Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/391

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
343
1393. Vitaliebrødrene herje Bergen.

Forbehold i Eeden, „om han var Konge med Rette“. Paa egte Sørøverviis lod Hr. Enis ſine egne faldne Krigeres Liig bringe ud paa Vaagen og der ſænke ned; kun ſin Medanfører lod han ordentlig jordfeſte, og idet med ſtor Højtidelighed, ved Minoriterkirken. Inden.aatte Dages Forløb droge de bort igjen, efterladende en tydſk Beſetning i Borgen, og medbringende ſine Fanger, hvoriblandt Jon Darre[1]. Et af deres Skibe ſkal dog ſtrax efter være blevet erobret, formodentlig af hine i England lejede Krigsfartøjer, der juſt paa denne Tid maa have været paa Vejen til Danmark, og ſaaledes kunde ſtøde ſammen med Røverne i Nordſøen eller Kattegattet. Beſetningen paa dette Skib, 80 Mand, bleve alle henrettede ſom Sørøvere[2]. Den i Bergen efterladte Beſetning fik ogſaa ſnart ſin fortjente Straf, thi Fehirden i Nidaroos, Otte Rømer, ſamlede ſtrax, ſom der ſiges, endeel Krigsfolk — maaſkee kom han kun tilfeldigviis ſtrax efter til Bergen med de Ledingstropper, ſom han ifølge Udbudet havde ſamlet — og ſøgte førſt at indhente Røverſkibene, men vendte ſig, da disſe allerede havde faaet for ſtort Forſpring, mod den tydſke Beſetning i Bergen, der nu, ſom der ſiges, ſkareviis blev drebt[3]. Jon Darre forblev imidlertid i Fangenſkab, omtrent et Aars Tid, og kom da paa fri Fod, imod Forſkrivning om at betale Løſepenge[4]. Dog kom han ikke for det førſte tilbage til Norge eller ſit Embede i Bergen, hvor Otte Rømer fremdeles ſynes at være forbleven. Samtidigt med dette Angreb paa Bergen, eller maaſkee endogſaa tidligere, gjorde Tydſkerne i Stockholm, eller maaſkee ſnarere Sørøverne, der nu forſamlede ſig deri Mængdeviis, ødeleggende Tog omkring i de nærmeſte Landſkaber, opbrendte Veſteraas, Eenkøping, Nykøping og Linkøping, ſkjendte og brendte rundt om i Herederne, og nedſablede en Bondehær, der vovede at gjøre

  1. Isl. Annaler, Udg. S. 360, 362.
  2. Beretningen herom findes kun hos Huitfeld, S. 592. Det vil erindres, at Vitaliebrødrene forlod Bergen den 22de April, og at Kong Richards Ordre til Skibsbefalingsmendene i Lynn er af 20de April; det er ſaaledes højſt rimeligt, at begge Eſkadrer kunde ſtøde ſammen. Detmar (S. 360) henfører Vitaliebrødrenes Anfald til 1392, hvilket man ſtrax vil ſee er urigtigt.
  3. Bergens Riimkrønike i „Norſke Magaſin“ I. S. 33, jvfr. Bergens Fundats ſammeſteds S. 536, 537. Tiden angives paa førſte Sted urigtigt til 1397, hvilket vel, naar det kommer til Stykket, alene torde være en Skrivfejl.
  4. See Uddrag af Recessus Hansæ hos Suhm XIV. 339, hvor man ſeer, at Jon Darre var naa fri Fod i Mai 1395 og havde givet Forſkrivning for Løſepenge før Mødet i Helſingborg, der holdtes i Midten af Auguſt 1394. Hos Suhm ſtaar der rigtignok „i Helſingborg“, men dette er urigtigt, thi i Originalrecesſen ſtaar der „eer (d. e. „før“) dem daghe to Helsingborch“.