Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
228
Olaf Haakonsſøn.

anklaget og fordreven Provſts Sag[1]. Seent om Høſten 1382 blev der holdt et Høvdingemøde i Bergen, hvor Drottſeten atter var tilſtede tilligemed Hr. Sigurd Hafthorsſøn, alle de tre fornemſte Fehirder, nemlig Erlend Philipsſøn i Bergen, Otte Rømer i Throndhjem og Gaute Eriksſøn i Tunsberg, foruden Provſt Vinalde, Peter Nicolasſøn, Sysſelmand paa Haalogaland, Lagmanden i Bergen Jon Aslaksſøn, og flere andre; muligt at Kongen ogſaa nu var tilſtede, idetmindſte udferdigedes der Breve og Retterbøder i hans Navn[2], dog er det ikke ſandſynligt[3]. Droningen var i alle Fald reiſt til Halland og Sjæland. Man veed kun lidet om Forhandlingerne, men at de for en ſtor Deel maa have gjeldet Kongens Indtægter og Ledingsvæſenet, ſynes man allerede af de tre Fehirders Nærværelſe at maatte kunne ſlutte. Et lignende Møde blev i det følgende Aars Auguſt Maaned (d. 26de) holdt i Tunsberg, hvor ligeledes Drottſeten, Hr. Sigurd Hafthorsſøn og de tre Fehirder vare tilſtede, og hvor derhos den nye Erkebiſkop Nikolas — der nu for førſte og ſidſte Gang aflagde et kort Beſøg i ſin Kirkeprovins — tilligemed alle de fire Biſkoper, Jon af Oslo, Jakob af Bergen, Olaf af Stavanger og Sigurd af Hamar vare nærværende[4]. Heller ikke om Forhandlingsemnerne paa dette Møde, hvorfra der ogſaa udſtededes Kongebreve, ſkjønt Kongen da neppe var i Norge[5], have vi fuldſtendig Efterretning, men den Gjetning ligger nærmeſt, at de tildeels vedkom den daværende Krigsſtand, og formodentlig ogſaa Spørgsmaalet om, hvorvidt Hanſeſtædernes Privilegier ſkulde bekræftes eller ej.

Hvad der hindrede Kong Albrecht fra at begynde noget nyt Felttog mod Kong Olaf og Dronning Margrete allerede i 1382, var neppe noget andet end en ny Uenighed, der var opſtaaet mellem ham og hans Raad, ſamt de øvrige Stormend. De nærmere Omſtændigheder derved kjendes ikke, men ſaa meget kan man ſlutte ſig til, at Kongen, utaalmodig

  1. See Hr. Narves Brev fra Forberg af 7de Septbr. 1382, ſſteds. No. 441.
  2. N. gl. Love III. S. 215.
  3. Den 31te October var hun ſandſynligviis paa Vardberg, eller andenſteds i Halland, ſiden Johan Liſte, Høvedsmanden paa Oppenſteen, nævnes ſom nærværende ved et Brev, hun udſtedte. See Annaler f. Nord. Oldkynd. og Hiſtorie f. 1855, S.12, 13, hvor dette Brev (om Abrumstorps Indløsning) er aftrykt. Fem Dage ſenere var Henrik Wardenberg, der ved dette Brev qvitterede for 400 Mk. Selv, Panteſummen for Abrumstorp, paa Landsthinget i Sjæland, Suhm, S. 526, og ſandſynligviis var Dronningen ogſaa her tilſtede.
  4. N. gl. Love III. S. 216.
  5. De isl. Annaler (Udg. S. 336) melde, Flatø Annalerne for 1384, Skaalholts-Annalerne for 1383, og Lagmands-Annalerne med nogle Brudſtykker for 1382, „at Kong Olaf reiſte til Danmark“. Det ſidſte Aarstal ſynes at være det rette.