Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/421

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
373
1390 fgg. Zeni’ernes Ophold paa Færøerne.

gjorde et Gjeſtebud, hvis Mage i Pragt og Talrighed ingen da levende havde ſeet paa Island. Storſtuen, ſiges der, var beſat med en tredobbelt Rad af anſeede Mend fra Ende til Ende, og der blev ikke drukket andet end tydſkt Øl og endnu koſtbarere Drikkevarer. Om hans Virkſomhed paa Island ville vi i det følgende komme til at berette.

Om Skatlandene, og navnligt om Færøerne, iagttage fremdeles vore egne Kilder en næſten fuldkommen Taushed. Derimod have vi andenſtedsfra en dunkel Hentydning til ikke uvigtige Begivenheder, ſom ſkulle have foregaaet der ved disſe Tider, og ſom tillige er ledſaget af ſaa mange andre merkelige Omſtændigheder, at den her fortjener en nærmere Omtale. I Aaret 1390 udruſtede den rige og anſeede venetianſke Ridder Niccolò Zeno et Fartøj, for at ſee ſig om i Verden og beſøge fjerne Lande. Han ſejlede gjennnem Strædet og heelt op i Nordhavet, hvor han blev overfaldt af Storm, kom ud af ſin Cours og ſtrandede paa en Ø, ſom han kaldte Frisland, men ſom man tydeligt nok af flere Omſtendigheder kan ſkjønne var Færøernes Øgruppe. Han frelſte Mandſkabet og den ſtørſte Deel af Ladningen, men vilde være kommen i den ſtørſte Nød, da de nærmeſte af Beboerne angreb dem, hvis ikke en mægtig Høvding var kommen til, havde frelſt dem og taget dem i ſin Tjeneſte. Denne Høvdings Navn fordreies i den herom forfattede italienſke Beretning til „Zichmni“, hvilket ſandſynligviis er en falſk Opfatning af den færøiſke Udtale af Navnet Simon, thi et Sagn paa Færøerne omtaler netop en Simon Buesſøn, Ætling af Sigmund Breſtesſøn, der i denne Tid ſkal have haft Færøerne i Lehn og herſket næſten uafhængigt. Ifølge den italienſke Beretning ſkal denne Zichmni eller Simon Aaret før Niccolo Zenos Ankomſt have overvundet den norſke Konges Folk og gjort ſig uafhængig. Niccolo blev hos ham i lang Tid og fulgte ham paa flere Tog til andre Øer; han ſendte endog Bud efter ſin Broder Antonio, der ogſaa udruſtede et Skib og med dette ankom til „Frisland“ i 1392. Kort efter drog Zichmni med dem begge, Niccolo ſom Anfører for Flaaden til Hjaltland (fordrejet i Beſkrivelſen til „Eſtland“), ſom de herjede, men trak ſig tilbage, da Kongen af Norge — her menes viſtnok Jarlen af Orknø — kom dem i Møde med en overlegen Styrke; dog ødelagdes dennes Skibe i en Storm; imidlertid drog Zichmni til Island, hvor han ſatte ſig faſt paa nogle uhørt og efterlod Niccolo med en Beſetning. Niccolo gjorde herfra en Reiſe til Grønland (Engroneland), men døde ſtrax efter Tilbagekomſten til Færøerne. Hans Broder Antonio forblev endnu ti Aar hos Simon og gjorde i Løbet af denne Tid med Høvdingen en Opdagelſesreiſe til nogle fjerne ſaakaldte Øer i Veſten, af hvilke man i en, ſom Beſkrivelſen kalder „Eſtotiland“, tror at gjenkjende Nova Scotia. Her ſkal Zichmni have anlagt en Coloni. Antonio forblev paa Færøerne