Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Udſigt over P. A. Munchs Levnet og Forfatter-Virkſomhed[1].
(Ved P. Botten Hanſen).

Stamfaderen for Slægten Munch ſkal efter et Sagn inden denne oprindelig være indkommen fra England. Den ældſte af Slægten, ſom nu med Beſtemthed kan opgives, er Søren Munch, der deeltog med Tordenſkjold i Slaget ved Dynekilen 1716, afgik ſom Kapitainlieutenant i Søetaten 1719 og boede førſt i Frederiksſtad og ſiden i Chriſtiania, hvor han døde 1748, 62 Aar gammel. Han ſkrev ſit Navn deels med k, deels med ch. Det ſidſte var ſom bekjendt en yndet Bogſtavkombination i Begyndelſen af det attende Aarhundrede, og vedtoges ogſaa af hans Sønner, ligeſom den ſenere har holdt ſig i Familien. Kun Biſkop Joh. Storm Munch ſkrev i en kort Tid af ſin Ungdom ſit Navn Munk.

Kaptainlieutenant Søren Munch var gift med Kirſtine Røring (en Søſter af de berømte Juriſter Jacob Edvard og Chriſtian Colbjørnſens Moder) og havde tvende Sønner, Edvard, der 2den Nov. 1791 blev Told- og Konſumptionsinſpektør i Chriſtiansſand med Juſtitsraads Titel og døde 28de Marts 1793, og Peter, født den 24de Mai 1740, 1776 Sognepræſt til Vaage og 1786 til Land, hvor han døde 28de Oktober 1802. Denne ſidſte, Profesſor Munchs Farfader, var gift med Chriſtine Storm († 13de Jan. 1825), Datter af hans Formand i Vaage Præſtekald, Johan Storm, i dennes førſte

  1. Idet nærværende Værk nu afſluttes, har Forlæggeren med mig troet, at en Udſigt over dets lærde og for tidlig bortkaldte Forfatters Levnet her ikke vilde være paa urette Plads. Jeg bar derfor bearbeidet og fortſat min i Rækken af „Norſke Hiſtorikere“ i „Illuſtreret Nyhedsblad“ for 1857 givne Biographi af P. A. Munch, hvortil han ikke alene ſelv meddeelte væſentlige Materialier, men hvorpaa han ogſaa inden Trykningen læſte en Korrektur, og hvilken Fremſtilling forſaavidt turde være den fuldſtændigſte og paalideligſte, ſom for Øieblikket kan tilveiebringes.