Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
280
Dronning Margrete.

Danmarks Lande“ havde deeltaget i Valget[1]. Det førſte kan forklares paa den af os ovenfor anførte Maade, nemlig at Vinalde ved Dronningens Indflydelſe allerede tidligere havde faaet en Prælatur ved Lands Domkirke, ſaaat han derved var berettiget til at optrede mellem Danmarks Geiſtlige[2]. Men at Erkebiſkopen af Lund ikke nævnes blandt Udſtederne, uagtet han dog ſaavelſom Biſkoperne af Ribe og Aaruus var ved Hyldingen, bliver altid en Beſynderlighed, ſkjønt man kan ſige, at hans Deeltagelſe i Brevets Udſtedelſe ikke var abſolut nødvendig, da dette kun indeholder et Vidnesbyrd om, hvad der ſkete, ligeſom vi ogſaa ſenere ſee Roeskildes Biſkop paa ſamme Maade nævnt i Vidnesbrevet om Hyldingen paa Sjælands Landsthing, uden ſelv at have deeltaget i Udſtedelſen af dette. Muligt ogſaa at Biſkoperne have givet ſærſkilte Breve. Saameget kan man ellers viſt trygt antage, at Erkebiſkop Vinaldes Indflydelſe bidrog meget til at befordre Margretes Valg; men det meſte maa dog vel den megtige og anſeede Drottſete Hr. Henning af Putbuſch have udrettet, hvilken ogſaa nævnes førſt iblandt de verdslige Herrer. M Geiſtlige nævnes foruden Erkebiſkop Vinalde kun Biſkop Peder af Aaruus. Blandt de verdslige Herrer forekomme den afdøde Konges Hovmeſter hr. Benedict Bjug til Gunnerslevholm og den føromtalte Hr. Henrik Parow, der ſaaledes nu optraadte ſom danſk Herremand, Jakob Muus til Lindholm, o. fl. Elleve Dage derefter, den 21de Auguſt, aflagde Biſkopen af Roeskilde med øvrige Prælater, Riddere, Svene og hele Almuen af Sjæland, Møn og Laaland ſamt andre Rigets Mend en lignende Hylding i St. Knuts Kirke i Ringſted ſaavelſom paa Sjælandsfare Landsthing ſammeſteds, og her ſees ligeledes Hr. Henning af Putbuſch at have været virkſom, thi han er atter den førſte af de Herrer, der have udſtedt Vidnesbyrd derom[3]. Lengere Tid tog det, inden Fynboerne efterfulgte

  1. Udſtederne ere, foruden Erkebiſkop Vinalde: Hr. Henning af Putbuſch, Drottſeten; Jens Andersſøn, Benedict Bjug, Henrik Parow, Reimer Breide, Folmar Jakobsſøn, Riddere; Otte Jensſøn, Henneke Olafsſøn, Konrad Molteke den yngre, Jakob (Jep) Muus, Stiig Petersſøn og „Albertus“.
  2. Hvis Brevet kun omtalte Hyldingen, ſom en Act, hvortil Udſtederne kun havde været Vidne, men hvori idetmindſte ikke alle havde deeltaget, da vilde Erkebiſkop Vinaldes Optræden blandt dem ikke være noget paafaldende, men der ſtaar udtrykkeligt: „vi og mange flere Rigets Mend — — kaarede, annammede og udvalgte“ — o. ſ. v.
  3. Vidnesbrevet findes ligeledes i det danſke Geheimearchiv og er aftrykt blandt ovenanførte „Udvalg af Diplomer“ etc. No. 11, S. 13. Om Dagen, hvilken baade Jahn (S. 16) og Huitfeld (S. 574) angive urigtigt, ophører ved dette Aftryk af Originalen al Tvivl. Udſtederne ere Hr. Henning af Putbuſch, Jens Thrugilsſøn, Landsdommer i Sjæland, Benedict Bjug, Jens Ruut, Høvedsmand paa Vordingborg, Michael Ruut af Skjoldenes, Riddere; Jesſe Offesſøn af Egede, Finkenoge (en Broder af Erkebiſkop Nikolas) og Hartvig Bruſke.