Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/335

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
287
1388. Raadsmøde i Oslo. Nærmeſte Tronarving.


d) Haakon Jonsſøn, efter det ovenfor paaviiſte upaatvivleligt en Søn af Hr. Jon Hafthorsſøn i andet Egteſkab med Birgitte, Hertug Knut Porſes og Hertuginde Ingeborgs Datter. Birgitte og Kong Magnus vare ſaaledes ſammødre Syſken, og Olaf maatte med Henſyn til Haakon Jonsſøn efter Lovens Udtryk kaldes hans „Syſkenebarns Barn, kommen af ſammødre Syſken“. At Haakon, ſom det efter ſvenſke Slegtbøger tidligere har været antaget, ſkulde være en Søn af den ſvenſke Raadsherre Hr. Jon Magnusſøn af Slegten Læma, og Aaſa, Axa eller Anna, en Datter af Kong Magnus Eriksſøn[1], er ſaa meget mere uſandſynligt, ſom der ingenſteds ellers omtales, at Kong Magnus ſkulde have haft nogen ſaadan Datter, ligeſaalidet ſom man nogenſteds finder Spor af, at Haakon ſtod i et ſaa nøje Forhold til Kong Magnus, medens man derimod erfarer, at han var ſaa nær beſlegtet med Sigurd Hafthorsſøn, at han endog fandt det upasſende at tviſte med ham om ſin Huſtrus Arv[2].

e) Hr. Sigurd Hafthorsſøn og dennes Søn Haakon Sigurdsſøn, forſaavidt ſom de nedſtammede fra Kong Haakon den femtes Datter Agnes. Naar vi her ikke tillige nævne Hr. Jon Hafthorsſøn, da er det, fordi det efter nærmere Underſøgelſer er blevet os end mere

  1. See herom Lagerbring, III. S. 699. Han paaberaaber ſig Peringſkølds ſkrevne Ættebog og andre Genealogiſter. Dalin (S. 577) vil desforuden have Haakon Jonsſøn til at nedſtamme fra Knut Jarl, Haakon Galens Søn. Lagerbring har imidlertid i ſit „Sammendrag“ af Sveriges Hiſtorie forladt hiin Mening og er gaaet over til den, ſom Thorkelin allerede efter Frankenau har opſtillet i ſine Analecta, p. XXIII, fgg., ſee N. Samll. I. 40, III. 484, og ſom ſenere er bleven den ſedvanligt antagne, nemlig at Haakon Jonsſøn var en Søn af Hr. Jon Hafthorsſøn, og at denne ſkulde være en Søn af Agnes, Kong Haakons Datter, hvilket dog nok heller ikke er rigtigt, ſee nedenfor. Hine ſvenſke Genealogiſter ſynes ikke engang at antyde, at den foregivne Aaſa ſkulde have været uegte født: altſaa kunde hun ej være født tidligere end 1336; og da hun nu vel heller ikke kunde have haft nogen Søn, førend hun var 16 eller 17 Aar, altſaa ved 1352 eller 1353, bliver Haakon derved for ung til at kunne have været Sysſelmand allerede i 1368 og 1369. Det lader næſten til, at en forvirret Efterretning om Agnes, Kong Haakons Datter, har foreſvævet Genealogiſterne, og at Aaſa er Agnes, men indſat paa et urigtigt Sted. At Haakon ej fører Faderens, Hr. Jon Hafthorsſøns Familievaaben, Siden, lader ſig forklare deraf, at han efter de Tiders Skik, naar Mødrene-Ætten var meget anſeet, har antaget enten Morfaderens eller Mormoderens Vaaben, enten Knut Porſes Grif (om han ellers førte en Grif, og ej en Løve) eller Hertuginde Ingeborgs norſke Løve, med en Skraabjelke. (Figuren ſynes nemlig paa de faa Exemplarer, man har af hans Vaaben, ikke at være ret tydelig). Paa ſamme Maade optog Haakon Sigurdsſøn, Hr. Sigurd Hafthorsſøns Søn, ſin Morfader Hr. Erling Vidkunnsſøns Baaden, ſom Arving til Giſke-Godſet.
  2. Dipl. N. II. 572.