Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Indhold.
Andet Afſnit. Norge efter Adſkillelſen fra Sverige 1371 og under Perſonal-Unionen med Danmark efter 1380 indtil Unionen mellem alle tre Riget 1397.
1. Norges Tilſtand ved Adſkillelſen og dets Stilling ligeoverfor Nabomagterne. Geiſtlige og verdslige Høvdinger. 2. Spendt Forhold med Sverige. Underhandlinger og Stilſtand med Hanſeſtæderne. 3. Kongernes Reiſer i Landet og Lovgivnings-Virkſomhed. Kong Magnus’s Død. 4. Kirkelige Tildragelſer. Ny Pavetiende paabudt. 5. Kong Haakon indſetter Alexander de le Ard til Høvedsmand paa Orknø og lader Islendingerne ſverge ſig Troſkabseed. Dronning Margretes Morgengave. [ 5. Danſke og ſvenſke Tilſtande. Kong Valdemar Chriſtophersſøns Død. Junker Olaf, Kong Haakons Søn, velges til Danmarks Konge.[1] ] 6. Det nye Unionsforhold til Danmark. Fred med Hanſeſtæderne. 7. Krigen med Mecklenburgerne i Danmark og Sverige. 8. Kong Haakons Beſtræbelſer for at indſkrænke Hanſeaterne og ordne Handelsforholdene paa den for Underſaatterne fordeelagtigſte Maade. Møntforhold. 9. Henrik af St. Clair bliver Jarl paa Orknø. Begivenheder paa Island og Grønland. 10. Andre Tildragelſer under Kong Haakons Eneregiment. 11. Kong Haakons Død og Eftermæle. 12. Kong Olaf hyldes ſom Konge. Union med Danmark. 13. Anſeede Mend. Biſkoper og andre Geiſtlige. 14. Fremragende Perſonligheder. Verdslige Embedsmend. 15. Lagmend, Sysſelmend og haandgangne Mend. 16. Forhandlinger med Hanſeſtæderne. Bekræftelſe af deres Privilegier i Norge udſettes. Dronningen faar de ſkaanſke Slotte tilbage og forlige ſig med Greverne af Holſten. 17. Kong Albrecht i Sverige paa en ſpendt Fod med de ſvenſke Herrer. Dr. Margrete ſøger at vinde dem. Albrechts Krigstog til Søndrehalland. 18. Indenlandſke Forhandlinger og Raadsmøder. Forordninger om Islandsfarernes Afgifter m. m. Rusſerne herje i Nordland og Finmarken. 19. Begivenheder paa Island, Grønland og i de øvrige Skatlande. 20. Kong Olaf opnaar Myndigheds-Alderen, men afgaar ej lenge derefter uformodentligt ved Døden. Ugrundede Beſkyldninger, ſenere fremſatte mod Dronningen i den Anledning. 21. Dronning Margrete holdes ſom Rigsſtyrerinde, førſt i Danmark, ſiden i Norge. 22. Tildragelſer i Sverige. De ſvenſke Stormend i aabenbar Feide med Kong Albrecht, henvende ſig til Margrete og overdrage hende Styrelſen. Kong Albrecht ſlagen og fangen ved Falkøping. 23. Erik af Pomern tages til Konge i Norge. 24. Margrete overtager Regjeringen i Sverige. Krig med Mecklenburgerne og Vitaliebrødrene. Bergen herjet af disſe. Fredsſlutning ved Lindholm. Kong Albrecht kommer paa fri Fod. 25. Forholdene i Norge. Biſkoperne Jakob og Eyſtein. Dronningen og Raadet udſteder Retterbod. Begivenheder paa Island og Uroligheder paa Færøerne. 26. Erik af Pomern tages til Konge i Danmark og Sverige og krones i Kalmar under eet for alle tre Riger. De trende Rigers Forening. Side 1—386
  1. Wikikildens note: Dette avsnittet mangler i innholdsfortegnelsen.