Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
28
Haakon Magnusſøn og Magnus Eriksſøn.

giften, ſkulde ſtrax ved Brevets Forkyndelſe for dem være ſelvſtevnte ind for Lagmanden i Oslo, for der at modtage Dom[1]. Kong Haakons Varnadarbrev, ſom han udſtedte under ſit føromtalte Ophold paa Frauner i Lider[2], gjaldt kun en vis Bjørn Thoresſøn, Saalekarl paa Nedſteſtuen, det vil ſige Opſynsmand over og Vert i en Saaleſtue af dette Navn, hvis Beliggenhed desverre ikke angives, men ſom vel maa være at ſøge paa en eller anden Fjeldvej der i Nærheden, ſom befaredes af Pilegrime til Nidaroos, ſiden det udtrykkeligt heder, at Kongen tog ham i ſit og St. Olafs Vern. Maaſkee var det paa Krokaſkogen. Det forbødes under Ransmands Straf baade Indenlandſke og Udenlandſke at tage noget hos ham uden for fuldt Pengeverd: et Forbud, ſom viſer, at den i Sverige ſaa gængſe og ſkadelige Voldgjeſtning heller ikke var ganſke ukjendt i Norge.

Fra Sommeren 1373 af, da Kongerne tog et længere Ophold i Bergen, ſynes det, ſom om Kong Magnus her førte Regjeringen paa Sønnens Vegne, naar denne ikke var tilſtede. Saaledes erfares der, at der i Juli 1373 holdtes et Raads- eller Høvdinge-Møde i Bergen, hvor blandt andre Erkebiſkopen, Hr. Agmund Finnsſøn, Hr. Narve Ingevaldsſøn, Otte Rømer, Jon Darre og flere andre Herrer vare nærværende, men hvorved alene Kong Magnus da var tilſtede, uden dog at have ſtørre Myndighed, end at den endelige Afgjørelſe af en Retsſag mellem to anſeede Hirdmend henſkødes til Kong Haakon og hans Raads Beſtemmelſe[3]. Om Haakons Næværelſe i Bergen hører man intet, førend midt i September, da han udſtedte hiint Brev vedkommende Petersgaarden i Bergen. Det er i lig ſelv højſt rimeligt, at han havde flere Ting at udrette paa Øſtlandet, førend han kunde komme afſted for at tage et lengere Ophold i Bergen, og at han imidlertid har ſendt Faderen i Forvejen for at indtage Forſædet i Raadsmødet og afgjøre forefaldende Sager. Dog maa man antage, at ogſaa Kong Haakon indtraf, inden Mødet endnu var hævet, og hvis man ſkal ſlutte fra en Yttring i et ſenere Brev, der maaſkee hentyder hertil, var dette Møde uſedvanligt talrigt, idet ogſaa flere Biſkoper, Prelater og Riddere vare nærværende. Hvad vi nu vide om Forhandlingerne paa dette Møde, indſkræn-

  1. Dipl. Norv. II. 430. Brevet er udateret og angiver kun Aaret, Kong Magnus’s 54de: det kan altſaa være neſten hvilkenſomhelſt Dag i Tiden fra 26de Aug. 1372 til 25de Aug. 1373. Formodentlig tilhører den Tiden mellem 3die Septbr. 1372, da Modet med Hanſeaternes Geſandter ophørte, og Juni eller Juli 1373, da Kong Magnus reiſte til Bergen.
  2. Dipl. N. IV. 502.
  3. Herom mere nedenfor, hvor den i Dipl. N. III.}} 384 omhandlede Retsſag meddeles.