Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/233

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
185
1381 fgg. Anſeede Mend og Ætter.

har overlevet dette Aar; han ſkjenkede en Teig i Brekke i Hvaløerne til disſe Øers Kirke, hvilket viſer, at han har haft Beſiddelſer paa disſe Kanter[1]. En Søn af ham maa Hr. Chriſtopher have været, der ſenere, omkring 1410, ſkjenkede to Ørers Bool i Liid til Hvaløerne, og ligeſaameget i Sandbrekke i Hvaløerne til Borge Kirke[2], ſamt derhos ſynes at have haft Beſiddelſer i de nærmeſt tilſtødende Egne af Ranarike, navnligt Tuneims Sogn. Alle disſe Beſiddelſer har Henrik Michelstorp ſandſynligviis faaet ved Giftermaal med en Datter eller Sønnedatter af den af os tidligere (ſee foregaaende B. S. 28) omtalte i 1319 eller 1320 afdøde Hr. Ragnvald Aſlaksſøn. Der ſiges nemlig udtrykkeligt, at Hr. Chriſtopher paa ſin Moders Vegne var en af Medarvingerne ſaavel efter Hr. Ragnvald, hvis Bo endnu i 1399 ſkyldte Tuneims Kirke i Viken 30 forngilde Mark, ſom efter Aſlak Ragnvaldsſøn, der ej kan have været nogen anden end en Søn af Hr. Ragnvald Aſlaksſøn og ſkyldte Tuneims Kirke en lignende Pengeſum[3]. Da Aſlak Ragnvaldsſøn levede i Aarene omkring 1335 — i dette Aar var han nemlig Sysſelmand paa Øvre Raumarike[4] — bliver det vel det rimeligſte, at Henrik Michelstorp har egtet en Broderdatter af ham, hvilket ogſaa beſtyrkes deraf, at Sønnen Chriſtopher udtrykkeligt ſiges at være Arving alene til den femte Deel af Hr. Ragnvalds Efterladenſkab. Hr. Ragnvald havde viſtnok mange Ejendomme paa forſkjellige Kanter af Riget, men dog iſær, ſom det lader, i den ſydøſtlige Deel, da hans Søn Aſlak ſees at have ejet Jordegods i Nordre Viken, og en anden Mand, der udtrykkeligt nævnes ſom Hr. Chriſtophers Medarving, Andres Gyrdsſøn, havde Ejendomme ikke alene i Nordre Viken, men ogſaa paa Raumarike og Veſtfold, navnlig i Skiringsſal, hvor han ejede Gaarden Skardaberg[5]. Andres Gyrdsſøn maa have

  1. Eyſteins Reg. fol. 203 b.
  2. Sammeſteds, fol. 199. 203.
  3. Sammeſteds, fol. 8. a.
  4. Dipl. N. V. 109.
  5. Vi have ſeet, at Hr. Ragnvald, efterat have været paa Orknøerne, blev begraven i Nidaroos Chriſtkirke, hvor han havde oprettet et eget Capitel. Dette tyder paa Beſiddelſer iſær i det Throndhjemſke, hvilke han dog kunde have erhvervet ved Giftermaal. Men Hr. Aſlak Ragnvaldsſøn, der visſelig maa have været hans Fader, hørte hjemme i det ſydlige Norge, da han ved 1308 var Sysſelmand i Skiduſyſla (Dipl. N. I. 116), og Aſlak Ragnvaldsſøn den yngre, Ragnvalds Søn, ſolgte i 1334 paa Nes (i Tuneims Sogn) Parter af Gaardene Thingvalle paa Naverſtad (Dipl. N. IV. 210), ligeſom ogſaa Eyſteins Regiſter viſer at baade Ragnvald og Aſlak have ejet Jordegods i Tuneims Sogn, ſiden de kunde blive Tuneims Kirke ſaa meget ſkyldige i Tiende. Andres Gyrdsſøn nævnes ſom anſeet Mand i Tuneim 1389, (Dipl. N. IV. 547),