Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/129

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
81
1376—1380. Krig mellem Norge og Sverige.

frataget Hr. Jon Hafthorsſøn, fordi denne havde været og fremdeles var Rigets Fjende[1]. Det tyder ogſaa paa noget mere end almindeligt, at Dronning Margrete, der ellers plejede at opholde ſig i Danmark, nu havde begivet ſig til Norge og, ſom det ſynes, tilbragte Vinteren der[2]. Hun var derimod den næſte Sommer atter i Danmark[3]. Men Kong Haakon ſynes at have holdt ſig i Grændſe-Egnene Størſtedelen af det følgende Aar, og det har ſikkert iſær været for Krigens Skyld. I Begyndelſen af Auguſt Maaned var han i Marſtrand, omgiven af ſine ypperſte Mend, nemlig Hafthorsſønnerne, Hr. Agmund Finnsſøn, Hr. Narve Ingevaldsſøn, Hr. Jon Oddesſøn, Hr. Ulf Holmgersſøn, Hr. Ulf Jonsſøn, Hr. Gynther af Wedhauſen, Hr. Jon Dansſøn, og Hr. Haakon Eivindsſøn, ſamt Haakon Jonsſøn, Alf Haraldsſøn, Gaute Eriksſøn, Erlend Philipsſøn og Otte Rømer. Der blev her vel afgjort Sager, ſom ikke ſtod i Forbindelſe med Krigen, men Hovedhenſigten af alle disſe Mends Sammenkomſt fra ſaa fjerne Dele af Riget, og paa en Kant ſaa nær den ſvenſke Grændſe, kan neppe have været nogen anden end at krige med Kongens Fjender i Sverige[4]. Imidlertid blev der dog ſluttet en “Stilſtand eller, ſom det heder, taget.en Dag. Man kjender hverken Tiden eller de nærmere Beſtemmelſer, kun ſaameget erfarer man, at den, ſom ſedvanligt, ſkulde kunne opſiges fra hvilkenſomhelſt af Siderne, og med Henſyn til Tiden bliver det rimeligſt at antage, at dette ſkete den ſamme Høſt, da Kongen havde alle de nævnte Herrer hos ſig, ſaa at vi vilde finde deres Navne paa Stilſtandstractaten, om den endnu var til. Imidlertid vedblev Kong Haakon at ferdes paa disſe Kanter, ſom om han ikke ret troede Freden. Sidſt i November maa han have været paa Daleborg ved Venern, ſiden han i Nærheden deraf, ved Holms Kirke, tog den ſvenſke Høvding Nisſe Knutsſøn til Naade og i ſin Tjeneſte, hvordan nu Sammenhængen er dermed[5]. Vi høre nu intet fra Kong Haakon førend anden Paaſkedag (26de Marts) 1380, da han befandt

  1. Breve i det ſvenſke Rigsarchiv; jfr. Styffe, Bidrag S. LXX.
  2. See det hos Suhm S. 59 i Uddrag meddelte Brev af 21de December 1378, hvor Margrete ſiger, at hun „for Forretningers Skyld“ var dragen til Norge.
  3. Den 10de Juli 1379 var hun i Lund, Suhm S 64.
  4. Dipl. Norv. II. 459, I. 458. Jevnfør nedenfor S. 99.
  5. Brev af 26de November, Dipl. N. V. 314. Han tilgiver her „velbaarne Mand“ Nisſe Knutsſøn, der nu er traadt i hans Tjeneſte, hvad han har forbrudt ſig imod ham, paa det Vilkaar at han forliger „de tviſtende Parter“ (málsêgande), uden at man faar nøiere Underretning om, hvem disſe Parter var. Nisſe Knutsſøn gik dog nok atter ſiden i Albrechts Tjeneſte, ſiden han i Marts 1381 var Heredshøvding i Nærike (Br. i ſv. Rigsarchiv). Formodentlig havde han været tagen til Fange af Kong Haakons Mend.