Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/234

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
186
Olaf Haakonsſøn.

været en Søn af den føromtalte Hirdmand Gyrd Haakonsſøn og ſaaledes enten Halv- eller Heel-Broder af de ligeledes omtalte Hirdmend og Raadsherrer Paal Gyrdsſøn og Gyrd Gyrdsſøn, hvilken ſidſte ſiden blev Ridder. Var han deres Heelbroder, da var han ogſaa en Syſterſøn af Hr. Jon Thoraldesſøn, og viſt er det i alle Fald, at flere Omſtændigheder tyde hen paa et Slegtſkabsforhold mellem denne, Gyrdsſønnerne og Michelstorperne[1]. Saavidt man kan ſee, døde Hr. Chriſtopher tidligere end Otte Michelstorp og uden at efterlade ſig Børn, ſaa at denne arvede ham; men det lader heller ikke til, at Otte havde Efterkommere[2]. Den Gjetning har været fremſat, at Ridderen og Raadsherren Jon eller Jens Henriksſøn, der levede omkring 1397, og fra hvem den ſenere ſaakaldte Gyldenløve-Ætt ſtammede, var en Søn af Henrik Michelstorp (og følgelig en Broder til Hr.

    ſkyldte den føromtalte Gudbrand Erlingsſøn Penge i 1392 og udſtedte Gjeldsbrev derfor i Oslo (ſammeſteds II. 529), ejede ogſaa Jordegods paa Raumarike og Thotn (ſammeſteds IV. 612, 646), og afhendede i 1414 til Oslo Blſkopsſtol Halvdelen af Linøen i Tuneims Sogn (ſammeſteds V. 501). I 1406 ſtadfeſtede han ſin Moders Jordeſkifte med Hr. Geirmund Thorgeirsſøn om 13 Øres Bool i nordre og 12 i midtre Skardeberg, og den 2den Mai 1420 paa Audunſtad i Krakerøen, Borgeſysſel, formodentlig paa ſin Dødsſeng, bekræftede han dette Bytte for Geirmunds Sønner, tilbagekaldende en i Forglemmelſe gjort Gave deraf til Olafskloſtret i Tunsberg (Dipl. N. I. 607, 669). Andres Gyrdsſøns Moder, ſom her omtales, var maaſkee Huſtru Margrete paa Skardeberg, der nævnes i Eyſteins Reg. fol. 42.

  1. At Andres Gyrdsſøn var en Søn af Gyrd Haakonsſøn, bekræftes iſær deraf, at han førte ſamme Vaaben ſom denne og Hr. Gyrd Gyrdsſøn, nemlig Fiſkehovedet. Hans Huſtru heed, ſom det af Dipl. N. IV. 612 erfares, Aaſa Erlingsdatter. Ved Afhendelſen af halve Linøen til Biſkopen 1414 var ogſaa Hr. Gyrd Gyrdsſøn og Hr. Aſlak Petersſøn, der ligeledes ſynes at have hørt til Frændſkabet, Vidner (Dipl. N. V. 501), og i 1400 ſee vi Hr. Gyrd Gyrdsſøn, Otte Michelstorp og fire andre Mend, ſom valgte Dommere i en Sag mellem Hr. Alf Haraldsſøn og Hr. Aſlak Petersſøn, ſtadfeſte et eldre Skifte mellem Hr. Alf og Hr. Jon Thoraldesſøn, blandt hvis Arvinger Hr. Aſlak ſaaledes maa have været (Dipl. N. III. 550). I Eyſteins Reg. fol. 8 a ſiges der, at Andres Gyrdsſøn var Arving til 4 Dele og Hr. Chriſtopher til den femte Deel, ſaavel efter Hr. Ragnvald Aſlaksſøn, ſom Aſlak Ragnvaldsſøn. En Deel af Skardeberg tilhørte r. 1350 ogſaa Eivind Herleiksſøn, hvis Søn Herleik, død for 1377, efterlod Datteren Ragnhild, der blev gift med en Brand (Søn af Lagmand Thoralde Brandsſøn og maaſke Broder til Hr. Jon Thoraldesſøn), med hvem hun havde to Sønner, Eivind, der døde c. 1424 før hende, og gav ſin Frændkone Fru Sigrid Nikolasdatter (Galle) paa Brynlaa flere Ejendomme (Dipl. N. III. 286. 411. II. 311. 633. I. 682. 708. 710. Eyſteins Reg. fol. 41. 42). Endeel af Skardeberg tilhørte 1439 Rolf Kane, hvad der let forklares af Kanernes og Gallernes Frændſkab. Dipl. N. I. 769.
  2. Af Eyſteins Reg. fol. 199 og 203 ſees, at de Gaver, Hr. Chriſtopher ſkjenke-