Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/209

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
161
1381 fgg. Anſeede Mend og Ætter.

nærmere til ham[1], eller maaſkee og med Nikolas Galle, om hvilken nedenfor. I 1380, og maaſkee tidligere, var Erling Einarsſøn Sysſelmand i Sogn, et Tegn paa, at hans fleſte og vigtigſte Ejendomme laa her[2]. Ellers omtales han ikke ved de Raadsmøder, ſom i de førſte Aar af Kong Olafs Regjeringstid holdtes i Bergen, faa at man ſkulde formode, at han enten allerede var død før 1382, eller at han ej var Medlem af Rigsraadet, hvortil han dog ifølge ſin Embedsſtilling og øvrige Anſeelſe ſynes at maatte have været ſelvſkreven.

Om Otte Svaalesſøn Rømer er der forhen talt. Han beklædte fremdeles ſin anſeelige Embedsſtilling ſom Hirdſtjore og Fehirde i Throndhjem, og, ligeſom Faderen, forbandt han dermed ogſaa Syſlen paa nordre Haalogaland, der ſaaledes ſees at have ligget til denne Hirdſtjore ſom et Tilbehør[3]. Med denne Sysſel var viſtnok ogſaa fremdeles den indbringende Handelsret med Finnerne og Skatte-Opkrevningen iblandt dem forbunden. Beſynderligt er det, at han, uagtet han ſaa lenge havde bekledt et ſaa højt Embede, og derhos var Raadsherre, ſamt havde ſtaaet ſaa højt i Kong Magnus’s og Kong Haakons Gunſt, dog ikke opnaaede Ridderverdigheden under dem, og ikke engang under Kong Olaf, men førſt ved Aarhundredets Slutning, da han maa have været en gammel og udlevet Mand. Man ſkulde derfor næſten tro, at han ikke har ſtaaet ſig godt med Dronning Margrete. Og dog er der heller ingen beſtemte Tegn hertil. Hans Huſtru Gerthrud var, ſom det oftere er omtalt, ſandſynligviis en Datter af Hr. Erling Vidkunnsſøn og bragte ham i Medgift Stovreims-Godſet, hvormed han ſelv forenede det ſtore Gods i Firdafylke, ſom havde tilhørt Audun Hugleiksſøn, og ſom Kongerne Magnus og Haakon havde ſkjenket ham. Med Gerthrud havde han den føromtalte Datter Margrete, der, formodentlig omkring 1380, blev gift med Gaute Eriksſøn, og desforuden Sønnen Svaale, der allerede i 1388 var Hirdmand og Medlem af Rigsraadet[4]; ſamt endvidere Døttrene Elſebe og Sigrid. Elſebe blev gift med Jakob (ogſaa kaldet Jappe) Faſtulfsſøn, en af de ſvenſke Herrer, der holdt 179 til den gamle

  1. Om denne Hr.Gudbrand, Raadsherre i 1388, 1389 og 1397, tales der i en Dom, afſagt af Lagmanden i Tunsberg 26de Marts 1400, hvorved nogle Bønder paa Eker tilpligtedes at betale Fru Ingeborg Erlingsdatter hvad der endnu ſtod tilbage af Kjøbeſummen for det Skib, ſom Bønderne paa Eker havde kjøbt af ham. Denne Hr. Gudbrand maa ſaaledes enten have været Fru Ingeborgs Mand, eller hendes Broder, og kan ej være Enken efter Hr. Sigurd Hafthorsſøn. Men denne Overeensſtemmelſe i Navn mellem begge de ſamtidige Fruer gjør det ſtundom ikke let at ſkjelne mellem dem.
  2. Dipl. N. II. 462, jvfr. N. Samll. IV. S. 108.
  3. Dipl. N. I. 496.
  4. Dipl. N. III. 477.