Side:Det norske Folks Historie 2-2.djvu/227

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
179
1381 fgg. Anſeede Mend og Ætter.

tyde hen paa, at Gallerne, idetmindſte Nikolas Galle, var beſvogret ſaavel med Gaute Eriksſøn ſom med Kanerne[1], hvad der ogſaa i ſig ſelv er rimeligt, da han levede i deres nærmeſte Naboſkab. Men nøjagtigt kan Svogerſkabet ikke efterviſes.

Blandt de haandgangne Mend i ſamme Egn paa Øſtlandet ved Aarhundredets Slutning nævnes hyppigt Simon Thorgeirsſøn, hvilken maa have været en Søn af hiin Ridder Thorgeir Simonsſøn, der nævnes ſom Medlem af Raadet omkring 1319[2]. Simon ejede Gods paa Oplandene, nemlig Stokke i Redal, Aſkvik i Land og Berg i Skeidsmo Sogn, derhos ejede han Thorshov i Oslohered ſammen med Chorsbroderen i Oslo Sira Erik Thorkelsſøn; ligeledes ejede han en Part i Steenbygningen i Gaarden Agaten i Oslo; men alle disſe Ejendomme ſolgte han efterhaanden, formodentlig fordi hans egentlige Hjem var paa Veſtfold, hvor han boede paa Fosnes i Arndals Sogn. Men desforuden havde han andre Beſiddelſer i Oslo, Bergheims- og Skogheims-Hereder, og ejede endog en Deel af Borgagerde (Borregaard) i eller ved Sarpsborg, nemlig Mks. Bool, ſom han gav til Tune Kirke for ſin og ſin Huſtrus Sjæl. I et af de Breve, han udſtedte, ſiger han udtrykkeligt, at han var i Frændſkab med Thorſtein Ragnvaldsſøn Stumpe, altſaa har han vel ogſaa været beſlegtet med flere af de fornemme Ætter paa den Tid. I 1388 og maaſkee allerede før var han Medlem af Raadet. Allerſidſt nævnes han ſom levende i Aaret 1415[3].

En meget anſeet Mand i det nærmeſte Naboſkab af Kanerne og Gallerne var Bjørn Thorleifsſøn, hvilken vi allerede oftere have haft Anledning til at omtale ſom Sysſelmand i Skiduſysſel efter Ketil Vigleiksſøn, fra Tiden omkring 1370 indtil 1386. Han havde mange Beſiddelſer, iſær paa Grenland og i Nærheden af Skidan, dog kjøbte eller tilpantede han ſig ogſaa Gods andenſteds, f. Ex. Brekke paa Idd eller rettere i Ennindalen, ſom Ejeren, der havde faaet det i Medgift med ſin Huſtru, førſt pantſatte ham i 1368, og denne Huſtru ſiden i 1370,

  1. Blandt andet kan anføres, at i een og ſamme Gaard, Vaale i Vaale Sogn paa Veſtfold, gav Gaule Eriksſøn 4 Ør. Bool, Fru Ingebjørg 2 Er. B. for Nikolas Galles og Sønnen Erlings Sjæl, Hr. Thoralde Sigurdsſøn 2 Er. B. for Roar Roarsſøns og ſin Kone Ragnhilds Sjæl, altſammen til Sognets Kirke. Eyſteins Reg. fol. 48 b. Ogſaa Aſlak Steinarsſøn gav ½ Laups Land i ſamme Gaard.
  2. See ovf. f. B. S. 3, 6. Thorgeir Simonsſøn var gift med Sigrid Bjørnsdatter og ejede Jordegods paa Follo (Dipl. N. III. 121).
  3. Dipl. N. III. 363. 364. V. 248. II. 383. IV. 490. II. 444. 448. III. 435. 478. IV. 526. III. 550. IV. 751. I. 616. II. 637. Eyſteins Reg. fol. 199.