afhendede til Aſker Kirke hele Gaarden Koden, ſom Guthorm Bergſveinsſøns Arvinger havde givet til Aartidehold for ham.
  5. At han havde Gods paa Agder eller i Ryfylke ſees deraf, at han gav Rakkeſtad Kirke 4 Lauper Land i Mo, enten paa Agder eller i Eikelands Sogn i Sogndal veſtenfor Aaen Sire, Eyſteins Reg. f. 90 b.