Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/147

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
99
1379. Henrik St. Clair Jarl paa Orknø.

Leiligheden til, ſom de vel maatte, at gjøre Baandet mellem Jarldømmet og Riget faſtere, end det forhen havde været, ved alene at tildele Jarlen Forleningen paa Livstid, og mod Forpligtelſer, hvortil de forrige Jarler ikke vare bundne. Men hvad deri ved førſte Øjekaſt vekker Forundring, er at Maliſe Sperra, der ſaaledes gik Glip af Jarldømmet, ſelv indtraadte ſom Medforlover for et Document, hvori han udtrykkeligt forpligtedes til at fraſige ſig al Fordring derpaa, og ſiden endog ſtilledes ſom Gisſel for Opfyldelſen af Betingelſer, der yderligere ſkulde udelukke ham fra hvad han anſaa for ſin Ret. Men det er øjenſynligt, at han kun nødtvungen har gjort det, og at Jarlen formodentlig endog har bragt ham med, mere ſom en Art af Fange, end efter hans frivillige Ønſke, og nu ladet ham blive tilbage i Norge ſom Gisſel for derved at vide ſig ſaa meget mere ſikkret mod hans Forſøg paa at tilvende ſig Jarldømmet. Vi ville i det Følgende ſee, at han bedrog ſig heri. Giſlerne anviiſtes Opholdsſted i Tunsberg, og de maatte give ſit ſærſkilte Brev paa ikke at forlade Byen, førend de ovennævnte Forpligtelſer vare opfyldte, ligeſom man ogſaa ſeer, at de have givet ſærſkilte Breve paa at ville overtage tilſammen at betale 180 Nobler af de ovennævnte Tuſende[1].

Denne Sum, ſom Jarlen forpligtede ſig til ſaa ſnart at udbetale, 1000 Nobler, var heel betydelig. Den ſvarede dengang til omtrent 330 Pund Sterling, eller det tidobbelte nuomſtunder[2]. Det var maaſkee til Hjelp ved Udredelſen af disſe Penge — hvis det ellers ikke var til andre Øjemed, ſom Cancelli-Sportler, Gratificationer til Hoffolkene o. ſ. v. — at Jarlen laante af Haakon Jonsſøn 200 Nobler, hvoraf han forpligtede ſig at tilbagebetale det halve til førſtkommende Pinds, og det øvrige til næſte Aars Mortensmesſe, begge Dele i Kirkevaag, til Haakon ſelv eller dennes Fuldmegtig[3]. En merkelig Omſtendighed herved er, at han ikke ſtillede Haakon noget Pant, idetmindſte omtales ingen ſaadan i Gjeldsbrevet. Men da Haakon Jonsſøn tidligere ſelv havde været Befalingsmand paa Orknø og havde Beſiddelſer der, bliver det heel ſandſynligt, at han og Henrik St. Clair længe havde ſtaaet i nærmere Forbindelſe med hinanden, og at denne maaſkee endog nærmeſt ſkyldte Haa-

  1. See nedenfor S. 101.
  2. Kong Edward den 3die lod i 1344 udmynte Guld-Nobler til en Cours af 6⅔ Shillings; ſamme Slags Nobler udmyntedes ogſaa efter hans Død 1377 under Eftermanden Richard den 3die. Det er altſaa dette Slags Nobler, ſom her menes: 1000 af dem ſvarer til 6666⅔ Shillings, hvilke, eller den ſedvanlige Inddeling af 20 Sh. i eet Pd. Slerling udgjør 333⅓ Pd., men hvis her menes de ſlette Shiliings af 22½ paa Pundet, bliver det kun 296827.
  3. Dipl. N. II. 341.