Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/148

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
100
Haakon Magnusſøn.

kon Jonsſøns mægtige Beſkyttelſe ſin Ophøjelſe til Jarleverdigheden, hvad der ogſaa beſtyrkes deraf, at han fremdeles, ſom vi ville ſee, vedblev at ſtaa i Forbindelſe med ham og laane Penge af ham.

Om Henrik af St. Clair vide vi forreſten ikke ſtort andet, end hvad der allerede i det foregaaende er nævnt, at han var Datterſøn af Maliſe Jarl, og at han beſad ſaavel Herſkabet Roſslin ikke langt fra Edinburgh ſom Godſer ved Aberdeen, uviſt om ved Arv eller ved ſit Giftermaal med Joneta, en Datter af Walter Haliburton, Lord Dirleton. Det erfares endvidere, at hans Moder Iſabelle, Maliſe Jarls Datter, endnu var i Live, ja endog overlevede ham, hvilket viſer, at han maa have været en ung Mand, da han blev Jarl, at hun havde arvet en Deel af Katanes og Godſer ſaavel i Orknøerne ſom paa Hjaltland, og hun foruden Henrik ogſaa havde en Søn ved Navn David, hvem Jarlen i 1391 overlod ſine Godſer Newburgh og Auchdale ved Aberdeen, imod at David afſtod ham ſin tilkommende Lod at Godſerne paa Øerne[1]. Af alt dette ſynes man at maatte ſlutte, at Henrik St. Clair var en temmelig bemidlet og i Skotland anſeet Adelsmand. Det er forhen beviſt, at Ætten St. Clair allerede før ſynes at have haft noget Fodfeſte i Orknøerne, forſaavidt ſom Thomas af St. Clair i 1364 var Kong Haakons Sysſelmand paa Øerne, og en Alexander St. Clair nævnes i Forbindelſe med ham[2]. I Aaret 1321 var en Henrik af St. Clair Kong Robert Bruces Befalingsmand paa Katanes[3]: det er ikke uſandſynligt, at dette har været en Farfader af Henrik Jarl, og at det har været denne hans Stilling, ſom ogſaa bragte ham nærmere i Berørelſe med Orknøerne og foranledigede Giftermaalet mellem Sønnen William og Maliſe Jarls Datter. Ætten St. Clair (udtalt „Sinclar“, paa Latin „de Sancto Claro“), der nu fik Jarledømmet paa Øerne og beholdt det,

  1. At han var gift med Joneta af Dirleton, ſaavelſom at hans Moder overlevede ham og havde arvet en Deel af Katanes, medens den Deel, hvortil, Jarlenavnet var knyttet, var ſolgt af Alexander le Ard til Kong Robert Stuart, ſiges i det ſtore Brev af 1443 om Orknøjarlernes Ætt (Symbolæ ad hist. aut. rer. Norv. p. 24. 25), med Tilføjende af at flere da endnu levende Felt havde ſeet hende og talt med hende; om hans Broder Davids Afſtaaelſe af ſin tilkommende Mødrenearv paa Øerne imod Godſerne ved Aberdeen handle Dipl. N. II 524, 530.
  2. Han nævnes i det af os forhen (f. B. S. 133) omtalte Brev fra Kong Robert Bruce til de norſke Sysſelmend paa Øerne af 1321, men ſom hos Suhm XIV. 176) er urigtigt henført til Robert Stuart og 1386. Walter af Haliburton, Henrik Jarls Svigerfader, var en af de ſkotſke Herrer, hvis Forløfte han i Forſikringsbrevet af 1379 lovede at ſkaffe. En anden af dem, Alexander af Haliburton, var maaſkee hans Svoger.
  3. En Jon Sinclar nævnes ogſaa i Forliigsbrevet af 1369.