Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/235

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
187
1381 fgg. Anſeede Mend og Ætter.

Chriſtopher), men den beſtyrkes ikke af hvad der her ovenfor er oplyſt[1]. Heller ikke forekommer den nysnævnte Hr. Chriſtopher i norſke Brevſkaber, ſaa at man maa antage, at han har haft ſit meſte Tilhold i Sverige, hvor han maaſkee arvede Gods efter Farbroderen, hvis Navn han bar.

Ligeſom de ſidſtnævnte Familier paa Øſtlandet, ſaaledes dannede nu ogſaa flere af de tidligere omtalte Ætter paa Vors og i Sogn[2] m. m. en egen nøje forbunden Familjekreds, hvis indbyrdes Frendſkabsforhold ikke altid udtrykkeligt lade ſig efterviſe, men ſom ikke deſto mindre er utvivlſomt. Det er forhen nævnt, at Botulf Eindridesſøn paa Finnen, Ejer af det ſtore Finne-Gods, fik til ſin anden Huſtru Aaſa Haavardsdatter af Rogn, hvorved han ogſaa fik en Deel af det rige Rogne-Gods. Aaſas Fader Haavard var en Broder af Odd Hallesſøn paa Rogn, der formodentlig var gift med Brynhild Sigurdsdatter, ſedvanligviis kaldet Huſtru Brynhild, ſom dog overlevede baade ham og de Børn, hun havde med ham, ſaa at hun derved blev Arving til det meſte af hans Ejendomme[3]. Brynhild egtede ſiden en Valthjov Baardsſøn, der i 1370 indgik et Forliig med Botulf om de Fordringer, denne kunde have paa Huſtru Brynhilds Arv; Valthjov beholdt Godſet imod at udrede til Botulf 20 Laupers Verdi[4]. Botulf udvidede ſiden fremdeles ſine Beſiddelſer; i 1383 kjøbte han Halvdelen af Gaarden Gylten i Bergen og fik ſtrax efter kongelig Bekræftelſe paa Kjøbet[5]. I 1384 optraadte han ſom Odelsmand til indre Hvamm i

    de til Kirker, afhendedes af hans Farbroder Otte, hvilket viſer, at denne maae have overlevet og arvet ham. Forreſten ſees af det ovenomtalte Brev i det ſvenſke Rigsarchiv, at Chriſtopher den eldre efterlod en Søn ved Navn Henrik. Men om ham hører man intet i Norge.

  1. See N. Samll. III. S. 572, jvfr. 475.
  2. See foregaaende Bind S. 411, 412, 912—914.
  3. Dette ſynes umiskjendeligt at fremgaa af Brev af 20de September 1370 (Dipl. N. II. 411), hvor det heder, at Brynhild, Valthjov Baardsſøns Huſtru, anſaa ſig arveberettiget til det Gods, ſom Odd Hallesſøn havde kjøbt, og ſom hun nu arvede efter ſine Børn. At denne Brynhild er Huſtru Brynhild Sigurdsdatter, fremgaar deraf, at denne i 1353 gav Baard Valthjovsſøn (aabenbart hendes Stifſøn) Brudegave, da han egtede Odds Broderdatter Gyrid Guthormsdatter (Suhm XIII. S. 289). Det har været antaget (N. Samll. III. 624), at Brynhild havde været gift med Odds Broder Svein, men da dennes Datter Margrete endnu levede i 1384 (Dipl. N. II. 484), kunde Brynhild, hvis hun var Emne Enke, ikke allerede i 1370 have arvet Børnene. Brynhild var en Datter af Sigurd, Søn af en Hallvard Snjalle, der omtales 1304.
  4. Dipl. N. II. 411.
  5. Gaarden Gyltan i St. Peters Kirkeſogn tilhørte i 1308 en Arne Lang (Dipl. N.