Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/61

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
13
1371-1374. Dronning Margretes Indflydelſe.

antage, at hun benyttede alle de Forbindelſer og al den Indflydelſe, hun havde i Danmark, til at modarbeide Mecklenburgernes Forſøg paa at ſikkre ſig Tronfølgen i dette Rige. Om Vaaren 1373 ledſagede hun, ſom vi have ſeet, ſin Mand og Svigerfader til Bergen. Muligt at hun har haft nogen Deel i den danſke Broder Jakobs Udnævnelſe til Biſkop i denne Stad. Af et merkeligt Brev fra hende til Kongen, ſom endnu er opbevaret, ſer man, at hun, idetmindſte i Kongens Fraværelſe, befattede ſig med Regjeringsſager, ja maaſkee endog nu ſelv udøvede en Hirdſtjores Myndighed paa Akershuus, hvor hun fremdeles havde ſit Tilhold, men forreſten var temmelig ilde forſynet med det nødvendige til ſit og ſine Folks Underholdning. Skade, at Aaret ikke er angivet paa dette Brev, men kun Dagen, den 18de October, og at man ikke kan ſee, hvor Kongen opholdt ſig, da det blev ſkrevet. Kun ſaameget ſeer man, at dette maa være efter 1371, ſiden Hr. Henriksſøn tydeligt nævnes ſom Seglbevarer[1]. Størſt Sandſynlighed har det for ſig, at det er ſkrevet 1372, da Kong Haakon var reiſt til Tunsberg for at underhandle med Geſandter fra Hanſeſtæderne, ſom det ſtrax nedenfor ſkal blive omtalt[2]. „Eder, min allerkjæreſte Herre“, ſaaledes lyder Brevet, „hilſer jeg, Margrete, inderligen med Gud, og kundgjør Eder, at jeg lever vel; Gud lade mig høre det ſamme fra Eder. Vide maa I, min kjære Herre, at jeg og mine Tjenere liide ſtor Nød for Mad og Drikke, ſaa at hverken jeg eller de faa vor Nødtørft. Derfor beder jeg Eder, min kjære Herre, at I udfinde nogen Udvej til, at dette maatte kunne bedres, ſaa at de, ſom ere hos mig, ikke ſkulle ſkilles fra mig for Hungers Skyld, og beder jeg Eder, at I ſkriver til Weſtfal om, at han vil borge mig, hvad jeg maatte forlange og behøve, og ſig ham, at I ville betale ham godt, for han borger mig. Derſom I vil tilſkrive ham herom, da ſkriv mig ogſaa et Brev, hvori I melder mig hvad I ſkrive. Endvidere beder jeg Eder, at I tilfredsſtiller Hans Mynter (Myntmeſter), ſaa at han kan blive i Eders Tjeneſte og ikke ſkilles fra Eder, thi jeg har erfaret af ham, at han gjerne er Eder til Vilje og Tjeneſte, og derſom I komme overeens med ham, da ordner det ſaaledes med ham,

  1. Dipl. N. I. 409. At Hr. Henrik her optreder ſom Seglbevarer eller Vicecantſler ſees deraf, at han har at beſtille med Thegngilde og Udſtedelſe af Landsviſtbreve.
  2. Der er i Brevet Tale om, at Hr. Henrik ſenere ſkulde reiſe til Bergen og der udſtede et Landsviſtbrev, altſaa medbringende Storſeglet. Det er højſt ſandſynligt, at det er ham, der den 23de Decbr. 1372 udgav i Bergen i K. Haakons Navn det Frihedsbrev for Bønderne i Aarlandshered, ſom er aftrykt i Norges gl. Love III. 192, og hvor der intet er tilføjet om, at Kongen var nærværende, ligeſom det ogſaa er højſt uſandſynligt, at Kongen da kan have været i Bergen.