Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
178
Olaf Haakonsſøn.

en Deel af det rige Laxefiſke i Hovlands-Iden, der før havde ligget til Brynlaa, i Paals eller rettere hans Stifsſøn Nikolas’s Eje, men Nikolas Galle beholdt Brynlaa og meget andet Gods, formodentlig endog det meſte af hvad hun efterlod ſig[1]. Nikolas nævnes ſom Medlem af Raadet i Aarene 1388 og 1389, var Sysſelmand i Robygdelaget omkring 1394[2], blev kort efter Ridder og døde 1398[3]. Han giftede ſig anden Gang med en Ingebjørg (maaſkee Erling Einarsſøns Datter), og havde med hende Sønnen Erling, der lader til at være død før Faderen, ſamt Datteren Sigrid, der ſaaledes var Ene-Arving til det ſtore Brynlaa-Gods. Hans Enke Fru Ingebjørg gav for hans Sjæl til Tuneims Kirke en Mark Bool i Lidvardsnes, og til Vaale Kirke paa Veſtfold 2 Ør. Bool ſaavel for Nikolas’s ſom for Sønnen Erlings Sjæl[4]. De øvrige Medlemmer af Ætten Galle, der hyppigt forekomme i anden Halvdeel af det femtende Aarhundrede, kunne ſaaledes ikke være Ætlinger af Nikolas Galle, men de nedſtammede maaſkee fra en Haavard Galle, der ſynes at have været ſamtidig med Nikolas — maaſkee hans Broder — og at have haft hjemme i Borgeſysſel[5]. Der er Omſtændigheder, ſom

  1. Dipl. N. I. 434. Her anføres egentlig kun hvad der kom paa Nikolas’s Part af det endnu uſkiftede. Men desforuden have viſt Jorunn og Paal Gyrdsſøn faaet meget mere, og blandt det var vel de fire Mks. Bool i Heidreksholt (Heidsholt) i Hellen Sogn paa Grenland, ſom Paal overlod Lunde Kirke paa Grenland for 1 Mk. Bool i Hellesnes og 4 Laupers Land i Lund i Lundahered. Eyſteins Regiſter fol. 28. a. Thi Paal Gyrdsſøns Fædrenegods laa neppe paa denne Kant.
  2. Dipl. N. III. 477. 484. IV. 636.
  3. At han før ſin Død blev Ridder, ſees deraf, at hans Huſtru blev kaldet Fru „Ingebjørg“; altſaa oplevede han Ridder-Udnevnelſen 1397; men at han døde før 1399, ſluttes af, at Fru Ingebjørgs Gave til Tuneims Kirke for hans Sjæl er indtegnet i Eyſteins Regiſter ſidſt i 1398 eller førſt i 1399.
  4. Eyſteins Reg. fol. 48. b; indtegnet omkring 1405. Det tales imidlertid i ſamme Regiſter fol. 42. b ogſaa om en „Gamal Galle“, gift med Huſtru Ingebjørg, der ſkjenkede 2 Mk. Bool i Berg og 6 St. Bool i Hovland til Thjødlings Kirke; om dette er Nikolas Galle, der iſaafald plejede at kaldes „gamle Galle“, og om Gaven ſaaledes er ſkeet, førend han blev Ridder, eller om det er en eldre Galle, og da ſandſynligviis hans Fader, er uviſt. Det førſte er dog det rimeligſte. Naar man ſeer hen til, at Nikolas’s og Ingebjørgs Søn heed Erling, bliver det højſt ſandſynligt, at denne var opkaldt efter Ingebjørgs Fader, og at hun ſaaledes heed Fru Ingebjørg Erlingsdatter. Men da bliver det ogſaa rimeligt, at hun enten var den Datter af Erling Einarsſøn i Hildegarden, der blev gift 1380 (ſee ovenfor S. 160, 161), eller at hun var en Syſter af Hr. Gudbrand Erlingsſøn og den ſamme, der ſiden (100O) optraadte paa Eker ſom hans Arving. . (Dipl. N. II. 562). Formodentlig er dem ogſaa den Fru Ingebjørg Erlingsdatter, der noget før 1413 havde Ombud for Gimsø Kloſter i Nordland; Dipl. N. I. 639.
  5. I Eyſteins Reg. fol. 204. a ſiges der, at der blev ſkjenket et Beger til Kolbergs Kirke i Odensø for Haavard Galles Sjæl.