Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/232

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
184
Olaf Haakonsſøn.

Beſiddelſe af Godſet, der ſaaledes, merkeligt nok, lige ſiden Alf Jarls Utlegd i 1287 maa have været beſtyret ſom en ſærſkilt Masſe, i Liighed med Hr. Audun Hugleiksſøns, vides ikke, men ſikkert er det, at Fru Chriſtine i 1400 pantſatte en heel Deel Gods i Hardanger, der muligens kan have hørt dertil[1]. En Søn af hende og Hr. Jon Erngiſlesſøn var formodentlig Hr. Jønes Hjerne den yngre, hvilken vi.i det følgende oftere ville faa Anledning til at omtale mellem Aarene 1420 og 1440, og ſom ganſke ſynes at have tilhørt Norge[2].

Der nævnes ved denne Tid flere anſeede Mend af Navnet Michelstorp eller Michelsdorf, en Ætt, hvis Oprindelſe efter Navnet at dømme, maa have været tydſk[3], men ſom henimod Enden af det 14de Aarhundrede havde erhvervet Beſiddelſer og Anſeelſe baade i Sverige og Norge. En Henrik Michelstorp deeltog ſom Medlem af det norſke Rigsraad i Forhandlingerne med Hanſeſtæderne 1369 og 1370,i og i 1371 nævnes den ſamme Henrik Michelstorp blandt de ſvenſke og norſke Mend, ſom ſtode i Spidſen for Opſtanden mod Kong Albrecht og ſluttede Stilſtanden i Eedsviken den 15de April med dennes Tilhængere, blandt hvilke ligeledes en Chriſtopher Michelstorp ved denne Lejliglighed nævnes[4]. Uagtet de ſaaledes ſtode fjendtligt over for hinanden, kan der dog neppe være nogen Tvivl om, at de vare Brødre[5]. Desforuden var der endnu en tredie Broder, ved Navn Otte, der ligeledes havde nedſat ſig i Norge og ſynes at have ſtaaet i Kongernes Tjeneſte. Chriſtopher var gift med Mæreta, en Datter af den ſvenſke Herre Bo Boesſøn, og døde allerede før 1381, hvorefter hun egtede Algøt Magnusſøn (Sture), ſom vi i det følgende oftere ville faa Anledning til at omtale; ved denne Lejlighed opgjorde Otte Michelstorp den 30te Auguſt 1381 i Kalmar et Arvefordrag med Hr. Bo og Algøt Magnusſøn[6]. Henrik Michelstorp nævnes ikke efter 1388[7], hvorfor han vel neppe

    Beliggenheden af Fru Chriſtinas Ejendomme beſtyrke, at Nikolas’s Fader eller Moder har nedſtammet fra Grev Jakob af Halland.

  1. Dipl. N. I. 870.
  2. Ogſaa Jønes Hjerne den yngre førte Baaden ſom Skjoldmerke, ſee N. Samll. III. 613.
  3. En gammel Slegt i Schleſien ſkal have hedet Michelsdorff, ſee N. Samll. III. S. 572.
  4. See foregaaende Bind, S. 819, 832.
  5. Dette vil fremgaa af hvad der ſtrax nedenfor omhandles. Naar Chriſtopher var en Broder af Otte, hvilket er viſt, og Otte igjen Faderbroder til Hr. Chriſtopher den yngre, der ikke kan have været Søn af nogen anden end Henrik, maa Chriſtopher den eldre følgelig have været Henriks Broder.
  6. Brev i det ſvenſke Rigsarchiv.
  7. Han nævnes blandt „Rigſens Raadgivere“ den 16de Febr. 1388, ſee Paludan-Müllers obss. critt. S. 105.